KUMAŞ SEKTÖRÜ VAKA ÇALIŞMASI


Vaka

Clarke kumaş firmasının ithal ettiği kumaş alış işlemlerini ve kalan stok miktarını aşağıdaki sıralamayla takip edeceğiz.

İşlemler

Öncül İşlemler
 1. İthalat İşlemleri için İthalat Projeleri adında Ana İşlem Kategorisi tanımlayın. Kontrol Panali>BPM>Ana İşlem Kategorileri
 2. Proje modülünde İthalat Projesi kaydı açın PMS>Proje Yönetimi
 3. Depo, Lokasyon ve Raf alanlarını kontrol ederek eksik varsa tanımlama yapın.
 4. İşlem Kategorilerini kontrol ediniz. 
 5. Yetkilendirmeleri yaparak Cari, Muhasebe,Bütçe,Maliyet, Stok Hareketi, Proje Bazlı Muhasebeleştirme vb. İşlemlerin işaretlenip işaretlenmediğine bakarak düzenlemeleri yapınız. İthalat Faturası, İthal Mal Girişi, Sevk İrsaliyesi, Alınan Hizmet Faturası, Perakende Satış Faturası, Toptan Satış Faturası, Stok Açılış Fişi 
 6. Süreçleri kontrol ederek, proje, satış, satınlama süreçlerinde yetkili olduğunuzu kontrol ediniz. Yeni ürün ve stoklar için ürün ve stok kartı oluşturun 

Ana İşlemler
 1. Mevcut Stokların sayımını gerçekleştirerek Stok Açılış Fişi ile stok bazında top ve metre bazında kumaşları sisteme ekleyin. 
 2. Seri No İşlemleri ekranında Stok açılış fişiyle stoklara alınan ürünleri için 2.birime göre seri oluşturulacak. Bu serilerin çıktısı alınarak toplara yapıştırılacaktır. Bu şekilde mevcut stoklar sisteme girilmiş olacaktır.  
 3. İthalat işlemi için
 4. Alış Faturası ekleme ekranında İthalat faturası işlem tipini ve ilgili ithalat projesini seçerek stoklar 1. birime metre, 2.birime top gelecek seçkilde ekelyin ve faturayı kaydedin. Bu şekilde ürünler Yurtdışı Tedarikçiden alınarak Gümrük depoya gelmiş olur.
 5. İthal Mal Girişi işlemiyle Gümrük Depodan àMal Kabul depoya ürünler alınır. (NOT: İthalat işleminde doğan maliyetler İthal Mal Girişi detayında Harcamalar alanına girilerek ürünlere yansıtılır)
 6. İthal Mal Girişinden sonra işlem detayından Garanti-Seri No’lar alanına gelinrek her stok için top bazında seri numarası basılır, etiketler alınarak toplara yapıştırılır.
 7. Stokların raf bilgileri tutulmak istenirse Mal Kabul Lokasyonundan Mamul Lokasyonununa Depolarası sevk işlemiyle ürünler aktarılır. Bu işlemde toplardaki barkodlar okutulabilir. 
 8. Satış siparişi ile Müşterinin 20 top siparişi sisteme girilir.
 9. Satış siparişine istinaden ürünler barkod cihazına okutularak satış irsaliyesiyle  veya toptan satış faturasıyla müşteriye gönderilecektir.
 10. Seri No işlemlerinde ilgili seri noyu aratarak hangi işlemle alındığı ve hangi işlemle müşteriye verildiği rahatlıkla takip edilecektir.
 11. Satış mağzasına ürünler Depolar arası sevk irsaliyesi ile gönderilecektir. Burada işlem yapılırken el terminali ile okutulabileceği gibi işlem detayında Garanti-Seri Nol’ar alanına gelinerek sevk yapılan seri numaralarıda eklenebilir. (NOT: Depolararası sevk işleminde teslim al check boxı işaretlenmeli ve işlem güncellenmelidir. Aksi takdirde ürün yolda gözükecektir.)
 12. Kumaşlara satış fiyatları tanımlayın
 13. Perakende satış faturası ile bireysel müşterilere ürünler metre veya top bazında satılabilir.
 14. Seri no okutularak ilgili seri numaralı toptan kaç metre kaldığının bilgisine ulaşılabilir veya stokları seri bazında aldığımızda hangi seriden kaç metre kaldığıda tespit edilebilir.
Ardıl İşlemler
 1. Kurumsal hesabın Cari Extre kontrol edilir.
 2. Perakende Satış Faturasını kontrol edilir.
 3. Satış Analiz-Sipariş raporu ekranında kurumsal hesabı için rapor görüntülenir.

Yukarıdaki örnek vaka üzerinden kendi başınıza çalışma, eğitim, geliştirim amaçlı test ve öğrenme faaliyetleri yapabilirsiniz.Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?