e-Devlet


Workcube üzerinde e-Devlet; e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi uygulamaları barındırır. Türkiye, 27 Şubat 2003 tarihinde Başbakanlık Genelgesi (e-Dönüşüm Projesi) ve 21 Mart 2003 Bilgi Toplumu Dairesinin Kuruluşu ile e-Devlet e-Dönüşümüne başladı.

Islak imza, kağıt evrakların imzalama süreci, sekreterya, zarf oluşturma,  poliçelerin hazırlanması,  kargo/posta, iadeli taahhütlü posta, teslim alındı fişi, teslim edildi fişi,  noter, kimlik tespiti için nüfus cüzdanı, avukat, muhasebeci,  fiziksel damga,  fatura için kaşe, 3 kopya fatura nüshası, kağıt depo, kağıt-defter onayı, çıktı alma, başvuru dilekçesi, mali muşavir, vergi dairesine gidiş, kontrat, sözleşme, bordro, mutabakat mektupları gibi  servisler veya süreçler Offline servislerdir. Aklınıza gelebilecek her türlü Offline servisin e-Dönüşüm sürecini yaşamaktayız.

Workcube üzerinde e-Devlet; e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye gibi uygulamaları barındırır. İşletmelerin süreçlerinin düzenlenmesini sağlayarak iş verimliliğini arttırırken aynı zamanda maliyet ve zaman yönetimini de kolaylaştıran çözümler sunmaktadır. e-Devlet altındaki işlemlere ait bilgi ve kayıtlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kontrol ve yönetiminde saklanmaktadır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler