Agile Proje Yönetimi ve Implementasyon


Geleneksel yöntemler kullanılan projelerde analiz ve tasarım süreci için uzun zaman harcanmaktadır. Bu zaman dilimi içinde projenin tüm gereksinimleri öngörülmeye çalışılmaktadır. Ne kadar iyi planlanırsa planlasın yazılım projelerinde eksikler çıkar. Proje yürütülürken yapılması gereken sorunlara neden olabilir. Bütün bu sebeplerden ötürü geleneksel yöntemlerin başarısız olma ihtimali yüksektir. Agile daha hızlı ve verimli bir proje yönetim biçimidir. En kısa sürede en değerli çıktı üretmeye odaklanır. Agile‘ın en yaygın kullanım alanı yazılım geliştirme ve implementasyon projeleridir.


Workcube Agile yaklaşımını ve Scrum metodolojisini benimsemiştir. Kısa döngülü çıktı üretme ve geri bildirim düşüncesine dayanır. Proje ekibi sürekli iletişim halindedir.  Proje Lideri “Sprint Planning” denilen en fazla iki haftalık döngüler planlar. Yapılacak işleri proje ekibine dağıtır. İşlerin sonuçları “Backlog” olarak geri döner. Geri dönen işler hatasız olarak tamamlandığında kapanır, eksik olanlar yeniden döngüye girer.

Sprint döngülerinde ekip sık ama kısa süren toplantılar yapar. En fazla 15 dakika içerisinde her takım üyesi kendi ilerlemesini kısaca belirtir. Her gün yapılan ve 15 dakikayı aşmayan bu toplantılara “Daily Scrum Meeting” denir. Sonuçlar düzenli olarak aşağıdaki gibi “Kanban Board” üzerinde takip edilir.

Sprint bittiği zaman bir “Sprint Review” raporu çıkarılır ve sprint süresince ortaya çıkan sorunlar ortadan kaldırılarak bir sonraki sprint rahatlatılmış olur. Sprint içerisinde biten özellik ve fonksiyonlar müşteri veya müşteri temsilcisine gösterilebilir. Yeni bir sprint için tekrar gereksinimler seçilir ve tekrar sprint hayat döngüsü başlar.


Workcube’de tüm projeler Workcube Proje Yönetimi ile yürütülür. Görev aşamaları ve kategorileri görevlerin ilerlemesini takip etmek için temel göstergelerdir. Sprint toplantıları sonucunda görevler düzenli olarak proje lideri ve ekip tarafından güncellenmelidir. Özetle Agile Proje Yönetim yaklaşımı Workcube implementasyonu için seçilmiş evrensel bir yaklaşımdır.


Ekran-1: Workcube Projelerinde Kanban Kullanımı


Kanban Board
Workcube projelerinde görevlerin takibi kanban board üzerinde yapılır. Kanban Board proje ekibinin ve müşterinin projeyi izlemesi kolaylaştırır. Bilindiği üzere Kanban japoncada pano anlamına gelmektedir. Tek bir panoda işlerin ve aşamaların görülmesini sağlayan bu teknik yazılım ve danışmanlık projelerinin daha kolay ve verimli yönetilmesini sağlar. Workcube PMS - Proje Yönetimi Sistemi araçlarından biri olan Kanban online iş tahtası anlamına gelir. 


Dikkat
Tüm Workcube projelerinde proje yönetimi için Workcube'ün sunduğu özel intranet kullanılması zorunludur. 


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler