Depo ve Alan Yönetimi


Workcube Depo ve Alan Yönetimi modülü depoları lokasyonlara ve raflara bölerek verimli depolama, ve hızlı mal dağıtım imkanı sunar. Depolama ve lojistik maliyetlerini düşürür.


Workcube Depo ve Alan Yönetimi Fonksiyonları


  • Sınırsız sayıda depo tanımlama
  • Depoya bağlı sınırsız lokasyon alanı tanımlama (genişlik / yükseklik / derinlik bilgileriyle)
  • Depo ile ilişkili şube tanımlama
  • Depo yöneticisi (yöneticileri) tanımlama
  • Depo ve lokasyon bazında dönemsel ürün kategori alanı tanımlama
  • Ürün, depo ve lokasyon bazında dönemsel raf bilgisi tanımlama

Depolama Alanları Oluşturma


Alan yönetimi, ürün ve stokların bulundurulduğu her türlü fiziki stok alanının (depo, mağaza v.b.) yönetilmesi için kullanılır. Workcube Stok modülü detaylı bir depo, lokasyon ve raf yönetimi imkanı sunar. Depolar ile şubeler ilişkilendirilebilir ve her depoya (veya mağazaya) sınırsız sayıda lokasyon eklemek mümkündür. Depolardan sorumlu çalışan ataması yapılabildiği gibi ürünlere ait kategoriler bazında da alan yönetimi gerçekleştirilebilir.

Sistemde bir depolama alanı oluşturmadan önce yapılması gereken bazı tanımlamalar bulunur. Bunlar:

  • Şube tanımları
  • Departman tanımlarıdır.

Şube tanımları Şubeler sayfasından yapılır.

Yol: HR - İK > Planlama > Organizasyon Planlama > Şubeler

Departman tanımları ise Departmanlar sayfasından yapılır.

Yol: HR - İK > Planlama > Organizasyon Planlama > Departmanlar

İlgili tanımlar tamamlandıktan sonra depolama alanları oluşturulabilir. Depo alanı eklemek için "Depolama Alanları" sayfası kullanılır.

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Depo ve Alan Planlama > Depolama Alanları


Bir numaralı kısımda bulunan + ikonu ile şubeye bağlı depo oluşturulur.


İki numaralı kısımda bulunan + ikonu ile daha önce oluşturulan depoya bağlı lokasyon oluşturulur. 

Depo: Hangi depolama alanının altında alt depo açılıyor ise o deponun ismi otomatik olarak düşer.

Lokasyon Kodu: Lokasyonlara kodların tanımlandığı alandır.

Açıklama: Açılacak lokasyon adının tanımlandığı alandır.

Tip: Depolama alanının hangi tip ürünler için kullanılacağının seçildiği alandır. (Hammadde, Mal, Mamul, Konsinye)

  • Tip olarak Hammadde seçildiğinde, bu lokasyondan bir muhasebe hareketi yapılacağı zaman ürün muhasebe ve bütçe kodlarındaki "Hammadde Satış" ve "Hammadde" hesaplarına kayıt atılır.
  • Tip olarak Mamul Seçildiğinde, bu lokasyondan bir muhasebe hareketi yapıldığında, ürün muhasebe ve bütçe kodlarındaki "Mamul Satış" ve "Üretim/Mamul" Hesaplarına kayıt atılır. Eğer ürün muhasebe ve bütçe kodları detayında bu alanlar tanımlı değilse, standart hesaplara kayıt atılır.

Boyut: Lokasyon ölçülerinin tanımlandığı alandır.

Muhasebe Kodu: Lokasyonun hangi muhasebe kodlarına göre işlem yapılacağının seçildiği alandır.

Aktif: Lokasyonların işlem görebilmesi için “Aktif” kutucuğunun işaretli olması gerekir.

Öncelikli Lokasyon: Deponun lokasyonlar arasında bir önceliği varsa bu seçilir.

Servis Lokasyonu: Bu lokasyon seçili ise verilen servis işlemleri için stoğu ayrı görmek için kullanılır.

Hurda Lokasyonu: Bu lokasyondaki ürünler hurda olarak değerlendirilecek ise bu kutucuk işaretlenir. Bu lokasyondan bir muhasebe hareketi yapıldığında ürün muhasebe ve bütçe kodlarındaki "Hurda Hesabı" ve "Hurda Hesabı Satış" tanımlı olan hesaplara kayıt atar.

Seri Sonu Lokasyonu: Sezon sonlarında elde kalan ürünler (outlet) bu stoktan takip edilir.

Bu Lokasyondan Satış Yapılamaz: Bu kutucuk işaretlenen lokasyonlarda satış işlemleri için kullanılmaz. Örneğin; Bir A lokasyonu için bu seçenek işaretlendiği varsayılsın. Bir satış faturasında A lokasyonu seçilip kaydedilmeye çalışıldığında “Bu lokasyondan satış yapılamaz” şeklinde uyarı verecektir.

Bu lokasyondaki stoklar 3. parti kurum ve kişilere aittir: Bu kutucuk seçilirse sayfanın hemen altında cari hesap alanı çıkar buradan lokasyondaki ürün kime ait ise o cari seçilir.

Maliyet Takip Edilmiyor: Bu alan seçili ise lokasyondaki hareketler maliyet oluşturmaz.


Ölçümler : Lokasyonlardaki ısı,basınç ve nem gibi değerlerin tutulmasını sağlar. Kayıtlar veritabanı tablolalarında tutulur.  Entegrasyon gerekir.

Ölçüm Adı ve Birimi: "Parametreler > Ölçüm Değerleri" tanımlarından gelir. Ölçüm birimi kısaltmalardır.

Minumum ve Maximum Değer: Lokasyondaki ortam değişkenlerinin alabileceği minimum ve maximum değerleri ifade eder.

Ölçülen Değer: Lokasyon/Varlık üzerindeki cihazdan entegrasyon ile ölçülen anlık değerlerdir. Değerler veritabanında tutulur.

Fiziki Varlık: Bir Lokasyonda birden çok fiziki varlık bulunabilir ve varlıkların iyi farklı değerlerin izlenmesine ihtiyaç duyulabilir. Bu sebeple Fiziki varlık tanımlanarak lokasyon içindeki farklı varlıklar için ölçüm değerleri kontrol altında tutulabilir.


Üç numaralı kısımda bulunan + ikonundan lokasyonlara bağlı raflar tanımlanır. Aynı zamanda Raflar sayfasıyla da raf tanımları yapılabilir.

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Depo ve Alan Planlama > Raflar

Raf yönetimi ürünün hangi depo ve lokasyonda nasıl stoklanacağını veya perakendeciler için aynı zamanda hangi rafta kaçar adet sergileneceğini yönetebilmek için kullanılır. Bu sayede uygun biçimde depo ve raf yönetimi gerçekleştirilebilir.

Durum: Rafların işlem görebilmesi için “Aktif” kutucuğunun işaretli olması gerekir.

Lokasyon: İlgili rafın hangi depo ve lokasyona bağlı olduğu bu alandan seçilir.,

Raf Kodu: Her bir rafa kod tanımlaması bu alandan yapılır. Örneğin; Bir rafa sadece 36 numaralı kadın spor ayakkabıları yerleştirilirken (36-KSA) başka bir rafa “M” bedenli erkek kazakları (EK-M) yerleştirilmek istenebilir. Bu durumda raflara anlamlı kodlar uygulanabilir.

Raf Tipi: Raf için tanımlamış olan raf tipi seçilir.

Boyut: Raf ölçülerinin tanımlandığı alandır.

Açıklama: Raf için ek açıklamaların yazıldığı alandır.

Tarih Aralığı: Ürünün ilgili lokasyon ve rafta hangi tarihler arasında bulunacağının belirtildiği alandır. 

Stok: Bu alanda rafta bulundurulacak ürün seçilir.

Miktar: İlgili rafta tutulacak toplam ürün sayısı ya da rafın ön yüzünde kaç adet ürün sergileneceğini yazılır.


Not: Raf tipleri eklemek için Raf Kategorisi sayfası kullanılır. Raf tipleri olarak "Ağır Yük", "Hafif Yük" ve "Kapaklı Raf" örnek verilebilir.

Yol: Kontrol Paneli > Sistem > Parametreler > Raf Kategorisi


Not: Depolama Alanları sayfasında rafların listelenmesi  için Page Settings sayfasına gidilerek “Raf Bilgileri Görünsün” ayarının “Evet” olarak seçilmesi gerekir.

Yol: Kontrol Paneli > Sistem > Page Settings


Kategori Bazında Alan Yönetimi


Hangi ürün kategorisine hangi lokasyonda ne kadar yer ayrıldığı bu sayfa ile takip edilebilir. Özellikle perakendeciler için kategori alanı yönetmek önemli bir husustur.

Kategori bazında alan tanımı yapmak için Kategori Alan Planları sayfasına gidilir.

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Depo ve Alan Planlama > Kategori Alan Planları

Kategori: Ürün kategorisi bu alandan seçilir.

Lokasyon: Seçilen ürün kategorisinin hangi lokasyonda takip edileceği bu alandan seçilir.

Boyut: Lokasyonda ürün kategorisi için ayrılan boyut bilgisi bu alandan tanımlanır.

Açıklama: Ek açıklamaların girildiği alandır.

Tarih: Ürün kategorisinin hangi tarihler arasında ilgili lokasyonda takip edileceği bu alanda belirtilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler