Toplu Zaman Harcaması


Workcube Toplu Zaman Harcaması sayfasıyla amaç organizasyonda bulunan çalışanlar için aylık/haftalık zaman harcama alanına veri kaydederek bir proje altında masraf merkezi ile cari hesapları da seçilerek gün bazlı harcanmış zaman harcamalarının kayıt altına alınmasıdır.Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.


Toplu Zaman Harcaması Kullanım Amacı

Şirketlerin veya organizasyonların belirlemiş olduğu projelerde çalışanların yapmış olduğu işlemleri ve bu işleri yaparken harcamış oldukları zamanları kayıt altına almak için ve bu işlerin hedeflenen süreler içerisinde gerçekleştirilip gerçekleşmediğinin kontrolleri yapılmaktadır.

Bu ekranın bir diğer amaçlarından biri ise organizasyonunuzda yer alan çalışanları günlük yapmış olduğu işlemleri ve bu işlemlere karşılık günlük ile haftalık harcadıkları toplam çalışma sürelerini göz önünde bulundurarak haftalık 45 saat çalışma süresini doldurup doldurmadığını ve fazla mesai sürelerini görmenizi sağlamaktadır.


Dikkat: Bu ekranda asıl kullanım amaçlarından biri çalışanların işyerinde, çalışma saatleri içerisindeki verimini ölçmekle beraber çalışana verilen işlerin güncel durumlarını sistem üzerinden anlık takip ederek kontrol altında tutup bu çalışanları şirketin belirleyeceği belli periyotlarla denetlemeyi yapılabilmektedir.


Toplu Zaman Harcaması Oluşturma

Toplu zaman harcaması oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Özlük-Bordro > Devam ve Kontrol > Toplu Zaman Harcaması ekranında çalışana veya çalışanlara kayıt oluşturulmaktadır. 

 1. Şube/Departman: Şube ve departmanın seçildiği alanı ifade etmektedir.
 2. Saat: Harcanan eforun saatinin yazıldığı yerdir.
 3. Mesai Tipi: Mesai tipinin seçildiği alandır.
 4. Cari Hesap: Cari hesabın seçimi yapılır.
 5. Ürün: Ürün seçimi yapılır.
 6. Dk. : Harcanan eforun toplamındaki saatten sonra kalan dakikanın yazıldığı yerdir.
 7. Proje: Projenin seçildiği alandır.
 8. Masraf Merkezi: Masraf merkezinin seçildiği yerdir.
 9. Açıklama: Harcanan eforla ilgili açıklamanın yazıldığı alandır.
 10. Süreç: Sistemde tanımlanan süreç aşamalarının seçimidir.
 11. İş: Sistemde oluşturulan İşler/görevler alanınla zaman harcamasının kayıt edilmesini ifade eder.
 12. Durum: Planlanan/Gerçekleşen mi olduğunun seçimi yapılır.
 13. Tarih: Harcanan eforun yapıldığı günün seçimidir.
 14. Kategori: Kategorinin seçildiği yerdir.
 15. Aktiviteler: Aktivitenin seçildiği alandır.

Dikkat 1: Kaydedilen veriler zaman harcamaları ekranına kayıt atmaktadır.


İkinci adımda çalışanlara girilen toplu zaman harcamalarını görüntülemeleridir. 

Görüntülemek için öncelikle izlenmesi gereken Yol: Intranet > MyPortal > İK İşlemleri > Zaman Harcamaları ekranında haftalık veya aylık olarak görüntüleyebilmektedir.

    16.  Haftalık Zaman Harcaması/Aylık Zaman Harcaması: Görüntülenmek istenen zaman harcamalarının listelenecek verinin seçimidir.

    17. Filtre: Çalışanın isim ve soyadı yazılarak veri listelenmesidir.

    18. Kategori: Kategori seçimi yaparak ilgili seçilen kategoride yapılan zaman harcamalarının listelenmesini ifade eder.

    19. Süreç: Kayıt altına alınmış zaman harcamalarının hangi süreçte olduklarını listelemeyi ifade eder.

    20. Başlangıç ve Bitiş Tarihi: Kayıt altına alınmış zaman harcamalarını başlangıç ve bitiş tarihleri seçilerek listelenmesidir.

    21. Aktiviteler: Aktivite seçilerek ilgili aktivitede yapılan toplu zaman harcamalarının listelendiği yerdir.

    22. Cari Hesap: Cari hesap seçilerek ilgili cari hesaplarda yapılan toplu zaman harcamalarının listelendiği yerdir.

    23. Proje: Proje seçilerek ilgili projelerde yapılan toplu zaman harcamalarının listelendiği yerdir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler