Belgeler ve Sistem Belge Numaraları


Workcube üzerinde çok sayıda işlem için belge tanımları yapılır ve bu belgelere sistem numaraları verilir. Bir belge kayıt edilmek istediğinde otomatik olarak kayıt belge numarasını sistem verir. Böylelikle ardışık olarak numaralar tüm kullanıcılar için aynı dizinde ilerler.


Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Belge Numaraları
Belge Tipleri


Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Belge Tipleri


Belge türü kavramı temel olarak Workcube üzerinde yapılan herhangi bir kaydın dayandığı kaynak belgeleri sınıflandırmak ve izlemek için kullanılır.

Belge türleri yasal kayıtlar için de kullanılabilir. Örneğin, vergi ödemeleri, sigorta ödemeleri, oda ve dernek üyelik ödemeleri gibi masraflar için bir fatura almazsınız, vergi ödeme makbuzu, oda makbuzu gibi farklı türde belgeler alırsınız. Ancak, bunların tümü yasal giderlerdir ve bunların sisteme Masraf Fişi olarak kaydedilmesi gerekir.. Ancak, diğer yandan, bu masrafın hangi belgeye dayandığını takip etmek isteyebilirsiniz. Bu belge türlerini tanımlayarak kaynak belgenin türünü de takip edebilirsiniz.

Belge Tipleri tanımlanırken hangi Workcube ekranlarında kullanılması isteniyorsa o ekrana ait Fuseaction bilgisinin (ekranın URL'inde = ile & işaretleri arasında kalan alan) belge tipi tanımlama ekranına eklenmesi gerekir.Fuseactionlar aralarına virgül konarak arka arkaya eklenebilir. 


Belge Şablonları


Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Belge - Form Şablonları


Belge şablonları bilgi kayıt, ekleme, cevap ve takip notlarının hızlı, kolay ve standart kalitede girilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Örneğin bir iş kaydını girereken şablon seçilirse "html text area" alanlarına tasarlanan şablon otomatik olarak gelir. Böylelikle bilgiler kolaylıklar girilir. Şablon kullanılan belgeler "modul" selectbox'ında seçilerek şablon oluşturulur.

Takip Şablonu Olarak da Kullan: Bu kutucuk işaretlendiğinde hazırlanan şablonun, Çağrı Merkezi Başvuru detayında ilgili kişilere takip notu gönderirken hazır şablon olarak kullanılabilir.

E-Postada Logo Gönderilsin: Bu kutucuk işaretlendiğinde, hazırlanan şablona mail gönderilirken şirket logosunun eklenmesini sağlar.

Lisans Sözleşmesi: Bu kutucuk işaretlendiğinde hazırlanan şablon, kullanıcılar sisteme girdiklerinde ekrana gelir. Kullanıcılar  "Okudum, onaylıyorum" kutucuğunu işaretleyip kaydetmedikleri sürece sistem üzerinde işlem yapamazlar. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?