Puantajın Muhasebeleştirilmesi ve Bütçeleştirilmesi


Her ay oluşturulan puantajlar en son aşamasında muhasebe ve bütçeye konu olurlar.

Puantajların Muhasebe ve Bütçeye yansıtılması için aşağıdaki ayarlamalar yapılmalıdır.


1- Puantajın Muhasebeleştirilmesi


Puantajın muhasebeleştirme işlemin aşağıda işaretli olan ikon üzerinden yapılmaktadır. 


Ancak bu işlemin yapılabilmesi için HR>Özlük Bordro>Bordro Kuralları>Muhasebe Hesap Grupları alanından tanımlamaların yapılması gerekmektedir.  

Aynı zamanda çalışanın ücret kartı alanındaki “Muhasebe Kodu” sayfasından “Muhasebe Kod Grubu” seçilmelidir.  

NOT: Muhasebe Hesap Gruplarının tanımlanması için sistemde Muhasebe birimi tarafından tanımlanmış bir Hesap Planı bulunmak durumundadır. 

NOT: Aynı şubelerde çalışan personeller farklı Muhasebe Hesap Gruplarına bağlı olabilirler.NOT: Muhasebe Hesap Gruplarının tanımlanması yapılırken kullanılan tüm kalemlerin tanımlamada olmasına dikkat edilmesi gereklidir. Eksik bir kalem olması durumunda muhasebeleştirme işlemi yapılırken Borç/Alacak eşitsizliği nedeniyle muhasebeleştirme işlemi yapılmayacaktır. 

Yeni bir kalem eklemek için tanım alanında satır açtığınızda hesap kalemleri açılacak ve istenilen hesap kalemi seçilecektir. Bu şekilde tüm kalemler tanımlanıp Borç veya Alacak şeklinde işaretlenmelidir.  Puantajın muhasebeleştirmesi sorunsuz şekilde oluşturulmuş ise işlem sonunda muhasebe fişleri oluşacaktır.  

NOT: Ücret Dekontu ve/veya Muhasebeleştirme işlemi yapılmış bir şubenin puantajı kilit açılmış olsa dahi silinemez. Öncelikle dekontların ve muhasebe fişlerinin silinmesi ardından silme işleminin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

NOT: Muhasebeleştirme işleminin yapılabilmesi için Muhasebe Aktarım popunda yer alan XML ayarlarından Muhasebe İşlem Kategorisi ID ve Tahakkuk Fişi İşlem Kategorisi ID' lerinin tanımlanması gerekmektedir.


2-Puantajın Bütçeleştirilmesi 

İlgili döneme ait bütçe kayıtları mevcut ise puantajların da bütçeleştirme işlemi yapılabilmektedir. Puantajın bütçelendirmesi aşağıda işaretlenen ikon yardımı ile yapılmaktadır.


 

Muhasebe kod gruplarınızdaki tanımlara bağlı olarak bütçe aktarımı yapılacaktır.   

NOT: Sayfada bulunan XML seçeneği ile bütçeleştirme işleminin kişi veya muhasebe kod grubu bazında yapılmasını sağlayabilirsiniz.  

 


Şube Puantajının PDF’e Alınması 

Puantaj sayfası üzerinden şubedeki kişilerin Puantaj Şablonlarını tek seferde PDF’e alabilirsiniz. Satırda bulunan “PDF” ikonu bu işlemi gerçekleştirmektedir.  

 

Çalışanlara Mail Atılması 

Puantajı Mail Olarak Gönder” ikonu ile oluşturulan bordrolarınızı çalışanlarınızın mail adresine gönderebilirsiniz. 

NOT: Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için çalışanların E-Profil kartlarında mail adreslerinin tanımlı olması gerekmektedir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler