Bilanço 


Bilanço; işletmenizin bütün para varlığını, alacak, verecek durumunu gösteren çizelgelerdir. Şirketin varlıklarının rapor edilmesi, işletmenin borçlarının ve öz kaynaklarının tutulması işlemlerini gerçekleştirir. Muhasebe için kullanılan temel finansal tablolardan biri olması sebebiyle işletmenizin mal, mülk, ekipman, gelir, gider vb. kalemlerini kapsamaktadır.Workcube üzerinde Bilanço durumunu sorgulayabilmek için öncelikle ilgili çizelgeye ait form tanımları yapılmalıdır.

Bilanço Form Tanımları için Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları >Bilanço Form Tanımları

Form tanım ekranında bilançoya yansıması istenen hesaplar ve hesaplara ait muhasebe hesap planı kod seçimleri yapılır.

  1. Hesap kodu kolonunda ilgili Tek düzen hesap planı için kırmızı işaretli kutu kullanılarak hesabın muhasebe kod seçimi yapılır. 
  2. UFRS kolonunda seçili hesap için bilançoya işlenmesi istenen hesap kodu seçilir. 
  3. Hesap Adı kolonunda tanımlı hesabın, bilançoda görünüp-görünmemesi ve borç mu yoksa alacak hesabında mı işlem göreceği seçimleri yapılır.

Bu seçimler yapılarak bilançoya ait muhasebe tanımları tamamlanmış olur.


Dikkat: Form tanımlamaları hiç yapılmadığında bilanço sayfası çalıştırıldığında bilanço form tanımlamalarınızı yapınız uyarısı çıkar. Sayfa kullanımı için form tanımlamalarını mutlaka tanımlamalısınız.

Ekranın altında bulunan seçim kutuları üzerinden bilançoda görmek istenilen Kod- Muhasebe numaraları, Bakiye durumu belirlenir.


İşletmenize ait bilanço tablosunu görüntülemek için;

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tabloları > Bilanço ekranı kullanılır. Bu ekranda bilançoyu görüntülemek için filtre seçenekleri bulunur. 

Şube ve Fiş türü alanında; şube bazlı ya da kesilen fişlere göre seçim yapılarak bilanço görüntülenebilir. Sağ alandaki seçim kutuları işaretlenip kaldırılarak Bakiye, Döviz, Kar/Zarar durumlarına göre de filtreleme yapılabilir.


İşaretli alandaki buton üzerinden Bilançoya ilişkin toplu Mali Analiz görüntülemesi yapılır.


Seçili filtrelere göre yapılan listelemede işletmenizin mevcut bulunduğu muhasebe dönemi ve bir önceki döneme ait veriler görüntülenir. 

Bu listelenen bilanço tablosu; excel, pdf, word ya da mail/yazıcı ile dışarı aktarılabilir.


Arşivlenen bilançolar Muhasebe Tabloları arşiv bölümünde yer alır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler