Self Servis İK İşlemleri


Self Servis İK uygulamasında kişisel bilgiler, ücret bordroları, harcamaların görülebilmesi, izin talebinde bulunabilme vs. gibi işlemler buradan kolaylıkla sağlanır.


Yol: Intranet > İK İşlemleri


1. Avans Talebi : Yöneticiden bu sayfa yoluyla avans talebinde bulunularak, workflow'dan avans takip edilebilir. Avans talebi sayfasında  "Avans" ve "Taksitli Avans" olmak üzere iki seçenek bulunmaktadır. Bu sayfalarda avans talebinde bulunmak için öncelikle hangi sebepten dolayı, konu, tarih ve tutar belirterek talep edilir. 

 • Önceki talep ve hesap detayları sayfasında gelen hesap ekstresi gelen havale ve giden havaleleri gösterir. Bordro bölümünde ise belirtilen tarihler arasındaki çalışan bordrolarını gösterir. Talep ettiğiniz avans ve taksitli avanslar gösterilir. 

2. İzin Talebi: İzin talebi sekmesini kullanarak izin talebi oluşturabiliriz. Açılan sayfada kategori bölümünde izin tipi seçilir. İzin ve mazeret kategorileri parametreler sayfasından tanımlanır. İznin başlangıç ve bitiş tarihleri girildikten sonra işe başlama tarihi de belirlenip izin talebi oluşturulur.

 • Önceki talep ve izinler sayfasında daha önce kullanılmış izin bilgileri görüntülenir. Kullanılmış yıllık izin var ise listelenir. Yıllık izin hakedişleri kontrol edilir. İzin mutakabatlarına bakılır. 

3. Fazla Mesai Talebi: İş kanunun belirlediği çerçevede ve şartlarda haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Fazla mesai sayfasında çalışan kişiyi, süreç  seçilerek ve  mesai karşılığı (Serbest Zaman, Ücret eklensin), hangi tarihler arası çalıştığı ve hangi günde (Çalışma Günü, Hafta Tatili, Resmi Tatil, Gece Çalışması) belirtilerek talep oluşturulur.

 • Önceki talepler ve mesailer sayfasında daha önce fazla çalışılmış ise çalışma günü, süresi ve tarihi burada listelenir. 

4. Esnek Çalışma Talebi: Esnek çalışma, çalışanların mesai saatleri standart mesai saatlerinden farklı olan bir çalışma türüdür. Esnek çalışma talebi sayfasında süreç, (Birim Onay, Yönetici Onay, Kabul, Red) tarih, başvuru yapan kişi, şube ve departman seçildikten sonra kutu içerisinde yıl, ay, gün, saat aralığı girilerek veya sadece tarih ve saat aralığı girilerek de talep oluşturulabilir.   

 • Önceki talepler sayfasında daha önce oluşturulmuş talep var ise bu sayfada görülür.                                                                                                                                               

5. Vekalet Ver/Al: Vekalet, bir kişinin başka kişiye kendi adına iş yapabilmesi için verdiği yetkidir. Sayfanın tab menüsünde iki alan vardır. "Vekalet Ver", "Vekalet Al" sayfalarda süreç, Vekalet Alan/Vekalet Veren kişi seçilerek, başlangıç ve bitiş tarihleri girilerek talep oluşturulur.

 • Alınan/Verilen Vekalatler sayfasında daha önce oluşturulan vekaletler görülür.

6. Harcırah Talebi: Harcırah asıl bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirdikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olan yapılan ödemelerdir. Sayfada, süreç, belge türü, başlangıç ve bitiş tarihleri ve ilişkili seyahati seçerek basket'e bölümüne gidilerek tür ve tutar belirttikten sonra talep edilir.

 • Önceki talepler sayfasında oluşturulmuş taleplere ulaşılır.

7. Seyahat Talebi: İş sebebi ile yurt içi/yurt dışı kurs, seminer, konferans, panel, fuar gibi görevli olmak şartıyla görevli seyahat olarak değerlendirilir. Seyahat talebi sayfasında yedi kutu bulunmaktadır.

 1. Seyahat bilgileri, kutusunda kişi bilgileri otomatik olarak gelir. Gidilicek ülke veya şehir belirtilir. Görevlendirme nedeni, seyahat türü(Görev seyahatleri, uzun süreli seyahatler, eğitim seyahatleri) ve bir projeye bağlı olarak gidiliyorsa belirtilir.
 2. Yol dahil görevlendirme bilgileri, başlangıç/bitiş tarihleri, görev gün sayısı eğer araç talebi, vize ihtiyacı ve otel talebi var ise belirtilir. 
 3. Avans bilgisi, Seyahat avans talebi, otel avans talebi, yurtdışı çıkış harcı yatırılması gerekiyorsa bu belirtilir.
 4. Etkinlik bilgileri başlangıç ve bitiş tarihleri girilir.
 5. Kişisel seyahat tercihi, uçuşun gidiş/dönüş tarihleri belirtilir.
 6. Seyahat için / Seyahat esnasında yararlanılacak ulaşım aracı seçilir.
 7. Gidilecek konferans, toplantı adresi ve web sitesi belirtilir.
 • Önceki talepler ve seyahatler bölümünde oluşturulmuş talepler listelenir.

8. Eğitim Talebi: Eğitim sebebi ile konferans, fuar, seminer gibi eğitimlere katılma talebinde bulunulur. Eğitim talebi sayfasında, Katalog / Katalog Dışı seçeneklerinden biri seçilir. Eğitim kataloğundan alınıcak eğitim seçilir. Başlangıç ve Bitiş tarihleri seçilerek talep oluşturulur.  

 • Önceki eğitim ve talepler sayfasında katılım sağlanan eğitimler, katılacağı kesin eğitimler, oluşturulan eğitim talepleri, yıllık eğitim talepleri, onay bekleyen eğitim taleplerine ulaşılabilir. 

9. Sağlık Harcama Talebi: Çalışan kendisi veya yakını için sağlık harcama talebinde bulunur. Sayfada süreç, belge türü, işlem tarihi, hizmet veren kurum, tedavi gören kişiyi yapılan harcama ile ilgili KDV oranına göre harcama bilgileri girilir. Fatura tutarı belirtilir. Talepte bulunur.

 • Önceki sağlık harcamaları sayfasında oluşturulmuş sağlık harcama talepleri listelenir.

10. Harcama Talebi: İş için zorunlu yapılan harcamalardır. Harcama talebi sayfasında süreç, belge türü (Harcama Fişi, Müşteri Masrafı), belge tarihi, talep eden, ödeme yöntemi var ise vadesi ve satıcı girilir. Kutuda tarih ve harcama tutarı girilerek talep oluşturulur. 

 • Önceki harcama talepleri sayfasında daha önce yapılmış harcamalar listelenir.

11. Ekipman Talebi: Ekipman talebi sayfasında varlık tipi (Araç, Bilgisiyarlar, Büro mobilyaları ve gereçleri vb.) gibi seçilir, talep eden, kullanım amacı (Danışmanlık ve Destek, Ofis içi, Satış vb.) talep tarihi girilerek talep oluşturulur. 

 • Zimmetler ve varlıklar sayfasında varlıklar listesine ve daha önce talep edilmiş varlıklar listelenir.

12. Değerlendirme Formları: Değerlendirme listeleme sayfasında değerlendirme formu tipi (Deneme Süresi, İşten Çıkış, Anket) seçilirek form doldurulur. 

13. Vardiyalarım: Vardiyalı çalışmak, belirlenen süreler içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirme durumudur.

Sayfada başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilerek kişi vardiya bilgilerine ulaşabilir.

14. PDKS Durumu: Personel takip sistemi giriş ve çıkışları düzen içinde yapılmasını sağlar hataları önler. PDKS personellerin düzen içinde çalışmasını sağlar.        

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler