İthalat İşlemleri


Workcube'de ithalat işlemi yapabilmek için gerekli olan bazı öncül ve ana işlemler bulunmaktadır.İthalat işlemi yapabilmek için öncelikle;

 • BPM > Ana İşlem Kategorileri altından “İthalat Projeleri” başlığı açılmalıdır, bu bilgi bir sonraki adım olan Proje ekleme sayfasındaki Kategori alanında görüntülenir.
 • Yapılmak istenen ithalat, proje olarak açılır. Proje kaydedilirken, ilişkili ürün tanımlaması yapılmalı, ithal edilecek ürün bu kısma seçilmelidir.
 • Proje muhasebe kodlarında alış hesabı ile yurtdışı alış hesabına aynı muhasebe kodu seçilmelidir.


 • İthalat faturasında seçmek ve gümrükteki stokları takip etmek için ERP > Satış-Dağıtım > Depo ve Alan Planlama yoluyla bir fiktif depo açılır.
 • Yapılan tüm işlemler için BPM > İşlem Kategorileri alanından işlem tipi detayındaki ''Proje Bazlı Muhasebeleştirme Yapılsın'' seçilmiş olmalıdır. • Bu işlemler tamamlandıktan sonra ürünün ithal edileceğine dair sipariş kaydı oluşturulur. Siparişin satırlarının aşamaları sevk yapılarak ürünlerin yolda olduğu, yurtdışındaki firmanın ürünün satış faturasını keserek ürünü gönderdiği anlaşılır. Sipariş işlemi yapılırken teslim depo, fiktif depo seçilir.
 • Sipariş kaydı oluşturulurken hem belgede hem de ürün satırında proje seçilir ve belgedeki süreç kısmı Sevk aşamasına getirilerek sipariş satırlarının aşamasının Sevk olması sağlanır.


 • Daha sonra sipariş sayfasındaki Diğer >Fatura Kes alanına tıklayarak sipariş ithalat faturasına çekilir, bu fatura ile ithal malın gümrüğe geldiği, ancak millileştirilme işleminin yapılmadığı anlaşılır. İthal mal fiktif depoda tutulmaktadır.


 • İşaretli olan ikona tıklayarak ithalat faturasının muhasebe fişlerini görüntüleyebilirsiniz.


 • Gümrük ambarında yani fiktif depoda bekleyen malı kendi depoma çekebilmek için, öncelikle ilgili malın ithalat işlemleriyle ilgilenen müşavirlik firmasının ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla (ki bu firma benim yerime ürünün taşınma şekline göre ürünü taşıyan denizcilik vs. firmasından ordinoyu alır, navlun faturasını, sigorta primini ve yükleme masraflarını öder, karşılığında ise firmama gümrük ve danışmanlık hizmeti faturası keser ) ERP > Finans Muhasebe > Masraf ve Gelir İşlemleri > Masraf Fişi yoluyla masraf fişi oluşturulur. 


Konşimento / Taşıma Senedi: Gemiye yüklenilen bir malın teslim alındığını gösteren, göndericinin ve alıcının adlarının yazılı olduğu hukuki belgedir. 

Malın alıcısına genellikle önceden gönderilen bu belge alıcının mal üzerindeki mülkiyet hakkını gösterir, bu belge olmadan alıcı malları teslim alamaz.

Ordino: Konşimentoda yazılı malların kısım kısım çekilebilmesini sağlayan talimattır.

Malı yükletecek ya da boşaltacak mal sahibi bu talimat ile geminin kaptanına veya nakliyeci firmaya başvurarak işlemini tamamlattırır.Mal noksansız yüklendikten sonraa kaptan, mal sahibine ordino yerine konşimento verir.

Navlun: Deniz veya nehir yolu ile taşınan mal için, taşıma hizmeti karşılığında gemi şirketine ödenen ücrettir.

Teslim şekline göre navlun alıcıya veya satıcıya ait olabilir. • Gümrük ambarında bekleyen ürünü kendi depoma çekebilmek için İthal Mal Girişi işlemini yapmam gerekir. Bu işlem ile ithal edilen mal millileştirilmiş olur. 
 • İthal mal girişi detayındaki ''İrsaliye No'' ve ''İthalat Faturası'' alanlarına kesilen ithalat faturasının numarası yazılır, böylece ithal mal girişi ithalat faturası ile ilişkilendirilmiş olur. 
 • Belgedeki ''Teslim Al'' checkbox ı işaretlenerek fiktif depodan merkez depoya doğru yola çıkan ürünün, merkez depodan teslim alınabilmesi sağlanır. • İthal mal girişine ithalat faturasında oluşmuş Fatura maliyet ve Masrafları ek maliyet altında ithal mal girişinede aktarılır.
 • İthal mal girişi yapıldıktan sonra ''Harcama Detay'' ikonuna tıklanarak ithal mal girişinde yapılan masraf tutarı belgeye yansıtılır.
 • Tekrar ''Harcama Detay'' ikonuna tıklanarak yapılan masraf dağıtımları muhasebeleştirilir, böylece giderler ithal edilen ürünün maliyetine eklenmiş olur. 


 • İthal mal girişindeki masraf dağıtımının muhasebe fişi; 


 • İthal mal girişinin muhasebe fişi;


 • Yapılan ithalat işleminin muavin kaydı ise aşağıdaki gibi oluşacaktır;

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler