Kamu e-Fatura


GİB e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olan vergi mükellefleri, merkezi yönetim kapsamında yer alan ve MGM tarafından geliştirilen Yeni Harcama Yönetim Sistemini (MYS) kullanan kamu idareleri ve bunlara bağlı harcama birimleri adına, GİB e-Fatura Uygulaması aracılığı ile e-Fatura düzenleyip gönderebilir. 


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Satış Faturası


Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ve ilgili harcama birimleri adına, GİB e-Fatura Uygulaması aracılığı ile gönderilecek e-Fatura dokümanlarında ilave olarak yer verilmesi gereken bilgiler aşağıda yer almaktadır.

  • Banka Bilgisi

  • Sınıflandırma Kodu

  • Menşei 

Kamuya kesilecek faturalar Kamu Fatura veya Temel Fatura senaryosunda olmalıdır. Yalnız Workcube, üzerinden Kamu Faturası için kontrolleri uygulayabilmek adına sadece Kamu Senaryosu kullanılmalıdır.


Kullanım öncesi yapılması gerekenler;

İşlem Tipi

Yol: Kontrol Paneli > BPM > İşlem Kategorileri

İşlem Kategorisi detayında Fatura Tipi Satış, Senaryo Kamu olmalıdır.


Kurumsal Hesap


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi

Kurumsal Hesap detayında VKN doğru girilmelidir. Kurumsal Üye ekleme ve güncelleme de Web servisler çalışmaktadır. VKN doğru girildiği takdirde sistem sorgulama yaparak Kamu kutucuğunu işaretleyecektir. Kullanıcının manuel olarak işaretlemesine gerek bulunmamaktadır.

Tip: Standart Raporlarda yer alan Mükellef Aktarım Raporu güncellenmiştir. Mükellef Aktarım Raporu sorgulama yaparken Carinin VKN.sine bakarak Kamu veya Özel mi kontrol ederek eğer Kamu ise otomatik olarak KAMU kutucuğunu işaretleyecektir.


Menşei


Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Ülkeler


Ülke tanımlarında Ülke Kodu alanı doldurulur. Ülke Kodu zorunlu değildir. Parametrelerde tanımlanır, ürün detayında seçilir ise XML' de menşei alanı gönderilecektir. Ülke Kodu değerlerine ISO 3166-1-alpha-2 Ülke Kodları listesinden ulaşabilirsiniz.


Ürün Detayı


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürünler


Parametrelerde Ülke Kodu tanımlandıktan sonra ürün detayında Menşei olarak seçilir.

Sınıflandırma Kodu ürün detayında bulunan GTİP/CPA Kodu alanından tanımlanır.

Menşei ve Sınıflandırma Kodu zorunlu değildir. Ürün detayında seçilir ise XML'de gönderilecektir.


Fatura Gönderimi


Yapılan bütün tanımlamalar sonrası Kamu’ya fatura kesilir.

İşlem Tipi: Fatura da KAMU senaryosu seçilir. (Zorunlu)

Banka Hesabı: Fatura detayında Banka Hesabı seçilir. (Zorunlu)

Sınıflandırma Kodu: Ürün detayında GTİP/CPA kodu olarak tanımlanır. (Opsiyonel)

Menşei: Ürün detayında Menşei olarak tanımlanır. (Opsiyonel)

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler