1-Fiyatsız Standart Stok Listesi


Basket, Workcube’ün genelinde kullanılan bir komponenttir. Ürünlerin ya da hizmetlerin alış/satış faturasının kesilmesinde, satış ve satınalma siparişlerinin kaydında ve daha bir çok objede satır satır kayıtların yapılmasını sağlar. 

Basket yapısında; eklenilen ürün veya hizmetlerin maliyetleri, kodları, miktarı ve adetleri gibi alanların yanı sıra "Genel Bilgiler" altında stok seçim sayfası bulunur. Sipariş, fatura, irsaliye, stok fişleri sayfalarında; ürün modülünde tanımlanan ürünlerin seçilip ilgili kaydın basket satırlarına düşürülmesi bu "Stok Seçim Sayfası" ile yapılır. Burada gelen seçimler esasen fiyat listeleridir. Örneğin; Satınalma talebinde 1-Fiyatsız standart stok listesi kullanılırken, satış siparişinde 2-Stoklu özel fiyatlı satış listesi kullanılabilir. Aslında ürün seçimi yapılacak belgenin yapısına ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklılık gösterir. 

Fiyatsız standart stok listesi; fiyat listesi kullanmaya gerek olmayan işlemlerde kullanılır. Birim alanına tıklandığında alış işlemi ise ürün kartındaki standart alış, satış işlemi ise standart satış fiyatı ile basket satırına ürünü düşürür. Her bir satır için birim kısmına tıklandığında basket alanına ürünü yeni bir satır olarak ekler. 


Yol: Kontrol Paneli > System > Page Designer > Basket Yapısı > Genel Bilgiler

Filtre Seçenekleri

 • Filtre: Ürün adı, barkod, stok kodu, özel kod, üretici kodu, ürün açıklaması alanlarına göre filtrelemeyi sağlar.
 • Tedarikçi: Ürün kartlarında seçilen tedarikçi alanına göre filtreleme sağlar.
 • Miktar: Bu alana girilen değer filtre değildir, basket satırına ürünü eklerken buraya girilen değeri de basketteki miktar alanına atar. Örneğin; Miktar 2 yazıp listelendikten sonra ürün baskete 2 adet olarak düşer.
 • Seri No: Seri no takibi yapılan ürünler için stoktan çıkış hareketi olan işlemlerde mevcut stoklarda bulunan serilerden aratmak için bu filtre kullanılır. 
 • Sıralama: Ürün adına, stok koduna, özel koda, barkoda ve ürün açıklamasına göre sıralama sağlar.
 • Kategori: Ürün kategorisine göre filtrelemeyi sağlar. Üst kategori seçilir ise o üst kategorinin tüm alt kategorilerini getirir.
 • Barkod: Filtre alanına barkod dışında bir alana göre değer girildiğinde bu alana da barkod değeri yazılır ise ilgili ürün direkt listelenir.
 • Lot No: Filtre alanına lot no dışında bir alana göre değer girildiğinde bu alana da lot no değeri yazılır ise ilgili ürün direkt listelenir.
 • Proje: Proje bazlı işlem yapılıyor ise projeye bağlı ürünler listelenir.
 • Sorumlu: Ürün kartlarında seçilen sorumlu alanına göre filtrelemeyi sağlar.
 • Depo-Lokasyon: Yetkili olunan Depo-Lokasyonlar gelir.
 • Üretici Kodu: Filtre alanına üretici kodu dışında bir alana göre değer girildiğinde bu alana da üretici kodu değeri girip filtrelemek için kullanılmaktadır.
 • Masraf/Gelir Merkezi: Ürün muhasebe bütçe kod gruplarında seçimler yapıldı ise filtrede seçilen masraf/gelir merkezine bağlı ürünler listelenir.
 • Bütçe Kalemleri: Ürün muhasebe bütçe kod gruplarında seçimler yapıldı ise filtrede seçilen bütçe kalemlerine bağlı ürünler listelenir.
 • Daha Fazlası: Tıkladığında ürün özellikleri filtreleri açılır. Ürünler seçilen ürün özelliklerine varyasyonlara göre listeleme yapılır.
 • Sıfır Stoklu Lotlar: İşaretlendiğinde stokta olmayan lotlar listelenir.
 • Kayıt Sayısı: Kullanıcının ben sayfasında tanımladığı kayıt sayısı gelir.

 


Sütunlar

 • Stok Kodu: Ürünün stok kodu bilgisini gösterir.
 • Özel Kod: Ürünün özel kodu bilgisini gösterir.
 • Ürün: Ürün adı bilgisi gelmektedir.
 • Ürün Açıklaması: Ürün detayda tanımlanan açıklama alanı gelir. (Açıklama 2 değil)
 • Üretici Kodu: Ürünün üretici kodu bilgisini gösterir.
 • Lot No: Ürüne ait lot no bilgilerini getirir.
 • Son Kullanma Tarihi: İrsaliye satırlarında eğer son kullanma tarihi girildiyse ve SKT kullanılıyor ise buraya gelecektir.
 • Stok: İlgili satırdaki stoğun sistemdeki gerçek stok miktarını gösterir. Gerçek stok miktarı fiziki olarak firmanın depolarındaki stok miktarıdır.
 • Depo: Filtrede seçilmiş olunan depo/lokasyona göre stok miktarını getirir.
 • Birim: Birim alanına tıklanarak ürün belge satırlarına düşürülür. Birim alanına ürünün ana birimi ve ek birimleri gelir. Ek birime tıklanırsa ek birim çarpanı ile hesaplanarak satıra veriyi gönderir.
 • Fiyatlar: Bu linke tıklanarak ilgili ürünün fiyat listelerindeki fiyatları görüntülenir. Aynı zamanda son alış ve son satış fiyatları incelenebilir.
 • Detay: Ürünün detay bilgilerine erişim sağlar. Ürünün genel bilgileri, stok bilgileri, stok stratejileri, ek bilgileri, alternatif ürünleri, ilişkili ürünleri, maliyet, alış-satış koşulları vb. bilgilere bu linkle erişilir.
 • Stoklar: Ürünün depolara, lokasyonlara göre stok miktar bilgilerine erişilen linktir.
 • Koşullar: Ürünün alış ve satış koşullarına ulaşılan linktir.


Ürün pop-up xml ayarları

Ürün pop-up xml ayarları seçilen stok seçim sayfasına göre yani fiyat listesine göre değişkenlik gösterir. Eğer 1-Fiyatsız Standart Stok Listesi seçili ise xml ayarları içerisinden sadece aşağıdaki XML maddeleri çalışır. Bu seçilen xml ayarlarına göre ürün pop-up'ı değişkenlik gösterir. Örneğin; Lot no bazında listeleme yapılsın evet olarak işaretlenir ise "Lot No" ve "Son Kullanma Tarihi" sütunları açılır.

 • 4-Lot No Bazında Listeleme Yapılsın mı?
  Bu seçenek evet seçildiğinde açılır pencerede lot no filtresi, lot no ve SKT sütunları gelir. 
 • 5-Otomatik Filtreleme Yapılsın mı?
  Bu seçenek evet seçildiğinde sayfa açılır açılmaz listeleme yapar. Hayır seçildiğinde boş olarak gelip listele dediğimizde çalışır.
 • 7-Ürün Koşulları Ödeme Yöntemine Göre Çalışsın
  Ürün detayındaki alış satış koşullarında ödeme yöntemi seçimi mevcuttur. Eğer bu seçeneğe evet denilirse belgede seçilen ödeme yöntemi ile ilişkili koşullar çalışır.
 • 8-Genel İskontolar Çalışmasın
  Kurumsal hesapların risk ve çalışma bilgilerindeki genel iskonto alanının çalışması ya da çalışmaması için tanımlanan seçenektir. Bu iskonto tüm ürünler için uygulanır. Basket satırında yer alan "6. iskonto" alanında gösterilir. 6. iskontoyu baskete ekleyebilmek için 1'den 7'ye kadar tüm iskontolar baskette seçilmelidir.
 • 9-Proje İskontoları Çalışsın
  Proje detayında tanımlanan iskontoların çalışmasını sağlar. Proje detayında "Proje Bağlantıları" sayfasında iskontolar tanımlanabilir.
 • 13-Projeye Göre Filtreleme Yapılsın? 
  9 numaralı xml ile ortak çalışır. Proje bağlantılarında tanımlanmış olunan ürünler listelenir.
 • 17-Ürünün Açıklama Bilgisi Gösterilsin
  Ürün detayında tanımlanan açıklama bilgisini de bir sütun olarak gösterilmesini sağlar.
 • 20-Üretici Kodu Bilgisi Gösterilsin 
  Evet seçilirse listede üretici kodu bilgisi de gelir
 • 21-Özel Kod Bilgisi Gösterilsin
  Evet seçilirse listede özel kod bilgisi de gelir
 • 22-Depoya Göre Filtreleme Yapılsın 
  Evet seçilirse depo/lokasyon filtresi gelir.
 • 23-Ürün Birimlerine Göre Depo Stok Bilgisi Gösterilsin 
  Ürün birimlerine göre depo stok miktar bilgisini gösterir.
 • 25-Depo Bazlı Ürün Miktar Kontrolü Yapılsın 
  Depodaki miktardan fazla ürün eklenmesini engeller.
 • 27-Gerçek Stok Miktarı Listelenecek Depo-Lokasyon
  Gerçek stok miktarlarını ayrı bir sütunda gösterilecek lokasyon numara değeri girilir.
 • 28-Satılabilir Stok Miktarı Listelenecek Depo-Lokasyon 
  Satılabilir stok miktarlarını ayrı bir sütunda gösterilecek lokasyon numara değeri girilir.
 • 34-Sıralama Şekli
  Sıralama şeklinin default değerinin ne olacağını seçebiliriz.
 • 36-Masraf/Gelir Merkezi seçimi zorunlu olsun mu?
  Masraf/Gelir Merkezi seçmeden listeleme yaptırmaz.
 • 37-Masraf Merkezleri Yetkili Olunan Şubeler ve Departmanlara Göre Gelsin
  Yetkili olunan masraf merkezleri ve o masraf merkezine bağlı ürünler gelir.


İpucu: 1-Fiyatsız Standart Stok Listesi hem alış tipli basketler de hem de satış tipli basketler de kullanılır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler