Bütçe Kategorileri ve Bütçe Kalemleri


Bütçe kategorileri sistemdeki bütçe kalemlerini düzen içinde tutmak için vardır. Bütçe kalemleri ise yıllık gelir ve giderleri gösteren ve bunlarla ilgili harcamaları tayin eden hesap işleridir.Bütçe kategori ve bütçe kalemlerini oluşturmadan önce ERP > Finans - Muhasebe > Bütçe > Bütçeler ekranından bir bütçe oluşturulması gerekmektedir. Bütçe; şirket, yıl/dönem seçimleri yapılarak oluşturulur. Bütçe oluşturmak için detaylı bilgiye "Bütçe Planlama ve Kontrol" başlıklı yazıdan ulaşılabilir.

Bütçe işlem kategorileri tanımlı değilse bunlar için "Bütçe, Masraf, Gelir İşlem Kategorileri" başlıklı yazı okunabilir.

Bütçelerin süreçleri ve yetkilendirilmeleri yapılmamışsa bunlar "Bütçe, Masraf ve Gelir Süreç ve Yetkilendirme" başlıklı yazı okunarak yapılabilir.


Bütçe Kategorileri

Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Bütçe > Bütçe Kategorileri


Bütçe kategorileri ekranından bütçe kategorisi oluşturulabilir, bütçe kategorileri listelenebilir ve güncellenebilir. Öncelikle bütçe kategorisi oluşturma ekranına gitmek için "+" butonuna tıklanır.


Bütçe kategorileri kayıt ekranında yapılabilecek tanımlamalar şu şekildedir:

 1. HR - IK, EğitimBütçe kategorisi kaydının aynı zamanda HR ve Eğitim modülleri altına atılmasını sağlar. Örnek; HR - IK seçimi yapılarak kayıt atıldığında HR - IK > Özlük-Bordro > Bordro Kuralları > Gider Kalemi Kategorileri sayfasına da yapılan bütçe kategorisi kaydı gelir.
 2. Üst Kategori: Tanımlanan kategorilerden biri oluşturulacak olan kategori için üst kategori olarak seçilebilir.
 3. Kategori Kodu: Alt Bütçe Kategori Kodu ve Bütçe Kategori Kodu ekranları numaralandırılır. Üst kategori seçimine göre alt bütçe kategori kodu otomatik gelir, bütçe kategori kodunu kullanıcı kendisi girmelidir. Dikkat: Bütçe kategorisine bağlı bütçe kalemi varsa kategori kodunu değiştiremezsiniz.
 4. Kategori: Kategori adı eklenebilir.
 5. Açıklama: Bütçe kategorisi hakkında bir açıklama yapılmak isteniyorsa bu eklenebilir.
 6. Liste: Bütçe kategorileri liste ekranına gidilebilir.
 7. Kaydet: Bütçe kategorisi tanımlamaları yapıldıktan sonra kaydet butonuyla kategori oluşturulabilir.


Bütçe Kalemleri

Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Bütçe > Bütçe Kalemleri


Bütçe kalemleri bu ekran üzerinden oluşturulabilir, listelenebilir ve güncellenebilir. Öncelikle bütçe kalemi oluşturma ekranına bakalım.

 1. Aktif: Bütçe kalemini eklerken, bu kalemin sistem üzerinde kullanılabilmesi için aktif olarak seçilmesi gerekmektedir.
 2. Gelir ve Gider: Tanımlanacak olan bütçe kalemi gelir mi gider mi bunun seçimi yapılır.
 3. Kategori: Tanımlanan bütçe kategorilerden birinin seçimi yapılabilir.
 4. Kategori Kodu: Seçilen kategorinin kodu Alt Bütçe Kategorisine gelir. Bütçe Kalemi Koduna kullanıcı kendisi tanımlama girer.
 5. Bütçe Kalemi: Bütçe kaleminin başlığı buradan tanımlanır.
 6. Muhasebe Kodu: Muhasebe kodu seçimi ERP > Finans - Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Hesap Planı ekranından açılan hesap planlarına göre seçim yapılabilir. Dikkat: Bütçe kalemleri muhasebe hesap kodları ile direkt bağlantılıdır. Bütçe kalemleri tanımlarken muhasebe hesap kodlarının doğru ve uygun olduğundan emin olunuz.
 7. Vergi Kodu: Vergi kodu seçimi yapılabilir. Vergi kodları orantısal olarak bütçe kalemini etkiler.
 8. Açıklama: Bütçe kalemiyle ilgili açıklama eklenebilir.
 9. Kaydet: Bütün detaylar verildikten sonra kaydet butonu yardımıyla bütçe kalemi oluşturulur.


Bütçe kalemi kaydı atıldıktan sonra bütçe kalemleri liste sayfasından muhasebe kodu, bütçe kategorisi, bütçe tipi, aktiflik durumu gibi filtreleme seçeneklerine göre bütçe kalemleri liste olarak görüntülenebilir.

Bütçe kalemleri; kod, bütçe kalemi, bütçe kategorisi, muhasebe kodu, açıklama olmak üzere başlıklarla listelenir. Oluşturulan bütçe kalemleri güncellenebilir.


Bütçe Raporu

Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > Bütçe > Bütçe Raporu

Bütçe kategorileri ve bütçe kalemleri oluşturulduktan sonra bütçe raporu çıkartılabilir. Bütçe raporuyla farklı türlerde raporlar çıkarılabilmesi de mümkündür.

Bütçe raporu çeşitli seçeneklere göre çıkartılır, bunlar; 

 1. Bütçe: Bütçe seçimi yapılabilir.
 2. Proje: Proje bazlı bütçe seçimi yapılabilir.
 3. Masraf/Gelir Merkezi: Bütçeyle ilişkilendirilen Masraf/Gelir merkezi seçimi yapılabilir.
 4. Rapor Tipi: Çıkartılacak olan raporun tipi tarih aralığına göre ve aylara göre başlıklı olmak üzere birçok şekilde çıkartılabilir. Tip: Rapor tipi seçimine göre filtreleme seçenekleri değişkenlik gösterir. Örnek olarak rapor tipi olarak aktivite bazında seçilirse aktivite tiplerine göre de bütçe raporu çıkartılabilir.
 5. Durum: Planlanan ve gerçekleşen bütçelere göre rapor çıkartılabilir.
 6. Tarih Aralığı: Seçilen tarih aralıklarına göre o tarihler arasında yer alan bütçelerin raporu çıkartılabilir.
 7. Seçenekler: "2. döviz", "fark göster", "durum göster", "gelir-gider farkı", "0 değerli kayıtlar gelmesin", "KDV / OTV dahil", "gelir", "gider", "aktivite tipi göster", "aktarım" seçenekleriyle bütçe raporunda yer alacak detaylar filtrelenir.
 8. Bütçe Planlama Fişi İşlem Kategorisi: Bütçe raporu buradaki işlem kategorilerine göre de listelenebilir.
 9. İşlem Tipi: Bütçe raporu işlem tipine göre çıkartılabilir.
 10. Excel Getir: Bu seçenek seçilip çalıştır butonuna basılırsa çıkartılan rapor direkt Excel formatı halinde indirilebilir ya da dijital arşive eklenebilir.
 11. Çalıştır: Bütün detaylar verildikten sonra rapor çıkartılır.


Örnek olarak bütçe kalemine göre gelir ve gider bazlı çıkartılan bütçe raporu aşağıdaki gibidir, planlanan ve gerçekleşen gelir - gider farkı yüzdesel olarak basket alanının sonunda yer alır.


Bütçe raporu dışında, bütçe dashboard ekranı sayesinde yöneticiler bütçedeki gelir ve giderler hakkında grafik içeren raporlar alabilir. "Bütçe Dashboard" başlıklı yazıyı okuyarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler