Performans


Workcube üzerinde uygulanan performans değerlendirmeleri iki form yapısı üzerinden ilerlemektedir. Bunlar; Ölçme Değerlendirme Formları ile Hedef Yetkinlik Değerlendirme Formlarıdır.Ölçme Değerlendirme formları hali hazırda İK Birimi tarafından hazırlanmış farklı bölümleri ve soruları bulunan formların sisteme tanımlanması ile gerçekleştirilen ve ilerletilen yapıdaki formlardır.

Hedef Yetkinlik formları ise çalışanlara sistem üzerinden atanmış hedefler ile çalışana ait pozisyon tiplerinde daha önceden tanımlanmış yetkinlik başlıklarına dair soruları barındıran formlardır. Hedef Yetkinlik formları çalışan seçildiğinde ilgili çalışana atanmış hedefleri ve yetkinlikleri sistemden çekerek oluşturulan formlardır.

Dikkat: Form tasarımlarının yapıldığı Form Generator (Sistem>Genel Ayarlar>Form Generator) sayfasında ilgili formun hangi sürece göre çalışacağı seçilmelidir. Standart Performans Değerlendirme süreci işletilebileceği gibi şirketler süreçleri özelleştirebilirler.


Hedefler

Hedefler çalışanlara atanmadan önce şirketinizde çalışanlara verilebilecek tüm hedeflerin kategori tanımlarının yapılması gereklidir.

HR > Performans > Hedef Kategorileri altından ilgili tanımlamalar yapılmaktadır.


Girilen kategorideki hedeflerin hangi şirket, şube, departman ve alt kırılımlarda geçerli olmasını istiyor ise kategori tanımlamasında bu verilerin seçilmesi gereklidir. (Bu alanlar isteğe bağlıdır. Bir kategoriyi şirket, şube vb. den bağımsız şekilde de girebilirsiniz.)


Hedef Ataması

Hedef kategorileri tanımlandıktan sonra çalışanlara bu kategorilerde hedef atamaları yapılmalıdır.

HR > Performans > Hedefler alanından veri girişi yapılmaktadır.


Çalışana atayacağınız hedefin hangi tarihler arasında geçerli olduğu girilir. Hedef kategorilerinden tanımladığınız ve vereceğiniz hedefe uygun olan kategori seçilir.

Ardından Hedef detaylı biçimde girilir.

Hedef olarak gireceğiniz değer; Artış Hedefi, Düşüş Hedefi, Yüzde Artış Hedefi, Yüzde Düşüş Hedefi veya Hedeflenen Rakam olabilir.

Gireceğiniz değer seçeceğiniz hedef tipine bağlıdır.


Bu hedefin gerçekleştirebilmesi için ayrılan bir bütçe var ise bilgisi verilir.

Çalışana birden fazla hedef verilmesi durumunda verilen tüm hedeflerin ağırlıklarının toplamı 100 olmalıdır.

Yukarıdaki örnekte verilen hedefin ağırlığı %80 olarak belirtildiği için bu çalışana verilecek diğer hedeflerin toplam ağırlığının %20 yi geçmemesi gereklidir.

İlgili hedefin gerçekleştirilme tarih aralığında çalışan ile yapılacak ara değerlendirmeler için de tarih bilgisi girilmelidir.


Çalışanlar hedeflerini Self - Servis İşlemleri > İK İşlemleri >Verdiğim Hedefler alanında görüntüleyebilmektedirler.


Hedeflerin değerlendirme Hedef Yetkinlik formları üzerinden yapılabilmektedir. Verilen hedefler sayısal değerler olması durumunda ve verinin sistemde tutulması durumunda sistem tarafından bir hesaplama yapılabilir ancak bu alanlar her sektöre ve şirketlerin işleyişlerine göre değişiklik göstereceği için bu hesaplamalar özel geliştirimler ile yapılmaktadır.


Yeterlilikler

Rol Planlama altında bulunan "Yeterlilikler" sayfasından şirketinizde değerlendirmek istediğiniz yeterlilikleri tanımlamanız gerekmektedir.

Tanımlamayı yaparken bu yeterliliklerin hangi Organizasyon birimleri ve hangi pozisyon tipleri için geçerli olacağı seçilir.

Tanımlama yapıldıktan sonra bu yeterliliklerin ölçme değerlendirme için sorular eklenmelidir.


Tanım ekranındaki Yeni Bölüm Ekle üzerinden önce bölümler eklenir ve seçenekler belirlenir. Bölüm ağırlıkları verilir. İlgili tanım için kaç bölüm eklenecekse bu bölümlerin toplam ağırlıklarının %100 olması gereklidir.

Ardından eklenen bölümlere sorular girilir.


Hedef Yetkinlik Formları

Sistem üzerinden çalışana atadığınız hedefler ve yeterlilikler üzerinden girilmiş sorular tamamlandıktan sonra HR > Performans > Hedef Yetkinlik Değerlendirme Kayıtları üzerinden formunu oluşturmak istediğiniz çalışanı seçtiğinizde girmiş olduğunuz veriler üzerinden bir form oluşturulmaktadır.

Oluşturulan formda bilgi amaçlı olarak ilgili dönemde çalışanın almış olduğu herhangi bir disiplin cezası ve/veya ödül var ise formun ilk bölümünde görüntülenmektedir.

Ardından Hedefler ve son bölüm olarak ta çalışanın pozisyon tipinde seçilmiş yeterliliklere girilmiş sorular formda görülür.

Formda Hedef ve Yetkinlik bölümleri için HR > Performans > Değerlendirme Ağırlıkları tanımlanmalıdır.

Form oluşturulduktan sonra standart süreç üzerinden değerlendiricilere gönderilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler