Admin Yetkilendirme


Workcube'da sistem kullanıcılarına admin yetkisi vermek için Admin Yetkilendirme ekranı kullanılır. 


Yol: Kontrol Paneli> Ayarlar > System > Güvenlik > Admin Yetkilendirme


Dikkat: Admin Yetkilendirme modülünde değişiklikler yapabilmek için kullanıcının admin seviyesinde yetkilere ihtiyacı vardır. Bunun yanı sıra yetkilendirmeleri yapan kullanıcının şirketin işleyişine hakim olması ve dikkatli bir çalışma yürütmesi esastır.

Not: Page Designer ve Page Settings'e ulaşabilmek ve sürüm notlarında pullama yapabilmek için kullanıcıların admin yetkilerine ihtiyacı vardır.


Aşağıdaki ekranda pozisyon id kullanılarak çalışanlara admin yetkisi atanır.


Not: Pozisyon id değeri; planlama/pozisyon detayına gidildiğinde, ilgili sayfadaki url'nin "hr.form_upd_position&position_id=" eşitliğinden sonraki değerdir.

Tip: Birden fazla pozisyon id değeri, aralarına virgül (,) konularak yazılıp güncellenebilir.

  1. Çalışanlara ait pozisyon id değeri girilir.
  2. "Çalıştır" butonuna basıldığında admin yetkisi verilmiş olur ve alttaki listeye kullanıcı eklenir.
  3. Parantez içindeki pozisyon id'sine sahip kullanıcıya admin yetkisi verildiğine dair onay mesajı gelir.
  4. Admin yetkisi verilen kullanıcının pozisyon id değeri ilk sütunda yer alır.
  5. Kullanıcının pozisyon kodu ikinci sütunda bulunur. Pozisyon kodu, kullanıcıların hangi sırayla admin yetkisi aldığını belirtir.
  6. Admin yetkisi alan kullanıcının pozisyon adı üçüncü sütunda yer alır.
  7. Admin yetkisi alan kullanıcının adı dördüncü sütunda bulunur.
  8. Admin yetkisi verilen kullanıcı listesi export edilmek istendiğinde bu butondan yardım alınır. Liste Google tablolar ile açılabilir; Excel, Word veya PDF olarak indirilebilir, mail olarak gönderilebilir veya çıktı alınabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler