Bütçe Planlama Fişleri


Bir bütçe içinde çok sayıda bütçe planlama fişi olur. Her bir iş birimi için en az bir planlama fişi girilmelidir. Planlama fişinde; bütçe merkezi, bütçe kalemi, aktivite tipi zorunlu olmak üzere yukarıdaki boyutlar dikkate alınarak fişler oluşturulur.


Her yıl İş birimleri tarafından hazırlanan gelir ve gider öngörülerinin yapıldığı birden çok planlama fişinin kümülatif olarak toplandığı plandır. İş birimleri iş planları ile uyumlu bütçelerini hazırlar, yönetime sunulur ve yönetim gerekli revizyonları yaparak işletmenin konsolide bütçesini onaylar ve iş birimlerine deklare eder. Harcama kontrolü ya da gelir hedefleri onaylanmış bütçe üzerinden yapılır.

Bütçe Planlama Boyutları
Zaman Aralığı
Bütçe Merkezi
Bütçe Kategorisi
Bütçe Kalemi
Aktivite Tipi
Harcama Konusu
Gelir/Gider Kaynağı
Proje
İş Grubu
İlgili Çalışan
İlgili Fiziki Varlık
İş

Bütçe planlamanın temelini planlama fişleri oluşturur. Bir bütçe altında sınırsız planlama fişi girilebilir. Planlama fişlerine satır bazında gelir ve giderler yukarıdaki tablodaki boyutlara göre kaydedilir. 


Bütçe Planlama Fişi Alanları

 1. Masraf ve Gelir Merkezi: Harcama veya gelirin oluştuğu yeri belirler. Zorunlu alandır.
 2. Bütçe Kalemi: Harcama veya gelirin ana gruplamasını yapar. Zorunlu alandır
 3. Aktivite Tipi: Hangi aktivite sonucu gerçekleştiğini tutar.
 4. İş Birimi: İşletmedeki hangi iş biriminde yapıldığını kaydeder.
 5. Proje: Bütçedeki harcama veya gelir bir projeye bağlı ise proje seçilir.
 6. İş: Masraf veya gelir bir işle ilgili ise iş boyutu eklenir.
 7. Fiziki Varlık: Tamir bakım harcamaları veya gelirleri fiziki varlıklarla ilişkilendirilir.
 8. Abone: Aboneler için yapılan harcamalar kaydedilir.
 9. Harcama Yapan: Harcamayı yapan kişi seçilir.
 10. İşlem Tipi: Sistem Yönetimi İşlem-Süreç Kategorileri İşlem Kategorileri penceresinden oluşturulan ilgili işlem tipi seçilir.
 11. Süreç/Aşama: Sistem Yönetimi İşlem-Süreç Kategorileri Süreçler veya Süreç Yönetimi Süreçler penceresinden oluşturulan ilgili süreç/aşama seçilir.
 12. İlişkili Bütçe: Gelir/Gider Planının ilişkilendirileceği bütçe seçilir.
 13. Belge No: Sistem Yönetimi > Belge Numaraları > Finans Sayfa Numaraları bölümünden tanımladığımız numara otomatik gelir. Eğer sistemde tanımlanmazsa manuel girilir.
 14. Satır Tarihi: Gelir/Giderin tahmini gerçekleşme tarihidir.
 15. Planlayan: Planı gerçekleştiren firma çalışanıdır.
 16. Açıklama: Planla ilgili gerekli açıklamanın girildiği alandır.
 17. Senaryoda Gözüksün: Gelir ve giderlerin nakit akış senaryosunda gözükmesini sağlar.

Not: Bütçe Modülü altında Bütçe Planlama Fişleri CSV formatında hazırlanarak import edilebilir.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler