Fatura Kapama İşlemleri


Fatura kapama işlemleri, ödemesi yapılan veya ödemesi alınan faturanın (havale-nakit-çek-senet) belgeler ile eşleştirilip kapatılmasıdır. 

Yol: ERP > Finans - Muhasebe > Borç Alacak Yönetimi > Fatura Kapama İşlemleri


Fatura, satılan mal, yapılan iş veya verilen hizmet karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari belgelerdir. Bir çok fatura (operasyon) tipi olabileceği gibi; fatura kapama işlemleri de bu fatura, operasyon tipine göre çeşitlilik gösterebilir. 


Ödeme veya tahsilat işlemlerinden sonra otomatik fatura kapama işleminin yapılabilmesi isteniyor ise; Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri altında "Belge Kapama İşlemi" yapılsın seçeneği "Evet" olarak seçilmiş olması gerekir. Bu parametre uygulandığında her ödeme veya tahsilattan sonra Fatura kapama belgesi otomatik olarak açılır.


Örnek Fatura Kapama İşlemleri:

 • KDV'li toplam değeri 398,84 TL olan bir satış faturası kestiğimizi düşünelim. 
 • Bu faturaya karşılık 398,84 TL değerinde bir "gelen havale" işlemi gerçekleşir ve bu havale kaydedilir.
 • "Belge Kapama İşlemi Yapılsın" seçeneği "Evet" olarak seçildiği için "gelen havale" işlemi kaydedildiğinde doğrudan "Fatura Kapama İşlemleri: Yeni Kayıt" sayfasına yönlendiriliriz.


 1. Cari Hesap: Havaleyi gerçekleştiren cari için dolu gelecektir. Cari Hesap girilmeden listeleme yapılamaz.  
 2. Para Birimi: Fatura kaydı hangi para birimi ile yapıldıysa o para birimi seçimi içindir. 
 3. Vade Tarihi ve İşlem Tarihi: Fatura için bir "vade tarihi" belirlendiyse vade tarihine göre seçim yapılabilir. Faturanın işleme alındığı tarihte "işlem tarihi"ni gösterir.
 4. Fatura Kontrol: Faturanın kontrol durumuna göre filtreleme yapacaktır. (Kontrol Edilen Faturalar, Kontrol Edilmeyen Faturalar, Hepsi)

"Dök" butonuna tıklandığında fatura ve karşılığındaki gelen havale listeleme ekranımıza düşecektir.

 "İşlemler" başlığı altındaki belgelerin seçimi (checkbox'lar işaretlenerek) yapılır. Yine bu alanda kapama işlemine tabi tutulacak tutarlar manuel olarak da belirlenebilir ve finansal özet; girilen tutara göre değişecektir.

Eğer organizasyon yapısına göre bir süreç belirlenmiş ise; "Finansal Özet" başlığı altında fatura kapama işlemlerinin süreçleri yönetilebilir. Örnek: "Kısmi Onay", "Yönetici Onayı", "Red" vb.

"Kapama İşlemi" butonuna tıklandığında faturanın kapama işlemi gerçekleşmiş olur. 

Tüm bu işlemlerin sonunda "Cari Extre" üzerinde ilgili cariye ait hareketler incelenebilir ve bakiyeler kontrol edilir. Detaylı bilgi için aynı başlıklı yazı okunabilir.

Dikkat: Fatura kapama işlemine tabi tutulan belgelerde değişiklik yapılamaz.  


"Kur Farkı" Faturası Kapama İşlemi 

Kur farkı faturaları; işlem dövizi üzerinden çalışan cariler için kesilir. Satış işlemleri için "Verilen Kur Farkı Faturası", alış işlemleri içinse "Alınan Kur Farkı" faturası kaydedilir. 

Kur Farkı Faturası, genellikle dönem sonu işlemlerinde girilir. Bu işlemler fatura bazlı olarak da gerçekleştirilebilir. 

Kur Farkı Faturaları için kapama işlemi yapılmak isteniyor ise;

ERP > Finans Muhasebe > Cari Extre'ye gidilir. 

 1. "Cari Hesap" seçilir.
 2. "Liste Seçenekleri" alanında "İşlem Dövizli" seçimi yapılır. 
 3. "Ödeme Performansı" checkbox'ı işaretlenerek "Dök" butonuna tıklanır. 

 • Bu sayfa üzerinde belirlenen tarih aralığında ilgili cariye ait hareketler listelenir. Sayfa kontrol edildiğinde otomatik kapama sonucu oluşan TL, Euro, USD vb. para birimlerine ait işlem toplamları ve kur farkları hesaplanmış olur. 
 • Hangi işlem dövizi için fatura kesilecekse o işlem dövizi başlığı altında bulunan "Kur Farkı Faturası Kes" butonuna tıklanır. 
 • "Alınması gereken kur farkı fatura tutarı" geldiyse alış faturası sayfasına yönlendiriliriz. "Kesilmesi gereken kur farkı fatura tutarı" geldiyse satış faturası sayfasına yönlendiriliriz. 
 •  Açılan fatura sayfasında kur farkı için belirlenen ürün girilir ve fatura kaydedilir.

 

Not: Bir işletmede işlem dövizi kullanılıyor ise kur farkları ortaya çıkar. Dönem Bakım İşlemlerinde bu alan çok büyük önem arz eder. Dolayısı ile eski dönem bakiyelerinin yeni dönemde tutarlı bir şekilde gelebilmesi için kur farkı faturalarının kesilmiş olması gerekir. Eğer işlem dövizi ile çalışılıyorsa cari aktarımlarında mutlaka "işlem dövizi" checkbox'ı işaretlenmelidir. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler