Abone Parametrik Tanımlar


Abonelik sistemi abonelik sözleşmelerini, abone bilgilerinizi, abonelik bazlı hizmet ve ürünlerinizin faturalandırılmasını, sevkiyattan destek hizmetlerine kadar tüm süreçleri etkin bir biçimde yönetmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm bileşenleri sunar.

Abonelik modülü kullanılmaya geçilmeden önce Kontrol Paneli > System > Parametreler > SUBO içerisinde bulunan Abonelik ile ilgili şirket içerisinde kullanılacak tüm parametrik tanımların yapılması gerekmektedir.


Abone Kategorilerini Tanımlama

Firmalar abonelerini farklı kategorilere ayırarak takip etmek isteyebilirler. Örneğin bir elektrik dağıtım şirketi abonelerini kurumsal aboneler, bireysel aboneler, fabrikalar gibi farklı kategorilere ayırabilir.

Abone Kategorisi ile belli bir ürün ilişkilendirilebilir. Firmalar abonelerini ilişkili oldukları ürüne göre kategorilemek isteyebilirler. Örneğin bir Süt İşleme Tesisi, abonelerini “Günlük Süt Aboneleri” diye kategorilemek istediği takdirde Ürün alanına günlük sütü ekleyebilir. 

 

Abone İptal Kategorileri

Bu parametre ile, abonelik iptali ile ilgili kategoriler ekleyebilir ve kategoriler üzerinde düzenleme yapabilirsiniz.Not: Tanımlanan iptal kategorileri, üyelik iptali durumunda Abone Detay > Diğer > Sistem İptal sayfasından abone iptali gerçekleştirirken seçilir. 


 

Abone Özel Tanım

Bu parametre ile işletmenize uygun olarak abone özel tanımları ekleyebilirsiniz. Bu tanımlar abone ekleme ve güncelleme sayfalarında seçilir.Abone Referans Durumu

Bu parametre ile abone referans durumu ekleyebilirsiniz. Bu şekilde referans ile gelen ve doğrudan gelen aboneleri filtrelemiş olursunuz. Bu tanımlar abone ekleme ve güncelleme sayfalarında seçilir.

 

Servis Özel Tanım

Servis Özel Tanım parametresi ile işleyişinize uygun olarak herhangi bir konuda özel tanım ekleyebilirsiniz. Örneğin; Servis kaydı yapılırken müşteri tanımı eklemek isterseniz bu alandan özel tanım ekleyebilirsiniz.Üye İlişki Tipleri

Bu parametre ile ilişki tipi tanımlayabilirsiniz. Bu tanımlar aboneyi bir başka abone ile ilişkilendirirken Abone Detayı sayfasındaki “Abone İlişkisi” bölümünde kullanılmaktadır. 


 

Ek Bilgiler

Bu parametreden ek bilgi tanımlamaları yapılabilir. Ek bilgi alanı sayfalar üzerindeki tanımlamaların dışında bir alan ihtiyacı olması durumunda kullanılır.

Ek bilgi tanımlamaları sayfa bazlı olarak yapılmaktadır. Kullanılacak olan sayfa seçilerek bu sayfa için istenilen alanlar oluşturulur. Bu tanımlamalarda alanın adı, zorunluluk durumu, hangi tipte olacağı ( Selectbox, text vb.) belirtilir. Tanımlaması yapılan ek bilgiler alanına veri girişi sayfa üzerindeki ek bilgi butonundan ya da sayfa güncellemesindeki “Ek Bilgi” ikonu üzerinden yapılabilir.


Tip: Ek bilgi alanının kullanılabilmesi için Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri  sayfasında “Ek bilgiler objesi gelsin mi?” kutucuğunun seçili olması gerekmektedir.  


Sayaç Tipleri

Eğer Sayaç entegrasyonu ve sayaca bağlı bir abonelik faturalandırması yapacaksanız sayaçlarınızı kategorilendirebilirsiniz.  Örneğin bir elektrik dağıtım şirketi sayaçlarını, üç faz dört telli (üç elemanlı) sayaçlar, üç faz üç telli sayaçlar şeklinde sınıflandırabilir. 


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler