Muhasebe Hesap Tanımı Yapılan WO'lar


Muhasebe işlemleri, bir işletmenin finansal durumunu kaydetmek, izlemek ve raporlamak için kullanılmaktadır. Gelir, gider, varlık ve borçları takip ederek şirketlerin mali sağlığını değerlendirmek ve şirket yöneticilerinin finansal kararlar almasında önemli bir role sahiptir. Bir işlemin muhasebe fişinin oluşması için öncelikle işlem kategorilerinde "Muhasebe Hareketi Yapsın" seçili olmalıdır. Muhasebe hareketi yapan işlemler de mutlaka muhasebe kodu önceden verilmelidir. İlgili işaretlemeler yapıldıktan ve hesaplar tanımlandıktan sonra otomatik olarak muhasebe fişi oluşur. Borç ve alacağınız eşit olmasına rağmen Borç Alacak eşit değil uyarısı geliyor ise yapılan seçimlerde "Muhasebe Kodu" eksikliği vardır.Workcube üzerinde Muhasebe hesap tanımı yapılan Wo'lar (Workcube Objesi)

 • HR > Özlük-Bordro > Bordro ve Puantaj > Ücret Ödenek > Tab Menü > Muhasebe Kodu > ehesap.popup_list_period
  Dikkat: Popup özelindeki page settings ayarlarında cari hesap tipi bazında muhasebe kodu seçilsin seçeneği evet olduğunda muhasebe kodu seçimi cari hesap tipi bazında yapılmaktadır.
 • HR > Özlük-Bordro > Bordro Kuralları > Muhasebe Hesap Grupları > ehesap.list_payroll_accounts
 • HR > Özlük-Bordro > Bordro Kuralları > Kesinti Tanımlamaları > ehesap.list_kesinti
 • HR > Özlük-Bordro > Bordro Kuralları > Gider Kalemi > ehesap.list_expense_item
 • ERP > Finans Muhasebe > Banka > Banka Hesapları > bank.list_bank_account
 • ERP > Finans Muhasebe > Banka > Kredi Kartları > finance.list_creditcard
 • ERP > Finans Muhasebe > Kasa > Kasalar > cash.list_cashes
 • ERP > Finans Muhasebe > Bütçe > Bütçe Kalemleri > budget.list_expense_item
 • ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Yansıtma Hesapları Kapanış Tanımları > account.form_add_reflecting_acc_def
 • ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Gelir Tablosu Kapanış Tanımları > account.account_closed_definition
 • ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Bilanço Form Tanımları >
  account.form_add_balance_sheet_def
 • ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Gelir Tablosu Form Tanımları >
  account.form_add_income_table_def
 • ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Fon Akım Tablosu Tanımları >
  account.form_add_fund_flow_def
 • ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Nakit Akım Tablosu Form Tanımları >
  account.form_add_cash_flow_def
 • ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Satışların Maliyeti Tablosu Tanımları > account.form_add_cost_table_def
 • ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Kurumsal Hesaplar > Diğer > Muhasebe Çalışma Dönemleri >
  objects.popup_list_periods
 • ERP > Satış-Dağıtım > Müşteri-Tedarikçi > Bireysel Hesaplar > Diğer > Muhasebe Çalışma Dönemleri >
  objects.popup_list_consumer_periods
 • ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Ürünler > Tab Menü > Diğer > Muhasebe ve Bütçe Kodları >
  product.popup_list_period
 • ERP > Satış-Dağıtım > Ürün ve Stoklar > Muhasebe Bütçe Grupları > product.list_prod_code_cat
 • ERP > Üretim > Üretim Tasarımı > İstasyonlar > Tab Menü > İş İstasyonu Masraf Tanımları >
  prod.popup_list_product_workstations
 • PMS > Proje Yönetimi > Projeler > Tab Menü > Diğer > Muhasebe Kodu > project.popup_list_period
 • System > Parametreler > Şube Harcama Tipleri > settings.form_add_store_expense_type
 • System > Parametreler > BSMV Oranları > settings.list_bsmv
 • System > Parametreler > KDV Oranları > settings.list_tax
 • System > Parametreler > Konaklama Vergisi Oranı > settings.list_travel_tax
 • System > Parametreler > Özel İletişim Vergi Oranı > settings.list_oiv
 • System > Parametreler > Özel Tüketim Vergi Oranı > settings.list_otv
 • System > Parametreler > Stopaj Oranları > settings.form_add_stoppage_rate
 • System > Parametreler > Tevkifat Oranları > settings.form_add_tevkifat
 • System > Parametreler > Alış Fatura Muhasebe Tanımları > invoice.purchase_definition
 • System > Parametreler > Satış Fatura Muhasebe Tanımları > invoice.sale_definition
 • System > Genel Ayarlar > Şirket Akış Parametreleri > Public Portal Muhasebe Hesabıİpucu: Borç alacak eşitsizliği ile ilgili detaylı bilgi edinmek için "Muhasebe İşlemlerinde Borç Alacak Eşitsizliği" dokümanımızı inceleyebilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler