Mal Alım Faturası


Mal Alım Faturası; Mal / hizmet alım bilgilerini işlemek için kullanılır. Bir cariden satın alınan ürünün ödemesi yapıldıktan sonra “Mal Alım Faturası” kesilir.


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Fatura > Alış Faturası


Nelere Dikkat Etmeli?

  • İşlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” kutucuğu işaretlenmez ise fatura mahsubunda “Seçtiğiniz İşlem İçin Muhasebe İşlemi Yapılmamaktadır!” uyarısı görüntülenir. 
  • Fatura tutarı 0 ise fatura için seçilen işlem kategorisinde “Muhasebe İşlemi” kutucuğu seçilmiş olsa bile muhasebe işlemi yapılmayacağından bu uyarı görüntülenir.
  • Doğru ürün seçilmeli. Yoksa kategori satışları rapor edilemez.
  • Satış Yapan seçilmeli. Yoksa satıcı performansları izlenemez.
  • Ödeme Yöntemi girilmeli. Yoksa ödeme performansları izlenemez.
  • Mutlaka satırların 2. dövizleri girilmeli aksi halde işlem dövizlerine göre rapor alınamaz.


Alış Faturası yeni kayıt ekranlarında yer alan “İşlem Tipi” bölümünden “Mal Alım Faturası” seçilir ve gerekli diğer bilgiler doldurulduktan sonra işlem kaydedilir.

Oluşan alış faturasının detayında sağ üstte “Muhasebe Hareketleri” ikonu bulunmaktadır. Bu ikona tıklayarak faturanızın mahsup fişini görüntüleyebilirsiniz.

Mal alım faturası muhasebe kayıtları nasıl oluşur?

Mal Alım Faturası üzerinden oluşturulan ticari malların alışı ile işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturmakta olup esas faaliyeti ile ilgili alınan malların takibi yapılır. Ticari mallar alındığında işletmenin stoklarına bir giriş olduğundan 153 Ticari Mallar Hesabı ile 191 İndirilecek KDV hesapları borç çalışacak ve 320 Cari hesabına alacak kaydı yapılacaktır.

Alış faturasında KDV ve ürüne borç, cariye alacak kaydı atacaktır. Proje seçilmesi durumunda ise muhasebe kodunu ürün detayından değil proje detayından alacaktır.

Faturalar hem işlem kategorisinde seçilen kriterlere göre hem de belgede seçilen kriterlere göre muhasebe fişlerini oluştururlar. 

Fatura da nakit alış kutucuğu işaretlenip, kasa seçildiği takdirde oluşan mahsup fişine ek olarak birde tediye fişi oluşacaktır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler