İcra Uygulamaları


Borçlu Kişinin borcunu, borçlu olduğu tarafa ödemesini gerçekleştiremez ve üzerine haciz gelirse alacaklı kişi, borçlu kişi aleyhinde haciz koydurabilir ve bu durumda borçlunun aylık kazancı üzerinden kesintiler yapılabilir. Bir çalışanın üzerine maaş haczi uygulandığında, bu kesintilerin takibini yapmak işverenin sorumluluğundadır.


YOL: HR-IK > Özlük-Bordro > Bordro ve Puantaj > İcralar
İcra Sahibi: İcra uygulanacak personel

Dosya Türü: "İcra" veya "Nafaka" olarak tanımlanabilir. Burada tanımlanan dosya türü çalışan icmalinde Kesinti tanımlarında aynen listelenir. Personele ait hem nafaka hem de icra kaydı var ise iki ayrı icra kaydı oluşturulur. Kesintinin hangi haciz kaleminden geldiği ayrı ayrı takip edilebilir. 
Öncelik: Personele ait birden fazla icra kaydı varsa icraların tahsil edilme öncelikleri ayarlanabilir. Örneğin; çalışana ait 10.000 TL ve 20.000 TL tutarında iki ayrı icra olabilir. İlgili ay içerisinde çalışandan haczedilecek icra tutarı yasal sınırlarla belirlenmiş olduğundan, ilk kesintinin 10.000 TL'lik icradan mı yoksa 20.000TL'lik icradan mı yapılacağı öncelik sırasına göre ayarlanabilir.

İcra Tutarı :Personele uygulanacak toplam icra miktarıdır.

Önceki Dönem Ödenen: Personel işe girdiğinde hala devam eden bir icrası var ve önceki dönemlerde belli bir tutar ödenmiş ise, bu alana girilecek tutar kişinin toplam icra tutarından düşülür. Kalan icra hesaplaması, Toplam Tutar - Önceki Dönem Ödenen şeklinde hesaplanarak devam eder.

İcra Oranı : Personelin net ücretinden her ay için kesilecek icra oranıdır. Genellikle 1/4 olarak uygulanır. Örnek; Net Ücret x 0,25 = aylık kesinti tutarı yapılır.

Hesap Tipi : Kesintinin hangi hesap tipinden yapılacağı seçilir. Çalışana ait birden fazla cari hesap tipi varsa ( Avans, Diğer Borçlar, Maaş gibi) kesintinin hangi cari hesap tipine yansıyacağı seçilir. Çalışan ekstresinde seçilen hesapta kesintiler izlenebilir.

İcra Tarihi: Kesintiler bu alanda belirtilen tarihteki ay içerisinde başlar.

Ödenecek IBAN: İcra dolayısıyla alacaklı konumda olan kişi veya kuruma ait IBAN bilgisidir.


Dikkat edilmesi gerekenler: 

  • Öncelik sırasına oluşturulan icralarda, sistem ilk önce çalışanın net maaşı üzerinden ilk icranın kesintisini yapar. İlk icranın kesinti oranı "İcra Oranı"' tanımında belirlenen tanıma göre yapılır. İkinci İcra tutarından yapılacak kesinti ise ilk icra kesildikten sonra net ücret üzerinde ilk kesintiden sonra hala kesilebilecek bir miktar varsa yine ikinci icranın icra oranına göre kesinti yapar, eğer ikinci icranın icra oranındaki orana göre kesinti yapamaz ise, kesinti yapılabilecek maksimum tutar kadar ikinci icradan kesinti yapılır.
  • İlk İcra ödemesinin son ayında eğer belirlenen orandan bir kesinti ile bu ilk icra kapatılabiliyorsa, ilk icradan aktarılabilecek oran kadar tutar ikinci icraya aktarılabilir.
  • Nafaka gibi her ay sabit bir şekilde kesinti yapılacaksa İcra Tutarı alanına her ay için kesilecek tutar girilir ve icra oranı 1/1 olarak seçilir. 
  • Bir icra kaydedildikten sonra mutlaka "Kabul" kutucuğu işaretlenmelidir. Aksi halde puantaja yansımayacaktır.
  • Bir icra, icra sahibi tarafından tamamını elden ödemek suretiyle kapatıldıysa, "Manuel Kapat" kutucuğu işaretlenerek icra kaydı sonlandırılabilir.
  • Ek ödenek tanımlarında ek ödeneklerin icra kesintilerine dahil olup olmayacağı seçilebilir. Ek ödenek "İcraya Dahil Değil" şeklinde tanımlanırsa icra kesintisi yalnızca net maaş üzerinden yapılır. Ek ödeneklerde icra kesintisine dahil edilmek istenirse ilgili kutucuk ek ödenek tanımlarında işaretlenmez ve bu durumda net maaş + net ek ödenek miktarı üzerinden icra oranı hesaplanarak kesinti yapılır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler