7252 SGK Prim Teşviği


Pandemi nedeniyle kısa çalışma ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalıların normal çalışma düzenine geçmeleri halinde işgücü maliyetlerinin azaltılmasıyla amacıyla 7252 Sayılı Kanun (normale dönüş) sigorta prim teşviki 1 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. 7252 SGK Prim Teşviği Sistem Tanımlaması Nasıl Yapılır?


Çalışan Ücret Kartı içerisinden Özel Kanun Maddeleri içerisinden 7252 kanunu seçilmelidir.

Kanun maddesi seçildikten sonra açılan selectbox içerisinden Yararlanacağı Gün tanımı yapılmalıdır. (Resim 1)

                                                                                                                                                       Resim 1

Çalışanın Puantajı Çalıştırılmalıdır. Bordro içerisinde yeni eklenen;

  • SGK İşveren Primi 7252 İndirimi (yararlandığı gün)
  • SGK İşçi Primi 7252 İndirimi
  • İşsizlik Sigortası 7252 İşveren
  • İşsizlik Sigortası 7252 İşçi

 satırları içerisinden kontroller sağlanılabilir (Resim 2).

                                                                                                                                                      Resim 2

Dinamik Bordro üzerinden Kolonlar tab'ı içerisinden Yasal Kesintiler altından SGK İşçi Primi İndirimi 7252'ni ve İssizlik İşçi Primi İndirimi 7252'ni seçerek(Resim 3), İşveren Maliyeti Altından İssizlik İşçi Primi İndirimi 7252'ni ve İşsizlik İşveren 7252 İndirimi'ni seçerek(Resim 4) Dinamik Bordroda gösterimini sağlayabilirsiniz.

                                                                                                                                                      Resim 3

                                                                                                                                                      Resim 4 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler