Muhasebe İşlemleri

İşletmelerin faaliyetlerini planlaması ve şu anki durumlarının tespitinin yapılabilmesi için, muhasebe bölümünden sağlanan bilgiler çok değerlidir. Bu bilgilerle mevcut durumların tespit edilebileceği gibi, geleceğe dönük yatırımlar da yapılabilir. Muhasebe, yalnızca devlete karşı sorumlulukların yerine getirildiği bir sistem değildir. Kurulacak sağlıklı bir muhasebe sistemiyle maliyet, pazarlama, satış ve dağıtımla ilgili birçok karara yön verecek raporlar çıkarılabilir.

Muhasebe verileri, devlet açısından vergi yükünün hesaplanmasında son derece önemlidir. İşletmeler devlete ne kadar vergi ödeyeceğini muhasebe işlemleri sayesinde hesaplarlar. Her işletme bir mali dönemdeki faaliyetlerine ve bu faaliyetlerden ne kadar kar/zarar yaptığına göre devlete vergi vermektedir. Çıkan sonuçlara göre devlete verilecek vergiler de muhasebe sayesinde hesaplanarak ve bildirilerek vergi borcu yerine getirilmiş olur.


Workcube'de gerçekleştirilen işlemlerde; İşlem kategorisi seçilirken “Muhasebe işlemi yapsın” olarak set edilmiş tüm parasal işlemler Muhasebe işlemlere otomatik kayıt atar. Muhasebe işlemleri FA işlemlerinin tamamında olduğu gibi 3 para birimi ile aynı anda çalışır.

Muhasebe işlemleri aşağıda belirtilen ilişkili modüllerden otomatik oluşturulabildiği gibi yetki dahilinde manuel de kayıt yapılabilmektedir. Örneğin bir fatura kaydı oluşturulduğunda Fatura da kullanılan işlem kategorisine bağlı olarak muhasebe modülünde Mahsup fişi otomatik olarak oluşturulacaktır veya bir kasaya yapılacak Nakit Tahsilat işlemi sonucunda Muhasebe modülünde otomatik Tahsil fişi oluşacaktır.


Kullanıma Geçmeden Önce
Workcube'de muhasebe işlemleri yapmadan önce aşağıdaki tanımları yapmalısınız.

 • İşlem Tipleri ve Yetkileri
 • Hesap Planı tanımlamaları (UFRS’ye uygun isteğe bağlı olarak)
 • Muhasebe Fiş No tanımlamaları
 • Para Birimleri
 • KDV Oranları
 • Tevkifat Oranları
 • Ötv Oranları
 • Stopaj Oranları
 • Diğer FA Ayarları

Modül Fonksiyonları

 • Muhasebe İşlemleri
 • Mahsup Fişi
 • Tahsil Fişi
 • Tediye Fişi
 • Virman Fişi
 • Muhasebe Fişi import
 • Açılış Fişi
 • Kapanış Fişi
 • Gelir Hesabı Kapanışları
 • Hesap Aktarımı
 • Fiş Birleştirme
 • Yansıtma Hesapları Oluşturma

Diğer Modüllerdeki İlişkili Fonksiyonlar

 • Kasa / Kasa İşlemleri (Kasaya tahsil edilen ve ödenenler için)
 • Banka / Banka İşlemleri (Banka hesabına tahsil edilen ve ödenenler için)
 • Çek-Senet/ Çek İşlemleri
 • Çek Senet / Senet İşlemleri
 • Cari Hesap / Cari Hesap İşlemleri (Muhasebe İşlemi seçilen)
 • Fatura / Alış Faturaları – Satış Faturaları
 • Stok / Stok İşlemleri (Muhasebe İşlemi seçilen)
 • Masraf Yönetimi / Masraf ve Gelir Fişleri (Muhasebe İşlemi seçilen)
 • Teminatlar / Alınan – Verilen
 • Sabit Kıymet / Alış – Satış – Amortisman ve Değerleme
 • Kredi / Kredi – Finansal Kiralama İşlemleri
 • HR / Puantaj
 • BI / Standart Raporlar / Hesap Planı Raporu
 • BI / Standart Raporlar / Yevmiye Raporu
 • BI / Standart Raporlar / Mizan Raporu
 • BI / Standart Raporlar / Cari ve Muhasebe Kodları Raporu
 • BI / Standart Raporlar / Ürün Muhasebe Kodları Raporu

İpucu
Yukarıda da belirtildiği gibi Workcube'de tek düzen hesap planlarını UFRS (Uluslararası Finans Raporlama Sistemi) ile uyumlu oluşturabilirsiniz. Bu özellik tek düzen ve UFRS kodlarını aynı anda kullanmanıza olanak sağlar. Yapmanız gereken Muhasebe kodlarının karşılında UFRS kod karşılıklarında beraber tanımlamak.


Dikkat
İlişkili tüm modüllerden Muhasebede otomatik kayıt oluşabilmesi için ilişkili Muhasebe işlem kategorisi detayında (Örn. Mahsup Fişi)  default seçeneğinin işaretlenmiş olduğundan emin olunuz.

İlişkili tüm modüllerden Muhasebede otomatik kayıt oluşabilmesi için Muhasebe Fiş numaralarını tanımlamayı unutmayınız.

Ürün ile bağlantılı gerçekleştirilen işlemler sonucunda Muhasebe’de otomatik işlem kaydı oluşabilmesi için ürün muhasebe kod tanımlarının eksiksiz yapılmış olması gerekmektedir.

Üye/Müşteri/Tedarikçi ile bağlantılı gerçekleştirilen işlemler sonucunda Muhasebe’de otomatik işlem kaydı oluşabilmesi için üye muhasebe kod tanımlarının eksiksiz yapılmış olması gerekmektedir.

Kasa, Banka, Çek/Senet işlemleri sonucunda Muhasebe’de otomatik işlem kaydı oluşabilmesi için muhasebe kod tanımlarının eksiksiz yapılmış olması gerekmektedir.

Vergiye tabi işlemler sonucunda Muhasebe’de otomatik kayıt oluşabilmesi için KDV oranı, ÖTV Oranı, Stopaj ve Tevkifat Oranlarını eksiksiz tanımlamayı unutmayınız.


Tavsiye
Workcube Muhasebe işlemlerini kullanıma almadan önce oluşturacağınız Hesap planının mevcut kullanıldığı gibi aktarılmaması gözden geçirilerek, geçmişte oluşturulmuş kirli data varsa temizlenerek, gerekirse revize edilerek tanımlanması tavsiye edilir.

UFRS’ye uygun raporlama yapılabilmesi için Muhasebe Hesap kodlarınızın yanında UFRS kod karşılıklarını girmeyi unutmayınız.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler