Kur Değerleme İşlemleri | BANK


Vergi Usul Kanunu 258. Maddesine göre değerleme, vergi matrahlarının hesaplanmasıyla ilgili iktisadi kıymetlerin takdir ve tespitidir. VUK’a  göre, her geçici vergi döneminin sonunda kur değerleme işleminin yapılması zorunludur. Değerleme işlemi yapılırken işlemler aynı dönem içerisinde kapanıyorsa tüm kur farkı o dönem içerisinde tahakkuk ettirilir. Ancak yapılan işlem ile işlemin kapatılma tarihi vergi dönemi açısından farklı ise oluşan kur farkı ilgili olduğu dönemde tahakkuk ettirilir.


Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Banka > Kur Değerleme İşlemleri | BANKKur, Yabancı döviz para birimlerinin ulusal para cinsinden değeridir. Yabancı para cinsinden menkul kıymet, demirbaş, ticari mal, hizmet alış ve satış gibi işlemler neticesinde, belge tarihi ile işlem tarihi arasında kur farkı oluşabilir. Kur Farkı, Ulusal para birimimizin değeri yabancı para birimi karşısında değerinin artması veya azalmasını ifade etmektedir. Bu durumda yapmış olunan işlemler sonucu oluşan kur farkları gelir ve gider hesaplarına yansıtılmalıdır.

  • Banka: Kur değerlemesini yapmak istediğiniz bankayı seçin.
  • Şube: Kur değerlemesini yapmak istediğiniz şubeyi seçin.
  • Para Birimi: İşlem yapılacak para birimi seçilir.
  • Durum: Aktif seçildiğinde daha önce değerlemesi yapılmış olunan kayıtlar gelmeyecektir.
  • Başlangıç-Bitiş Tarihi: Belirli tarihler arasında yapılan işlemlere ait kayıtların gelmesi için başlangıç ve bitiş tarihlerini seçin.


İlgili Banka hesabı ve kur değerlemesi yapılacak işlem seçildikten sonra aşağıdaki kriterler de girilerek kayıt işlemi yapılır.

  • Kur: Maliye bakanlığının vermiş olduğu değerleme kuru girilecektir.

  • İşlem Tipi: Banka kur değerleme seçilecektir.

  • İşlem Tarihi: İşlemin yapıldığı tarih seçilecektir.

  • Muhasebe Kodu: Kambiyo hesabı seçilecektir.

İpucu: Banka kur değerleme işleminin yapılabilmesi için öncelikle "Banka Kur Değerleme İşlemi" işlem kategorisi ilgili kriterler seçilerek yapılmalıdır.Kur Değerleme İşleminin Muhasebeleştirilmesi ve İşleyiş Mantığı

Banka hesabında bulunan yabancı para birimi mevcutlar efektif kur ile değerleme yapılır. Değerleme işlemi Maliye Bakanlığının belirlediği kur ile değerleme yapar ve kambiyo muhasebe hesabına alacak veya borç olarak kayıt atar karşılığında işlem dövizi banka hesabına da borç veya alacak olarak kayıt eklenecektir.

İpucu: Page Settings > Xml ayarları yardımı ile değerleme yapılacak kur tipi değiştirilebilir.


A firmasından 06/03/2023 tarihinde B firmamıza 1.000 USD (Kur: 18,00TL ) ödeme gelmiştir. Dönem sonunda kur değerleme işlemi gerçekleştirildiğinde Maliye Bakanlığının belirlemiş olduğu değerleme kuru 20,00TL olarak belirlenmiştir.  

Banka hesabımızda da "1.000 * 18 = 18.000TL" karşılık olan döviz yer almakta. Değerleme sonrası "1.000 * 20 = 20.000TL" değerleme olmuştur. "20.000 - 18.000 = 2.000TL" Kambiyo kar hesabına alacak kaydı, işlem dövizi muhasebe hesabına da borç kaydı atacaktır. 31.03.2023 tarihinde yapılan değerleme işlemi sonucu değerleme değeri kadar tutar kasadan borç, oluşan kur karı ise 646 Kambiyo Karları hesabına alacak olarak muhasebeye kayıt atar.Dikkat: Kur seçilen işlem tarihinde yer alan kur bilgilerini alacaktır. Ancak kur değeri Maliye bakanlığının belirlediği kur üzerinden yapılır.

Kaydet butonuna tıklayıp kaydettiğinizde "Banka İşlemleri" sayfasında yeni bir kayıt oluşturur ve kur farkının durumuna göre Kambiyo Karları/Zararları hesabına kayıt atar. Banka Kur Değerleme işlemi doğrudan muhasebe kayıtlarında işlem görür.

İpucu: Kasa ve Banka Kur Değerleme Ekranlarında Açıklama alanına hangi kurdan değerleme işlemi yapıldığının bilgilerinin girilmesi kayıtlarınızın takibini kolaylaştıracaktır.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler