Masraf Talepleri


Personel, harcamalarını ve giderlerini Self Servis hizmetleri ekranında bulunan İK-İşlemleri sayfasında harcama talepleri ekranı ile harcama talepleri oluşturur. Kaydedilen harcama talepleri, Masraf Talepleri ekranında listelenir.


Yol: ERP>Finans Muhasebe>Masraf ve Gelir İşlemleri>Harcama Talepleri


Dikkat: Masraf talepleri ekranı, İK İşlemleri sayfasının detayında bulunan Harcama Talepleri ekranı ile doğru orantılı çalışır. Masraf Talepleri ekranını kullanabilmek için harcama talepleri ekranı kullanılabilir olmalıdır.


Masraf Talepleri Listeleme

1. Listeleme Seçenekleri; 

Harcama taleplerini oluşturan kişi, ödeme yapılmış ise ödemeyi yapan kişi, harcama talebi cari hesaba bağlı oluşturulmuş ise ilgili cari hesap seçilerek listeleme işlemi yapılır. Harcama talebinin aşaması seçilerek listelenir.

Harcama talepleri masraf fişine dönüştürülmüş ise dönüştürülmüş veya dönüştürülmemiş seçenekleri ile listelenir. Yetkili kişi masraf fişine dönüştürülmemiş taleplerin kontrollerini kolaylıkla sağlar.

2. Harcama Talepleri;

Listeleme seçeneklerini kullanarak veya direk aratarak bütün harcama talepleri görüntülenir. Harcama taleplerinin durumu bu alanda görülür. Kontrolleri sağlanan talep seçilerek veya toplu seçim yapılarak masraf fişine dönüştürülebilir. Otomatik masraf fişi oluşturulur. 

Tavsiye: Masraf fişi ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Masraf ve Gelir Fişleri" yazımızı okuyabilirsiniz.

3. Toplu Talepler; 

Bu alanda masraf fişine dönüştürülmemiş olan taleplerin tutarları toplam tutar olarak gösterilir.

Dikkat: Harcama taleplerini "Masraf Fişine Dönüştür" işlemi; muhasebe, mali işler veya kontrolleri yapacak ve onaylayacak yetkili kişiler tarafından gerçekleştirir.

Masraf talepleri listeleme ekranında talebin belge numarasına tıklandığında talebin detayına gidilir. Harcama talebi kayıt ekranına güncelleme ekranından da gidilir. Öncelik olarak detay ekranını inceleyelim.


Masraf Talepleri Detay Ekranı

Personel yaptığı harcamaları Harcama Talep ekranına kaydeder. Talepleri yetkili kişi Masraf Talepleri ekranında görür. Kontrol, düzenleme ve kayıt işlemlerini gerçekleştirir.

1. İlgili Alanlar; Bu alanda oluşturulan harcama talepleri üzerinde değişiklikler yapılabilir.  Süreç bölümünde masraf talebinin sonucu belirlenir. Talep üzerinde yanlış ve eksik bilgi girilmiş ise alanlarla ilgili düzenlemeler yapılır.

2. İlişkili Belge ve Notlar, Tarihçe; Talep ile ilişkili belgeler bu alanda eklenir. Örneğin: Harcamaya ait fişin veya faturanın fotoğrafı eklenebilir. Tarihçe sayfasında sayfada yapılan değişiklikler sırasıyla görülür.

Listeleme ekranında olduğu gibi harcama talebini direk "Masraf Fişine Dönüştür" butonu ile otomatik masraf fişi olarak kaydetme işleme yapılır.

Diğer butonlar ile, uyarılar ekranına, masraf talebini yazdırabilir veya yeni bir masraf talebi ekranına kopyalayabilir ve kaydetme işlemi yapılır. Butonların üstüne gelindiğinde bilgiler veriliyor.

Ekranda işaretli "+" ile yeni bir harcama talebi oluşturulabilir. Harcama Talebi yeni kayıt ekranını inceleyelim.


Harcama Talebi Yeni Kayıt Ekranı

Harcama Talebi kayıt ekranına gitmenin bir yolu daha vardır.

Yol: Intranet>İK-İşlemleri>Harcama Talepleri


Süreç: Talebin hangi bölüme iletilmesi ve onaya gidecek birim seçilir.

Belge Türü: Kayıtlı belge tipleri ile ilgili bir harcama ise belge türü seçilir. Örneğin: Kira Sözleşmesi 

Tavsiye: Yeni belge tipleri sistem üzerinden eklenerek seçimler yapılabilir.

Yol: Sistem>Sistem Yönetimi>Genel Ayarlar>Belge Tipleri

Referans Numarası: Harcama ile ilgili fiş veya faturada bulunan referans numarası bu alanda girilir.

Proje: Planlanan proje için yapılan harcama ise ilgili proje seçimi yapılır.

Belge Tarihi, Belge No, Talep Eden: Harcamanın yapıldığı ve yapılacak tarih bilgisi belirtilir. Belge numarası, sistem otomatik verir ve değiştirilebilir. Harcamayı talep eden personel seçilir.

Ödeme Yöntemi, Vade, Satıcı: Harcamanın ödeme yönteminin nasıl gerçekleşeceği bilgisi belirtilir. Vadeli bir ödeme ise vadesi ve tarihi belirtilir. Satın alma ile ilgili bir harcama ise satıcı seçimi, kurumsal hesaplardan yapılır.

Dikkat: Satın alma işlemi yapılan kurumsal hesabın detayında "Satıcı" ikonu seçili olmalıdır. Yoksa seçim yapılamaz.

Harcama Talebi Sepet bölümünü inceleyelim;

Tarih, Açıklama, Masraf Merkezi, Gider Kalemi ve Tutar alanları zorunlu alandır. 

Tarih alanı kayıt yapılan günün tarihini otomatik olarak verir, değişiklik yapılabilir. Açıklama bölümünde harcama bilgisi verilir.

Sisteme kayıtlı masraf merkezleri ve gider kalemleri seçilir.

Dikkat: Şirketin implementasyonu aşamasında ilk önce organizasyon şeması oluşturulmalıdır. Şemaya göre masraf ve gelir merkezleri belirlenir. Merkezlerin altına gelir, gider kalemleri açılır. Kalemler muhasebe kodlarına bağlanmalıdır. Yoksa bütçeyi ilgilendiren işlemler yapılamaz.

Harcamanın tutarı girilir. Harcama bir iş veya fırsata bağlı ise bu bölümde seçimler yapılmalıdır.. 

Dikkat: Harcama Talebi ekranında sadece kayıt işlemi yapılır. Güncelleme işleri "Masraf Talepleri" ekranında yetkili kişi tarafından yapılır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler