Ürün Kategori Yönetimi


İşletmenin satın aldığı ve satışını yaptığı tüm ürünlerin kategorize edilerek ilişkili şirket ve sorumlular tarafından yönetilmesini sağlamaktadır. Workcube ürünleriniz için kategori belirterek, ürünlerinizi kategorize etmenizi sağlar. Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Ürün Kategori Yönetimi 


Sınırsız sayıda ürün kategorisi ve alt kategorileri kaydedilebilir. Ürün Kategori Yönetimi sayfasından ürün kategorilerini liste halinde görüntüleyebilirsiniz. 

ÖNEMLİÖzellikle ürün kategori tanımlarındaki değişiklikler ürün kategori hiyerarşisinde bozulmalara yol açmayacak şekilde dikkatle yapılmalıdır.

NOT: Ürün kategorilerini listelerken alt kategorileri görüntülemek istemediğiniz takdirde "Sadece Ana Kategoriler" kutucuğunu işaretleyerek arama yapmalısınız. Ürün Kategori Tanımları

Kategori tanımı yapılmadan sisteme ürün kaydedilemez. Alış ve satışı yapılan tüm ürünler için kategori ve alt kategori tanımı yapılmalıdır. Ürün kategorilerini;  Ürün Kategori Yönetimi  sayfasından tanımlayabilirsiniz. Eğer kategori bir ürün ile ilişkilendirilmiş ise kayıtların bütünlüğü açısından sil butonu gelmeyecek ve silinemeyecektir.


 1. İlişkili Şirketler: Bu alandan eklenilen kategori tanımlanmış olan şirketler ile ilişkilendirilebilir. Eklenilen ürün kategorisi ve bu kategoriye bağlı ürünler sadece ilişkilendirilen şirketlere ait dönemlerde görüntülenebilir.
 2. Üst Kategori: Bu alan ekleyeceğiniz kategorinin dahil olduğu üst kategorinin seçildiği alandır. Workcube sisteminde kayıtlı tüm kategoriler hiyerarşik sıralamaları ile birlikte listelenir. Kategori hiyerarşisinin doğru işlenmesi için üst kategorilerin mutlaka doğru seçilmesi gerekir. Sadece ana kategori kayıtlarında bu alandan bir kategori seçmeye gerek yoktur.
 3. Kategori Kodu: Bu alana yazılacak olan kod seçilen üst kategoriye ait kod ile birleşerek sistemde hiyerarşik olarak listelenir. Bu alandaki sol kutucuğa üst kategori seçildiği anda ilgili üst kategorinin kodu otomatik gelir. Sağ kutucuğa bu kategoriye ilişkin kod yazılır. Örneğin; Gıda kategorisinin kodu 100 iken yeni eklenen Kuru Gıda kategorisine 11 kodu tanımlandığında "Kuru Gıda" kategorisinin kodu 100.11 olur. 
 4. Kategori: Bu alana eklenecek olan kategori ismi tanımlanır. Örneğin; Gıda > Kuru Gıda > Bakliyatlar > Bulgurlar şeklinde bir hiyerarşik kategorizasyon yapılacaksa her bir kategori ayrı ayrı tanımlanmalı ve isimleri buna göre yazılmalıdır. 
 5. Marj: Tanımlanan kategori için geçerli olacak en düşük ve en yüksek marj (veya iskonto) oranları bu alana girilir. Bu alan fiyat listesi tanımlarında "Ürün Kategori Marjından Hesapla" seçeneği seçildiğinde liste fiyatının, ürünün dahil olduğu kategoride tanımlanmış olan bu marjlar üzerinden hesaplanmasında kullanılır.
 6. Açıklama: Ürün kategorisi ile ilgili eklenecek açıklama varsa buradan tanımlanır.
 7. Listeleme Sırası: Bu özellik Workcube tarafından tasarlanan ve yönetilen siteler için geçerlidir. Tanımlanan kategori için listeleme sırası yazılır ve bu sıra B2B ve B2C sitelerinde kategorinin listelenme sırası belirlenir. 
 8. İmaj Ekle: Tanımlanan kategori için jpg ve png gibi çeşitli formatlarda resimler eklenir. Bu imajlar B2B, B2C sitelerde kullanılabilir. 
 9. "Web'de Göster" kutucuğu kategorinin B2B, B2C sitelerinde görüntülenmesini sağlar. Eklenilen kategorideki ürünlerin özelleştirilebilir olmasını istiyorsanız "Konfigüre Edilebilir" kutucuğunu işaretleyin.
 10. İlişkili Markalar: Bu alandan kategori ile ilişkilendirilmek istenen markalar seçilir. Örneğin; Bulgur kategorisinde x,y,z markalı bulgurlar satıyorsak bu markaları kategori tanımına ekleyebiliriz. 
 11. İlişkili Sorumluluklar: Bu alandan sorumlu kişiler tanımlanır.

Gerekli bilgileri belirttikten sonra “Kaydet” butonuna tıklayın. Eklediğiniz kategori adı üst kategorisinin hemen altında listede görüntülenecek ve tüm ürün işlem ve kayıtlarında kullanılabilir hale gelecektir.


Ürün Kategorisi Güncelleme

Kaydedilen ürün kategorisinde güncelleme yapılabilir. Bunun için kategori listesindeki kategoriye adına tıklayıp detayına gitmek yeterlidir.

Ürün kategorisi detay sayfasında ekleme esnasında çıkmayan bazı tanımlamalar yapılabilir. Sayfada aşağı giderek bu alanlara ulaşabilirsiniz.

Uyarı: Her bölümde yapılan ekleme veya değişikliklerden sonra o bölümün altındaki Kaydet butonuna tıklamanız gerekir. 

1-İçerikler

Bu alan ürün kategorisi ile ilgili içerik ekleyebilmek için kullanılır. Ürün kategorisini W simgesine tıklayarak bir wiki ile ilişkilendirebilir, büyüteç ikonu ile önceden kaydedilmiş bir içeriği kategori ile ilişkilendirebilir ya da "+" butonundan yeni içerik ekleyebilirsiniz.

2-Ürün İlişkili Özellikleri

Ürün kategorisinde yer alacak ürünler ile ilişkili özellikler "Ürün İlişkili Özellikleri" alanından tanımlanır. Ürün özellik tanımları ürünlerle ilgili farklı özelliklerin ve varyasyonların (renk, beden, koku vb.) tanımlanması için kullanılır. "+" işaretine tıkladığınızda açılan ekrandan önceden tanımlı özellikleri seçebilir veya yeni özellik tanımı yapabilirsiniz. 

Bu kategoriye ait bir ürün eklediğinizde özellikleri otomatik olarak gelir.Yeni Özellik seçim ekranında "+" işaretine tıklayarak yeni bir özellik tanımı eklemek istediğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran çıkacaktır. 


Bu ekranda;

 • "Aktif" kutucuğunun işaretli olmaması durumunda kaydedilen özellik ürün ile yapılan alış ve satış işlemlerinde görüntülenemez.
 • "Sepet Kontrolü Yapılsın" kutucuğu işaretlendiğinde, partner portal üzerinde satışı yapılan ürünler arasında, sepet kontrolü yapılan özelliğe sahip, ancak farklı varyasyondaki ürünler aynı alışveriş sepetine atılamaz. Örneğin; Dil özelliğine sahip 2 ürün düşünelim. Bu ürünlerden birinin varyasyonunun İngilizce, diğerinin varyasyonunun Türkçe olduğunu varsayalım. Bu ürünlerin özellikleri aynı olmasına rağmen varyasyonları farklı olduğu için aynı alışveriş sepetinde yer alamazlar.

3-Kalite Kontrol Tipleri

Bu alandan tanımlanan kategori için kalite kontrol tipi seçilir. Kalite kontrol işlemi sisteme girilen sıra bilgisindeki sırayı takip eder. Kalite kontrol tipleri ERP > Üretim > Üretim Tasarımı > Kalite Kontrol Kategorileri sayfasından tanımlanır. Kalite kontrol tipi ekleyebilmek için "+" işaretine tıklayın. Bu ikona tıkladığınızda bu ürün kategorisi ile ilgili kalite işlemlerini belirtebileceğiniz satırla alt kısma eklenecektir.  Kalite kontrol tipi için sıra bilgisi ekleyiniz. (Kalite kontrol işlemi bu sırayı takip edecektir.)

4-Kalite Kontrol Parametreleri

Bu alanda parti büyüklüğü ile kontrol seviyelerinde model sayıları ve kabul/red durumları tanımlanır.

5-Üye Muayene Seviyeleri

Belirli bir üyenin farklı bir kontrol uygulaması olması durumunda bu alanda belirtilebilir. Örneğin; AB Sağlık Üyesi kalite kontrol belgesi ile ürünleri teslim alıyorsa bu durum, bu alanda belirtilebilir. Bu sayfada düzenleme yapmadan önce muayene seviyeleri tanımlanmış olmalıdır. 

Muayene seviyelerini tanımlamak için Kontrol Paneli > System > Parametreler > Muayene Seviyeleri yolu izlenir.

Ürün Kategorisinde Dil Tanımları

Ürün Kategori adını farklı dillerde tanımlamak mümkündür. Bu tanımlar yapıldığında örneğin sistemi İngilizce ara yüzde kullanan kullanıcı Kategori adını İngilizce alanına yazılan isim ile görür. 


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler