Fiziki Varlıklar


Araçtan, bilgisayara fiziki varlıklar ve IT varlıkları ile ilgili her türlü kayıt bu modülde tutulur. Sınırsız sayıda fiziki varlık ve IT varlık kategorisi tanımlanabilir. Varlıklar departman ve kişiler ile ilişkilendirilir. Varlığın alındığı yer, garanti bilgisi, servis firma bilgisi, yapılacak periyodik bakım detayları vb. her türlü bilgi kaydedilebilir. Yapılan bakım destek anlaşmaları ve tüm detayları yine varlık bazında takip edilir ve yönetilir. IT varlıkları ile ilgili bellek, işlemci, harddisk vb. farklı bilgiler ayrıca kaydedilebilir. Bu özellikler parametrik olarak işletmenin kendisi tarafından tanımlanır.Kullanıma Geçmeden Önce

 • Fiziki Varlık Kategorileri
 • Fiziki Varlık Alt Kategorileri
 • Varlık Durumları
 • Fiziki Varlık İş Grupları
 • Kullanım Amaçları
 • Markalar
 • Marka Tipi Ekle
 • Marka Tip Kategorisi Ekle
 • Alınan Destek Kategorisi Ekle
 • Mekan Tanımları

Modüller ve Fonksiyonları


Araç Yönetimi

 • Plaka bilgisi ekleme, şirket ile ilişkilendirme, yetkili kişiyi görüntüleme
 • Araç tipi ve alt kategori seçme
 • Aracı şube ile ilişkilendirme, departman tanımlama ve kullanıcı departman ile ilişkilendirme
 • Aracı iki farklı sorumlu ile ilişkilendirme ve ortak kullanım seçebilme
 • Araca ait alış tarihi, fiyat bilgisi ekleme ve para birimi seçme
 • Araç satın alma, kiralama, leasing, sözleşme seçeneği
 • Tanımlanmış araçları başka varlık ile ilişkilendirme
 • Araca ait demirbaş numarası ilk km, tarih bilgisi ve açıklama ekleme
 • Durum, yakıt tipi, iş grubu, kullanım amacı ve model seçme
 • Araca ait belge ekleme ve ekli belge ile ilişkilendirme
 • Tüm araç ve araç bilgilerini görüntüleme, Word, Excel ve PDF formatında kaydetme

Ruhsat Yönetimi

 • Ruhsata ait il, ilçe, tescil plaka no, trafiğe çıkış tarihi, şase, marka, model, cins, tip, renk, ağırlık, istiap haddi/kg ve kişi, muayene giriş süre ve tarih, tescil sıra no ve tarih, motor no ve gücü, silindir hacmi gibi tüm ruhsat bilgileri ve ek özellik ekleme
 • Tanımlı ruhsat için kullanım ve yakıt tipi seçme,
 • Taşıma kapasitesi ekleme ve tanımlı birim seçme
 • Km yakıt gideri, başlangıç km bilgisi, boyut bilgisi ve 5 farklı özellik bilgisi ekleme
 • Ruhsat sahibi bilgisi ve araç ikametgah adresi ekleme
 • Aracın tarihçesi, mülkiyet bilgisi ve ilgili güncellemeleri Word, Excel ve PDF formatta kaydetme
 • Ruhsat bilgilerini Word, Excel ve PDF formatta kaydetme, yazdırma ve mail ile gönderme
 • Nakliye kayıt bilgisi, açıklaması, sevk numarası ekleme ve sevk tarihi belirleme
 • Nakliye gönderen şube ve kişi ile ilişkilendirme
 • Nakliye belge numarası ve plaka ekleme, taşıma ve belge tipi seçme, taşıma şirketi ile ilişkilendirme
 • Nakliye birim, adet, desi gibi tanımlı birim ve aşama seçme
 • KDV ve para birimi seçme
 • Nakliye bilgilerini görüntüleme, Word, Excel ve PDF formatta kaydetme

Araç Anlaşma Yönetimi

 • Her bir anlaşma için başlık oluşturma, açıklama ve araç bilgisi ekleme
 • Anlaşmaları şirket ve sorumlu çalışan ile ilişkilendirme ve görüntüleme
 • Anlaşma başlama-bitiş tarihi ekleme, belge ekleme
 • Anlaşmaları ilgili proje ile ilişkilendirme
 • Destek kategori durumu ve kiralama bilgisi ekleme
 • Fiyat ekleme, ödeme periyodu belirleme ve para birimi seçme

KM Yönetimi

 • Km bilgisini plaka, sorumlu kişi ve şube ile ilişkilendirme
 • Km tarih bilgisi belirtme, önceki km bilgisi ve açıklama ekleme, son km tarih ve bilgisi ekleme
 • Mesai dışı kullanım seçeneği
 • Km kayıt bilgilerini görüntüleme, Word, Excel ve PDF formatta kaydetme

Yakıt Yönetimi

 • Yakıt, belge numarası, belge tarihi, yakıt miktarı ekleme, plaka, yakıt şirketi, kullanıcı şube ve sorumlu kişi ile ilişkilendirme
 • Yakıt ve bakım masraf bilgisi ekleme, hariç, dahil ve limitsiz seçenek özelliği
 • Yakıt ve belge tipi seçimi
 • KDV’Ii toplam tutar ekleme, para birimi seçme
 • Yakıt bilgilerini görüntüleme, Word, Excel ve PDF formatta kaydetme

Ceza İşlemleri Yönetimi

 • Ceza numarası ekleme, tanımlanmış kaza ile ilişkilendirme
 • Cezaları plaka, şube ve sorumlu kişi ile ilişkilendirme
 • Ceza makbuz numarası ekleme, ceza tipi seçme, ceza tarihi ekleme
 • Ceza ödeme tarihi belirtme, ödenen para birimi seçme
 • Cezanın ait olduğu ruhsat, ehliyet, şirket ve kişi seçme
 • Ceza kayıtlarını görüntüleme, Word, Excel ve PDF formatta kaydetme

Bakım Yönetimi

 • Bakım sonuçlarını varlık, bakım şirketi ve proje ile ilişkilendirme
 • Bakım şirketi ve yetkili kişiyi görüntüleme
 • Bakım sonuçlarını 2 farklı çalışan ile ilişkilendirme
 • Bakım sonuçlarını bakım tipi ile ilişkilendirme
 • Bakım sonuçlarına başlangıç – bitiş tarihi ve saat belirtme
 • Bakım sonuçlarına km bilgisi, bakım numarası ve iki farklı açıklama ekleme
 • Bakım sonuçlarına belge tipi ekleme ve seçme
 • Bakım sonuçlarına sigorta ödemesi var–yok seçeneği
 • KDV’Ii toplam tutar bilgisi ekleme, para birimi seçme
 • Bakım tiplerinde normal, yasal seçeneği
 • Satır bazında bakım kalemi ekleme
 • Bakım bilgilerini filtreleyerek listeleme, yazdırma, kopyalama, Word, Excel, PDF formatta kaydetme, mail olarak gönderme

Yazar Kasa

 • Yazarkasa, IP bilgisi, not ekleme ve var olan belge ile ilişkilendirme, görüntüleme
 • Tanımlı yazar kasa ve iş grubu seçme, tanımlı şube ve tür ile ilişkilendirme
 • İmport dosya yolu bilgisi ekleme
 • Yazarkasa için beş farklı ek özellik ekleme
 • Yazarkasa bilgilerini ve harcamaları filtreleyerek listeleme
 • Bakım sonucu ekleme, sonuçları filtreleyerek listeleme, anlaşmalarını görüntüleme
 • Varlıkları kopyalama, yazdırma

Arıza bildirimi

 • Belge numara ve açıklama ekleme
 • Tanımlı varlık, istasyon, bakım tipi, proje, ilgili kişi ve arızayı bildiren kişi ile ilişkilendirme
 • Arıza tarihi ve saati belirtme
 • Arıza kodu seçme, not ekleme ve görüntüleme
 • Bakım planı ve sonucu ekleme, görüntüleme
 • Belge ekleme, var olan bilgi ile ilişkilendirme ve görüntüleme
 • Arıza bildirimlerini yazdırma

Bakım Sonuçları

 • Tanımlı varlık bilgisi, bakım tipi, proje bakım yapan şirket ve iki farklı çalışan ile ilişkilendirme
 • Başlangıç – bitiş tarihi belirtme
 • Bakım km bilgisi ve bakım numarası ve belge numarası ekleme
 • iki farklı açıklama ve satır bazında bakım kalemi bilgisi ekleme
 • Tanımlı belge tipi seçme
 • KDV’Ii toplam tutar bilgisi ekleme, para birimi seçme
 • Bakım işlem tipinde normal–yasal seçeneği
 • Sigorta ödemesinde var-yok seçeneği
 • Sonuç bilgisi bileşenlerini görüntüleme
 • Bakım sonuçlarını filtreleyerek listeleme, yazdırma, Word, Excel, PDF formatlarda kaydetme ve mail gönderme

Bakım Fişi

 • Tanımlı işlem tipi seçme, tanımlı cari ile ilişkilendirme, cari ve yetkili kişiyi görüntüleme
 • Tanımlı depo ve ödeme yapan kişi ile ilişkilendirme
 • Seri no ve satır bazında bakım bilgisi ekleme
 • Belge tarihi, vade bilgisi ve vade tarihi belirtme
 • Belge türü seçme ve referans numarası ekleme
 • Kredi kartı, nakit, banka seçme ve tanımlı ödeme yöntemi ile ilişkilendirme

Bakım Planı

 • Bakım planını varlık ve tanımlı bakım tipi, kişi ile ilişkilendirme
 • Bakım planı tarihi belirtme, periyod/km, gün saat ve dakika bilgisi ve açıklama ekleme
 • Bakım plan periyodu seçme, ekleme
 • Bakım sonucu ekleme ve bileşenlerini görüntüleme
 • Bakım planlarını filtreleyerek listeleme, yazdırma, Word, Excel, PDF formatta kaydetme ve mail gönderme

Bakım Takvimi

 • Bakım takvimini filtreleyerek listeleme, yazdırma, Word, Excel, PDF formatlarda kaydetme ve mail gönderme

Diğer Modüllerdeki İlişkili Fonksiyonlar

Ekonomik ve kullanım ömürlerin takip edilmesi, tüm tamir-bakım işlemlerinin merkezi olarak yürütülmesi kapsamında Finans ve Muhasebe modülleri ile entegre olarak çalışmaktadır. 

Dijital Varlıklar modülü ile entegre olarak, kurumların tüm dijital ve fiziki arşivlerini yönetmeleri için ideal bir çözüm sunar ve kurum içerisinde ortak kullanıma açık fiziki varlıkların yönetimine imkan tanır. 

Demirbaş modülü ile entegre bir biçimde çalışmaktadır. Demirbaş modülünde satın alınan demirbaşların alış işlemleri, değerleme, amortisman gibi finansal kayıtlarının takibi yapılırken, demirbaşın fiziki kaynağa dönüşümü sonrası kullanım ve detay bilgilerinin tamamı ilişkili olarak fiziki kaynaklar modülünde takip edilir. 


İpucu
Workcube'de barkod veya QRcode'larını oluşturup print ederek fiziki varlıklarınızı etiketleyebilirsiniz.


Dikkat
Şirket içerisindeki fiziki varlıkların motorlu taşıtların ve IT varlıkların kayıtlarının tutulması ve tüm tamir-bakım işlerinin merkezi olarak yürütülmesine imkan tanır.


Tavsiye
Varlık rezervasyonu özelliği ile ortak paylaşıma açık varlıklarınızın kullanımında hangi varlık ne zaman kim tarafından kullanılacak, ne zaman aide edilecek tek ekranda görür, müsaitlik durumuna göre akıllı planlama yaparsınız. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler