Hakediş İşlemleri 


Hakedişler; sözleşmesi imzalanmış, yaşam faaliyetlerini sürdüren projeler için sözleşmede belirlenen aralıklarla yapılan iş-çalışmalar ve harcanan eforlar karşılığında ödenen bedelleri ifade eder.


Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Anlaşmalar-Koşullar > Hakediş  


Hakediş Kayıt Ekranı

Hakediş kayıt ekranında sizleri tarih aralığı, cari hesap, proje, şube, sözleşme ve hesaplama tipi filtreleri karşılar.

Tarih Aralığı: Hakedişe tabi tutulacak işlemin tarih aralığını ifade eder. 

Cari Hesap: Hakedişe tabi tutulacak işlemin cari hesabını ifade eder.

Proje: Hakedişe tabi tutulacak projeyi ifade eder.

Şube: Hakedişe tabi tutulacak işlemin şubesi seçilir.

Sözleşme: Hakediş eğer bir anlaşma/sözleşme koşuluna bağlı ise o anlaşmanın seçimi yapılır. 

Hesaplama Tipi: Hakedişe tabi tutulacak işlemin hangi hesaplama tipine göre yapılacağını ifade eder. Bunların içerisine "Zaman Harcamalarına Göre", "Sözleşme Kilometre Taşlarına Göre", "Üretim Sonuçlarına Göre", "Promosyon-Satışlarına Göre", "Aksiyon Rebate Satışlara Göre" ve "Aksiyon Rebate Alışlara Göre" seçenekleri dahildir. 

Bu filtreler ile hakedişi yapılacak işlemlerin kısıtları belirlenmiş olur. "Hesapla" butonuna tıklandığında yapılan seçimlere uygun olarak hakediş kayıtları listelenir.


Dikkat: Aşağıdaki örnekte "Hesaplama Tipi: Zaman Harcamalarına Göre" belirlenmiş, buna ek olarak hakediş işleminin tabi tutulacağı proje seçimi sağlanmıştır.
Hesapla butonu ile kayıtların listelenebilmesi için ilgili proje ekibinin belirlenmiş ve proje ekibindeki çalışanların alış - satış fiyatlarının girilmiş olması gerekmektedir. 

Dikkat: Eğer hakediş işleminin bir anlaşma koşuluna bağlı olarak hesaplanması isteniyor ise; hakediş hesaplaması yapılacak projeye bağlı olarak bir anlaşma kaydı girilir. 

Bu anlaşma detayında cari hesap, başlangıç ve bitiş tarihi, proje, hesaplama yöntemi, sözleşme tutarı, stopaj, tevkifat, iskonto oranı, teminat oranı, avans oranı ve damga vergisi oranı gibi birden fazla kısıt uygulanabilir. 

Tip: Daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için "Anlaşmalar" isimli yardım dokümanımızı inceleyebilirsiniz. 


Not: Hakediş kayıt ekranında bulunan "Zaman Harcamalarına Göre" box'ı üzerinde listelenen hakediş kayıtları için satır bazlı checkbox'lar üzerinden seçim sağlanır. Burada bulunan "harcanan zaman" proje ile ilişkili zaman harcama kaydı üzerinden gelir. "Saat/ücret" proje detayı > proje ekibi > çalışanın satış fiyatı üzerinden gelir. "Toplam tutar" ise harcanan zaman ve saat/ücret'in çarpımı ile elde edilir. 

Not 2: "Hesap Sonucu" box'ı üzerinde bulunan anlaşma koşulları, anlaşma detayında belirlenen kısıtlara uygun olarak listelenir. 

Not 3: "Hesap Sonucu" altında bulunan "Hesaplama" box'ında ilgili belge tarihi, belge tipi/işlem kategorisi, yapılan seçime uygun olarak işlem sayısı, brüt hakediş tutarı, tevkifat, stopaj ve "net hakediş" default gelir.

Belge No, Kaydeden kullanıcı ve Açıklama girilerek "Kaydet" butonuna tıklanırHakediş Güncelleme Ekranı

Kayıt sonrası "Hakediş" güncelleme ekranına yönlendirme sağlanır.


Dikkat: Hesap Sonucu box'ında bulunan; "Brüt Hakediş" proje kapsamındaki Harcanan Zaman x Saat/Ücret ile bulunur. Yani satırlarda seçilen toplam tutarlar brüt hakedişi oluşturur. "Tevkifat", Tevkifat % x Brüt Hakediş / 100 ile bulunur. "Stopaj", Stopaj % x Brüt Hakediş / 100 ile bulunur. "Net Hakediş" ise, Brüt Hakediş - ( Tevkifat + Stopaj) ile bulunur. 

 

Tab menüde bulunan "Proje" butonuna tıklanıldığında hakediş ile ilişkili proje detayına yönlendirme sağlanır. 

"Sözleşme" butonuna tıklanıldığında hakediş ile ilişkili anlaşma detayına yönlendirme sağlanır. 


"Detay" butonuna tıklanıldığında "Hakediş Raporu" ekranına yönlendirme sağlanır. Hakediş Raporu detayında bulunan editör üzerinden açıklama girilebilir. Varsa hakediş detayına ait ilişkili belgeler eklenir ve Hakediş Komisyonu box'ı üzerinden proje ekibi görüntülenir.

Hakedişlerde Fatura ve Dekont Kaydı:  Hakediş için "Fatura Ekle" butonuna tıklanıldığı takdirde "Satış Faturası:Yeni Kayıt" ekranına yönlendirme gerçekleşir. İşlem tipi default "Verilen Hakediş Faturası"  olarak gelir. 

Satış Faturası basket yapısına proje ekibi detayında seçilen ürün satırları otomatik olarak düşer ve dip toplam Hakediş detayındaki "KDV'li Toplam" üzerinden hesaplanır. 


"Dekont Ekle" butonuna tıklanıldığı takdirde "Dekont Ekle: Yeni Kayıt" ekranına yönlendirme sağlanır. İşlem tipi default "Borç Dekontu" olarak gelir. Toplam, Hakediş detayındaki "Net Hakediş" tutarı üzerinden hesaplanır. 


Hakediş Listeleme Ekranı

Hakediş listeleme ekranında standart olarak keyword, belge no, hakediş türü ve fatura durumuna göre; "Daha Fazlası" filtre butonu altından ise proje, cari hesap, kaydeden kullanıcı ve işlem tarihi kısıtlarına göre filtreleme yapılabilmektedir. 

Bu ekranda Sıra, Belge No, Tarih, Tip, Hesaplama Türü, Cari Hesap, Proje, Fatura No, Tutar, KDV Dahil Tutar ve Para Birimi kolonları üzerinden hakedişlere ait özet bilgilere ulaşılabilir. 

Not: Faturası kesilen hakediş satırları listeleme ekranında yeşil fatura det. ikonu ile listelenir. Kalem ikonu üzerinden satır bazlı olarak ilgili hakedişin güncelleme ekranına gidilir.  

Eğer hakediş için fatura kesildi ise güncelleme ekranında buton "Faturası Kesildi" olarak, eğer hakediş için dekont eklendi ise güncelleme ekranında buton "Dekont Güncelle" olarak gelir. 


Hakediş XML Ayarları

Hakedişlerde 3 ayrı XML kuralı set edilebilir. 

Eğer; "Sözleşme Zorunlu Olsun Mu?" seçeneği "Hayır olarak işaretlenir ise Hakediş kayıt ekranında  "Hesap Sonucu" box'ı görüntülenemez.

Dikkat: Projeye bağlı zaman harcamaları ve hakedişleri Toplu Zaman Harcama Karnesi ekranında filtreleme alanında dönem olarak yıllık, geçen ay ve bu ay seçenekleri ile rapor çalıştırılabilir ve  çalışanın hakedişleri görülür ve hesaplanır.


Toplu Zaman Harcama Karnesi ekranına PMS > Proje Yönetimi > Proje Yönetimi > Toplu Zaman Harcama Karnesi yoluyla gidilir.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler