Bordro Kuralları Parametreler


Workcube Bordro Kuralları Parametreler organizasyonda bulunan çalışanlar için harcırah kuralları, harcırah katsayıları ve SGK meslek kodlarının toplu olarak sisteme tanımlanması için kullanılan parametre işlemleridir.Dikkat: Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır.

 

Harcırah Katsayıları Oluşturma

Harcırah katsayıları oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Özlük-Bordro > Bordro Kuralları > Harcırah Katsayıları oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların kullanacağı harcırahların unvanlarına göre kırılım yapılarak belirlenen tarih aralığındaki katsayılar üzerinden harcırah kullanımı sağlanmaktır.

  1. Tarih Aralığı: Katsayıların geçerli olacağı tarih aralığının seçimidir.
  2. Ünvan: Tanımlanan katsayının hangi unvanlarda geçerliği olduğunun seçildiği yerdir.
  3. Yurtiçi Katsayı: Yurtiçi katsayısı yazılır.
  4. Yurtdışı Katsayı: Yurtdışı katsayısı yazılır.


Harcırah Kuralları Oluşturma

Harcırah katsayıları oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Özlük-Bordro > Bordro Kuralları > Harcırah Kuralları oluşturmak için ekranda ilgili alanlar seçildikten sonra "Kaydet" ikonuna tıklanmalıdır.

Bu alanın kullanım amacı çalışanların kullanacağı harcırahların pozisyon tiplerine göre yurtiçi/yurtdışı, damga ile gelir vergileri dahil veya değil olarak, masraf ve gider merkezlerinin kırılım yapılarak belirlenen tarih kadar geçerli katsayılar üzerinden harcırah tanımları oluşturularak çalışanlara bu oluşturulan tanımlar üzerinden kullanım sağlamaktır.


            5. Harcırah Kuralları: Kayıt edilmiş harcırahların gösterimidir.

            6. Aktif: Tanımın Aktif/Pasif olduğunun seçimidir.

            7. Tanım: Harcırahın ismi yazılır.

            8. Açıklama: Varsa açıklamanın veya notun yazılacağı yerdir.

            9. Yeri: Yurtiçi/Yurtdışında geçerli olacağının seçimidir.

          10. Yürürlük Tarihi: Geçerli olacağı son tarih seçilir.

          11. Damga Vergisi Dahil: Tutarın içinde damga vergisi dahil olacaksa check box işaretlenmelidir.

          12. Gelir Vergisi Matrahı Dahil: Tutarın içene gelir vergisi dahil olacaksa check box işaretlenmelidir.

          13. Katsayı: Katsayı yazılır.

          14. Harcırah Tipi: Harcırah tipi seçilir.

          15. Tutar: Tutarın yazıldığı ve para biriminin seçildiği yerdir.

          16. Gün: Geçerli olan günün ve yüzde oranının yazıldığı alandır.

          17. Max Gün: Geçerli olacak Max günün ve yüzde oranının yazıldığı alandır.

          18. Vergi İstisna Tutarı: Uygulanacak vergi istisnasının tutarının ve para birimi seçilir    

          19. Gider Kalemi: Sistemde tanımlanan gider kaleminin seçimidir.

          20. Masraf Merkezi: Sistemde tanımlanan masraf merkezinin seçimidir.  

          21. Pozisyon Tipi: Sistemde tanımlanan pozisyon tiplerinin seçildiği alandır.


Meslek Kodları Oluşturma

Meslek kodları oluşturmak için öncelikle izlenmesi gereken Yol: HR-İK > Özlük-Bordro > Bordro Kuralları > Meslek Kodları oluşturmak için ekranında ilgili alanlar seçildikten sonra "+" ikonuna tıklanmalıdır.

          22. Kod: SGK'daki meslek kodunun yazıldığı alandır.

          23. Meslek GrubuSGK'daki meslek koduna karşılık gelen adının yazıldığı alandır.

Dikkat: İlgili ekranda ''Kalem'' ikonu kaydedilmiş veriyi düzenlemeyi ifade ederken ''-'' ikonu kaydedilmiş veriyi silmek içindir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler