Müşteri-Tedarikçi Parametrik Tanımlamalar


Müşteri, ürün veya hizmetin tüketicisine denmektedir. Firmaların ya da kişilerin ürün, hizmet satışını sunabilmeleri için kullanacakları hammadde ve ürünlerin üreticilerine tedarikçi denmektedir. Müşteri-Tedarikçi modülünden kayıtlı iş ağınızı kontrol edebilirsiniz. Müşteri-Tedarikçi modülü kullanılmaya başlanmadan önce ilgili tüm parametrelerin şirketlerin işleyişine uygun olarak tanımlanmış olması gerekmektedir. Parametreler, Kontrol Paneli > System > Parametreler içerisinde Müşteri-Tedarikçi altında yer alır.


Kurumsal Üye Kategorileri

Kurumsal üye kategorileri ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar sayfasından ekleme yapılırken seçilir. Üyenin kategorisi belirlenir.

Sistem üzerinde birden fazla şirket yönetebilirsiniz, bu doğrultuda aynı üyeleri bütün şirketleriniz de ya da tek bir şirkette görebilir, işlem yapabilirsiniz. Eğer aynı üyeyi diğer şirketlerinizde de görmek istiyorsanız ilişkili şirket alanından seçim yapabilirsiniz. 

Kurumsal Üye İlişkileri

Kurumsal Hesap ile şirketinizin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunu tanımladığınız parametrik ayardır. Örneğin; Bayi, Tedarikçi vs.

Bireysel Üye İlişki Tipleri

Bireysel Hesap ile şirketinizin ticari olarak nasıl bir ilişki tipi içerisinde bulunduğunu tanımladığınız parametrik ayardır. Örneğin; Bayi, Tedarikçi vs.

Üst Sektörler

Tanımlanan üst sektörler Kurumsal Hesap eklerken seçilir. Üst sektörlere bağlı alt sektörler tanımlanabilir.


Alt Sektörler

Alt sektörlerde yapılan kayıtlarda üst sektöre bağlanabilir veya bağlanmayabilir. Eğer üst/alt sektör ayrımı kullanılmıyorsa sadece üyelerde alt sektörler gelir.


Departmanlar

Kurumsal hesabın kontak kişileri yani çalışanları kaydedilirken hangi departmanlarda görev aldığını bu parametre sayesinde belirleyebilirsiniz. 


Firma Tipleri

Firma Tipleri kurumsal hesabın detaylandırılmasında yardımcı olur. Kurumsal hesap kaydedilirken seçilir.


Gelir Düzeyi

Gelir düzeyi bireysel hesabın yaşama düzeyidir. Buradan yapılan tanımlamalar bireysel hesap kaydederken seçilir ve bireysel hesabın sınıflandırılmasında yardımcı olur.


Görevler

Kurumsal hesabın kontak kişileri yani çalışanları kaydedilirken hangi görev/pozisyon da yer aldığını bu parametre sayesinde belirleyebilirsiniz.


Kart Değişim Tipleri

Burada yapılan tanımlamalar Kurumsal Hesap detayında bulunan Sadakat Kart-Cüzdan alanında ekleme yaparken “Verilme Nedeni” alanından seçilir.


Meslek Tipi

Bu alanda yapılan tanımlamalar Bireysel Hesap eklerken seçilir. Vadeli ödeme limiti, taksitli satış ekranında meslek tipi seçilince vadeyi düşürmesi amacıyla tanım girilen bir alandır.


Müşteri Değeri

Müşteri değeri, müşterinin herhangi bir işletme ile iş yapmaya devam etmesinin altında yatan temel neden kendilerine sunulan değerdir. Burada yapılan tanımlamalar Kurumsal Hesap eklerken seçilir.


Şirket Çalışan Durumu

Bu parametrede yapılan tanımlamalar Kurumsal Hesap Kontak Kişiler detay sayfasında çalışanın durumunu belirtmek amacıyla “Durum” alanından seçilir.


Şirket Çalışan Sayısı

Şirketin büyüklüğü hacmini belirlemek adına şirkette bulunan çalışan sayıları belirli ölçeklerde tanımlanır.


Üye Özel Tanımı

Üye özel tanımı işletmenize bağlı olarak oluşturabileceğiniz ve üye kaydederken seçim yapabileceğiniz özel bir parametredir. Örneğin; müşterilerinizi verdikleri sipariş sayısına göre filtrelemek isterseniz aşağıdaki gibi tanımlamalar ekleyebilirsiniz;


Yetkinlikler

Bireysel Hesabın yetkinlik düzeyleri bu parametre ile belirlenir. Örneğin; Bireysel Hesaplarda Bağımsız Danışmanları kaydederek, ilgili branşlarına göre yetkinliklerini girebilirsiniz.


Kurumsal Üye Başlangıç Tipleri

Burada girilen tanımlamalar Kurumsal Hesap eklerken “İlişki Şekli” alanında seçilir. Kurumsal hesapla ilişkinin ne şekilde başladığı tanımlanır. Örneğin; Reklam aracılığı ile ilişki kurulduysa, ilişki şekli alanında “Reklam” seçilir.


Hobiler

Burada yapılan tanımlamalar Bireysel Hesap detay sayfasında sağ üstte bulunan linklerde Diğer > Hobi alanından seçilir.


Kara Listeye Alınma Nedenleri

Bu parametre yardımıyla kara listeye alınma nedenleri tanımlanır. Bu tanımlar Kurumsal ve Bireysel hesabın detayında yer alan Risk ve Çalışma Bilgileri sayfasında yer alan Anlaşma/Koşullar bölümünde seçilmektedir.


Satış Bölgesi

Bu alandan satış bölgeleri tanımlanır. Satış görevlisinin satış yapmakla sorumlu olduğu pazar kesimidir. Şirket Akış Parametrelerinde yer alan "Satış Bölgelerine Göre Erişim Kontrolü" bu parametreden etkilenir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler
İçerik Belgeleri