Sağlık Güvence Parametrik Tanımlar


Sağlık ve Güvenlik İşlemleri modülü kullanılmaya başlanmadan önce ilgili tüm parametrelerin şirketlerin işleyişine uygun olarak tanımlanmış olması gerekmektedir.


Parametreler, Kontrol Paneli> System > Parametreler içerisinde Sağlık ve Güvenlik İşlemleri altında yer alır.


İlaç ve Tıbbi Malzemeler 

Yol: HR - İK > Diğer HR > Sağlık ve Güvenlik İşlemleri > İlaç ve Tıbbi Malzemeler sayfasında 

Çalışana ait gerek iş kazaları gerek kişisel sağlık problemleri sebebiyle çalışanlar için kullanılan ilaç ve tıbbi malzemeler tanımlarının yapıldığı ekrandır.


İş kazası Çeşitleri 

Yol: HR - İK > Diğer HR > Sağlık ve Güvenlik İşlemleri > İş kazası Çeşitleri sayfasında 

İş kazası kaynaklı kayıtları gerçekleştirebilmek için iş kazası çeşitleri tanımlanır.


İş Kazası Güvenlik Maddeleri

Yol: HR - İK > Diğer HR > Sağlık ve Güvenlik İşlemleri > İş Kazası Güvenlik Maddeleri

İşyerinde olası kazalara ilişkin alınacak önlem ve güvenlik işlemlerinin tanımlandığı ekrandır.


Muayene Tipi

Yol: HR - İK > Diğer HR > Sağlık ve Güvenlik İşlemleri > Muayene Tipi sayfasında 

Personellerin geçirmiş olduğu muayene işlemleri için gerekli tanımların yapıldığı ekrandır.


Sağlık Fiyat Protokolleri

Yol: HR - İK > Diğer HR > Sağlık ve Güvenlik İşlemleri > Sağlık Fiyat Protokolleri

Personellerin aldığı sağlık hizmetlerine ait uygulanan fiyat listelerinin tanımları yapılır.


Sağlık Teminat Tipleri

Yol: HR - İK > Diğer HR > Sağlık ve Güvenlik İşlemleri > Sağlık Teminat Tipleri

Personele uygulanması teminat verilen sağlık hizmetleri için gerekli tanımların yapıldığı ekrandır.


Tedavi Kategorileri

Yol: HR - İK > Diğer HR > Sağlık ve Güvenlik İşlemleri > Tedavi Kategorileri

Çalışana uygulanan-uygulanacak tedavilerin tanımlandığı ekrandır.


Tedavi Tipleri

Yol: HR - İK > Diğer HR > Sağlık ve Güvenlik İşlemleri > Tedavi Tipleri

Çalışana uygulanan Tedavi Kategorileri ile ilişkili tanımlanan bir parametredir. Tedavi kategorilerinde yapılan tanımlara göre, bu tedavilerin hangi tip ve şekilde yapılacağı tanımlanır.