Devam Kontrol Raporları


Workcube Devam Kontrol çözümüyle ilişkili standart raporlarda beş tane rapor bulunmaktadır. Bu raporlar sayesinde çalışanlarınızın işyerine devamlarıyla ilgili durumların analiz edilmesi sağlanır.


Yol: BI - Rapor > Standart Raporlar > HR-İK > Diğer IK > Devam Kontrol


Workcube Devam Kontrol modülü ile sistemde yer alan çalışanların esnek çalışma, izin, serbest zaman, giriş-çıkış saatleri ve çalışanın ay içerisindeki işe devam durumları yönetilir. Bu bölümler aracılığıyla girilen bilgileri ilişkili raporlarla bazı durumların analiz edilmesi gerekebilir. Bu analizleri yapmak için sistemin kurulumuyla standart olarak gelen raporlar kullanılabilir.

Örnek olarak bir şubedeki çalışan veya çalışanların izin kullanımlarına bakılarak ay içerisindeki devam durumları ölçümü yapılmak isteniyor. Bunun için İzin Raporu'nu kullanabilmek mümkündür. 


Çalışan Devam Raporu

Çalışma devam raporuyla, çalışanların gün bazında giriş ve çıkış saatleri, günlük çalışma süresi, izin kullandıysa adını ve kategorisini görüntülemeyi sağlar. 


Esnek Çalışma Talepleri

Esnek çalışma talepleriyle, çalışanların gün bazında istediği zaman veya periyodik olarak başvurularının ve aşamalarını görüntülemeye yardımcı olur. 


İzin Raporu

İzin raporuyla, çalışanların ay veya gün bazında istediği zamanda izin kategorilerine göre listelenerek, sürecini ve kalan izin günlerini görüntülemeye yardımcı olur. 


Serbest Zaman Raporu

Serbest zaman raporuyla, çalışanların şube ve departman bazında listelenerek analiz için kullanılması sağlanır.


WorkCube Giriş Çıkış Saati Raporu

Workcube giriş çıkış saati raporuyla, çalışanların gün bazında hangi domaine hangi saatte, hangi ip adresi ve giriş çıkış yaptıklarını şube, pozisyon ile çalışan bazında listelenerek görüntülemeye yardımcı olur. 

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler