Ürün-Stok Seçim Listeleri


Basketlerde kullanılan ürün-stok seçim listeleri nasıl set edilir nasıl kullanılır?Kullanım Amacı

Workcube’de sipariş, fatura, irsaliye, stok fişleri sayfalarında ürün modülünde tanımlanan ürünlerin seçilip ilgili kaydın basket satırlarına düşürülmesi için kullanılan sayfa ürün seçim açılır penceresidir.

Seçim Listesinin kullanıldığı sayfalar aşağıdadır.

 1. Satış Teklifleri
 2. Satış Siparişleri
 3. Satış Faturaları
 4. Alış Teklifleri
 5. Alış Siparileri
 6. Alış Faturaları
 7. İrsaliyeler
 8. Stok Fişleri
 9. Üretim Sonucu
 10. Proje Malzeme Planlama
 11. Servis İşlemleri
 12. Bakım Fişleri
 13. Abone Ürün Planları

Ürün seçim yapılacak belgenin yapısına göre (alış işlemi, satış işlemi, sarf, fire vb) ve kullanıcıların ihtiyaçlarına göre seçebileceğimiz 12 adet stok seçim açılır penceresi vardır.

Baskette bulunan artı ikonu ile ürünler eklenir.


Nasıl set edilir?

Basket kullanılan sayfalarda  System > Page Designer > Basket Ayarları sekmesinde baskette Ürün-Stok seçim penceresi seçilir.


XML Ayar Tanımları


1 - Diğer Şirketin Stok Bilgilerini Göster
Ürün seçim açılır penceresinde sistemdeki bulunduğunuz şirketin değil de diğer şirketin stok bilgilerini görüntülemenizi sağlar. Örneğin; üretim ve bayiye satış şirketiniz ayrı ise ve üretim şirketinizde stoklarınızı takip edip bayiye satacağınız zaman üretim şirketinizden tedarik edip sonrasında satıyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. Bu seçenek aynı zamanda seri no bazlı arama ve seri no bazlı stok işlemi yapar.

2 - Stok Bilgilerinin Gösterileceği Şirket
1 numaralı seçeneği evet seçtiyseniz bu alana stok bilgilerinin gösterileceği şirketin id değerini yazmanız gerekiyor. Sistem->Genel Ayarlar->Şirket Tanımları sayfasından ilgili şirketi seçtiğinizde sayfa yolundan id değerine ulaşabilirsiniz.

3 - Stok Bilgileri Gösterilecek Şirket
1 numaralı seçeneği evet seçtiyseniz bu alana stok bilgileri gösterilecek şirketin id değerini yazmanız gerekiyor. Sistem->Genel Ayarlar->Şirket Tanımları sayfasından ilgili şirketi seçtiğinizde sayfa yolundan id değerine ulaşabilirsiniz.

4 - Lot No Bazında Listeleme Yapılsın mı?
Bu seçenek evet seçildiğinde açılır pencerede lot no filtresi ve lot no sütunu gelmektedir. 

5 - Otomatik Filtreleme Yapılsın mı?
Bu seçenek evet seçildiğinde sayfa açılır açılmaz listeleme yapar. Hayır seçildiğinde boş olarak gelip listele dediğimizde çalışmaktadır. 

6 - Sadece Fiyat Listesinde Fiyatı Olan Ürünler Gelsin
Bu seçenek evet seçildiğinde seçilen fiyat listesinde fiyatı olmayan ürünler listeye gelmeyecektir.

7 - Ürün Koşulları Ödeme Yöntemine Göre Çalışsın  
Ürün detayındaki alış satış koşullarında ödeme yöntemi seçimi mevcuttur. Eğer bu seçeneğe evet denilirse belgede seçilen ödeme yöntemi ile ilişkili koşullar çalışacaktır.

8 - Genel İskontolar Çalışmasın 
Kurumsal hesapların risk ve çalışma bilgilerindeki genel iskonto alanının çalışması ya da çalışmaması için tanımlanan seçenektir. Bu iskonto tüm ürünler için uygulanır. Burada tanımlanan iskonto iskontolar arasında 6. iskonto alanında görüntülenmektedir.6. iskontoyu baskete ekleyebilmek için 1'den 7. iskontoya kadar tüm iskontolar baskete seçilmelidir.

9 - Proje İskontoları Çalışsın 
Proje detayında tanımlanan iskontoların çalışmasını sağlar. Proje detayında bağlantı sayfasında iskontoları tanımlayabilmektesiniz.

10 - Satış İşlemlerinde Sadece Üye İçin Tanımlı Fiyat Listeleri Gelsin
Satış işlemlerinde sadece kurumsal hesap ile ilişkili fiyat listelerinin gelmesini sağlar.

11 - Alış İşlemlerinde Sadece Üye İçin Tanımlı Fiyat Listeleri Gelsin 
Alış işlemlerinde sadece kurumsal hesap ile ilişkili fiyat listelerinin gelmesini sağlar.

12 - Stok ve Spec Bazında Fiyatlar Çalışsın 
Ürüne fiyat ekleme sayfasında stok ve spec bazında da fiyat verilebilmektedir. Bu parametre ile bu verilen fiyatların da seçim sayfasında gelmesi sağlanır.

13 - Projeye Göre Filtreleme Yapılsın? 
Proje için seilen ürünleri özel olarak listeler.

14 - Ürün Ağacına Göre Filtreleme Yapılsın? 
Bu seçenek evet seçildiğinde açılır pencerede ürün adı altında bir filtre gelir ve orada seçilen ürünün ağacındaki sarf satırlarını listeleyebiliriz.

15 - Son Kullanıcı Fiyatı Gösterilsin 
Seçilirse ürünün standart satış fiyatını da gösterir.

16 - Proje Bağlantı Fiyat Listesi Seçili Gelsin
Belgede seçilen proje ile ilişkili bağlantı tanımlanmışsa o bağlantının fiyat listesini seçili getirir.

17 - Ürünün Açıklama Bilgisi Gösterilsin 
Ürün detayında tanımlanan açıklama bilgisini de bir sütun olarak gösterilmesini sağlar.

18 - Stok Filtresi Default Değeri
Açılır pencere ilk açıldığında stok filtresi hepsi ya da stokta olanlar olarak açılmasını sağlar.

19 - Stok Kodu Bilgisi Gösterilsin 
Evet seçilirse listede stok kodu sütunu gelir.

20 - Üretici Kodu Bilgisi Gösterilsin 
Evet seçilirse listede üretici kodu bilgisi de gelir

21 - Özel Kod Bilgisi Gösterilsin
Evet seçilirse listede özel kod bilgisi de gelir

22 - Depoya Göre Filtreleme Yapılsın 
Evet seçilirse depo filtresi gelmektedir.

23 - Ürün Birimlerine Göre Depo Stok Bilgisi Gösterilsin 
Ürün birimlerine göre depo stok miktar bilgisini gösterir.

24 - Müşteri Fiyatı KDV Dahil Gösterilsin 
Fiyatların KDV dahil olarak listelenmesini sağlar

25 - Depo Bazlı Ürün Miktar Kontrolü Yapılsın 
Depodaki miktardan fazla ürün eklenmesinin engellenmesini sağlar

26 - Depo Filtresi Defult Değeri 
Açılır pencereyi açtığımızda depo alanına gelecek değerin belgedeki alandan ya da kullanıcı yetki detayından gelmesini sağlar

27 - Gerçek Stok Miktarı Listelenecek Depo-Lokasyon
Gerçek stok miktarlarını ayrı bir sütunda gösterilecek lokasyon numara değerini buraya girebiliriz.

28 - Satılabilir Stok Miktarı Listelenecek Depo-Lokasyon 
Satılabilir stok miktarlarını ayrı bir sütunda gösterilecek lokasyon numara değerini buraya girebiliriz.

29 - Default Fiyat Listesi 
Buraya girilen id değeri ile sayfa açıldığında ilgili fiyat listesi seçili bir şekilde gelir.

30 - Pozisyon Tipine Göre Fiyat Listeleri Gelsin mi?
Pozisyon tipi fiyat listesi ilişkisine göre fiyat listelerini görme yetkisi verilmiş olur

31 - Spec Adları Gelsin mi?
Spec numaraları yerine spec adının listede gelmesi içindir.

32 - Model Gelsin mi? 
Model filtresinin gelmesini sağlar

33 - Stok Bilgileri Gelsin mi? 
Stok bilgilerinin gelmesini sağlar.

34 - Sıralama Şekli
Sıralama şeklinin default değerinin ne olacağını seçebiliriz.

Liste Türleri


1. Fiyatsız Standart Stok Listesi

Fiyatsız standart stok listesi fiyat listesi kullanmaya gerek olmayan işlemlerde kullanılmaktadır. Birim alanına tıklandığında alış işlemi ise ürün kartındaki standart alış, satış işlemi ise standart satış fiyatı ile basket satırına ürünü düşürmektedir. Her bir satır için birim kısmına tıkladığımızda basket alanına ürünü yeni bir satır olarak ekleyecektir. 

2. Stoklu Özel Fiyatlı Satış Listesi

Workcube'de bir ürüne birden fazla stok tanımlanabilmektedir. Örneğin Gömlek ürününe Gömlek Mavi ve Gömlek Sarı adı altında iki adet stok tanımlayabilirsiniz. Ürün kartını tek stok kartını ise çoklu bir şekilde açarak sistemi kullanıyorsanız bu açılır pencere ile basketlere ilgili stokları düşürebilirsiniz. Aynı zamanda bu açılır pencere stokların ilgili fiyat listelerindeki fiyatlarına göre çalışmaktadır.

3. Stoklu Alış Listesi

Alış işlemlerinde fiyat listesi ile çalışılıyorsa bu açılır pencere kullanılmalıdır. 

4. Stoklu Liste-Depo Fişleri

Stok modülündeki stok fişi ekleme sayfasında kullanılmak üzere ilgili sayfa hazırlanmıştır.

5. Spec'li Stoklu Özel Fiyatlı Satış Listesi

Fiyat listesi kullanıyorsanız, ürünler için çoklu stok kodu açıyorsanız ya da üretilen ürünlerinizin speclerini de ürün seçim açılır penceresinde görmek istiyorsanız bu açılır pencereyi kullanabilirsiniz.

6. Specli Stoklu Alış Listesi

Alış işlemleri için fiyat listesi kullanıyorsanız, ürünler için çoklu stok kodu açıyorsanız ya da üretilen ürünlerinizin speclerini de ürün seçim açılır penceresinde görmek istiyorsanız bu açılır pencereyi kullanabilirsiniz. Hem üretip hem de ürettiğiniz ürünlerden tedarik ediyorsanız bu popupı kullanabilirsiniz.

7. İşçilikli Stoklu Özel Fiyatlı Satış Listesi

Ürün kartı detayında işçilik ürünü alanı bulunmaktadır. Ürün seçim açılır penceresinde ürün satırında işçilik adlı sütunda ilgili ürünün işçilik ürününün standart satış fiyat listesindeki fiyatı gelmektedir. 

8. İşçilikli Specli Özel Fiyatlı Satış Listesi

Yedi numaralı açılır pencereden tek farkı üretilen ürünler için spec bilgisini de göstermesidir. Geri kalan alanlar aynıdır.

9. Tedarikçi Bazında Stok Stratejili Ürün Listesi

Alış işlemlerinde kullanılmak için hazırlanmış bir açılır penceredir. İlgili belgedeki kurumsal hesabın tedarikçisi olduğu ürün kartlarını hızlı bir şekilde listelemek için kullanılmaktadır. Aynı zamanda stok detayında tanımlanan stok stratejilerine göre de ürünün durumunu bir sütunda gösterir.

10. Raf ve Son Kullanma Tarihli Stok Listesi

On iki numaralı fiyat listeli stok listesi açılır penceresi ile aynıdır, fark olarak stokları raf ve son kullanma tarihi bazında listeler. Ek olarak raf ve son kullanma tarihi sütunları vardır. 

11. Taksit Hesaplamalı Fiyat Listesi

Perakende satış faturası ekleme ya da taksitli satışlar ekranında kullanırken taksit hesaplamalı fiyat listesi kullanılabilir. 

12. Fiyat Listeli Stok Listesi

Fiyat listeleri ile çalışıyorsanız, ürünlerinizi ve müşteri fiyatlarınızı fiyat listeleri ile yönetiyorsanız bu açılır pencereyi kullanabilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?