Detaylı Servis Analiz Raporu


Servis ve garanti yönetiminde işleyişi analiz etmek ve eksik kalan noktalarda aksiyon almak, müşteri memnuniyeti ve işletmenin sürdürülebilirliği için hayati öneme sahiptir. Bir ürünün satış öncesi ve sonrası servis desteğinin belirlenen kriterleri karşılayıp karşılamadığını gözlemlemek için Detaylı Servis Analizi Raporu kullanılır.


Yol: BI-Raporlar > Standart Raporlar > Detaylı Servis Analiz RaporuÜrün, kategori, marka, seri no gibi filtrelerle ürünler ile ilgili bilgi sahibi olunur. Satış öncesi ve sonrası için satış bölgesi, mikro bölge kodu, müşteri sorumlusu, müşteri değeri ve müşteri de belirlenen özel tanımlar sayesinde raporlamalar alınır. Servisler aboneler ile ilişkilendirilerek yapılan servis işlemleri ilgili görevli, servis kategorisi, alt aşama, arıza kodu, başlama-bitiş tarihi gibi detaylı filtreler ile grafikler çıkartılır.

 • Ürüne Göre: Ürün bazlı takip yapılır. Ürün servis işlemlerinde seçilen ürün değil direkt servis detayda seçilen ürüne göre listeleme yapar.
 • Tedarikçiye Göre: Ürün kartında seçilmiş olunan tedarikçiye göre raporlama yapar. Servis başvurusunda seçilen ürünlerin tedarikçi tanımlamaları yapılmış olmalı. Aksi halde veri getirmeyecektir.
 • Müşteriye Göre: Servis detay da seçilmiş kurumsal hesaba göre gruplayarak getirir.
 • Bireysel Müşteriye Göre: Servis detay da seçilmiş bireysel hesaba göre gruplayarak getirir.
 • Sorumluya Göre: Servis detayda seçilmiş olunan ürünlere, ürün kartında eğer sorumlu atandıysa gruplayarak getirir. Ürün kartında sorumlu tanımı boş olan servisler gelmez.
 • Markaya Göre: Servis detayda seçilmiş olunan ürünleri markalarına göre gruplayarak getirir. Ürün kartında marka tanımı boş ise servis detay da ürün seçilmiş olsa dahi listeye veri getirmeyecektir.
 • Kategoriye Göre: Ürünlerin bağlı olduğu üst ve alt kategori bazında gruplayarak gösterir.
 • Şubelere Göre: Servis detayda seçilmiş olunan şubeler bazında gruplayarak getirir.
 • Görevliye Göre: Servis detay da görevli seçildi ise her görevlinin servislerini gruplayarak getirir. Rapor tipi "Görevliye Göre" ve görevli alanından da seçim yapılır ise seçilen görevlinin servisleri detaylı olarak listelenir.
 • Seriye Göre: Servis detayda girilmiş olunana serileri gruplayarak getirir.Raporda yer alan kutucuklar

 • Servis Sayıları: Seçilen tarihler arasında aktif veya pasif başvuruların sayıları
 • Zaman Harcamaları: Bir servis için harcanan zaman ve tutarı gelir. (Zaman Harcaması, pozisyon maliyetleri ile çalışır. Pozisyon maliyetleri tanımlanmadıysa bu alanın seçilmesi bir şey ifade etmez.)
 • Servis Aşamaları: Başvuruların servis süreç aşamalarına göre dağılımı gelir. (Bu seçenekle kaç tane servis tamamlanmış, kaç tanesi Teknik Serviste beklemede gibi soruların cevapları alınabilir.)
 • Servis Gelirleri: Müşteriye faturalanmış servislerin tutar toplamları gelir.
 • Ürün Kategorileri: Servislerin ürün kategorilerine göre dağılımları gelir.
 • Seri No: Servis ve ürünlerde tanımlanmış olunan seriler var ise ayrı bir kolonda seri numaraları gelir.
 • Servis Kategori: Başvuruların servis kategorilerine göre dağılımları gelir.
 • Yedek Parça Maliyetleri: Servis çıkış irsaliyesinde seçilen ürünlerin (yedek parça vs.) maliyetlerinin toplamları gelir.
 • Servis Alt Aşamaları: Parametrelerde servis alt durumları tanımlandı ise ve bu tanımlar başvuru detayda seçildi ise alt aşamaları ayrı bir kolonda detaylı listelenir.
 • Özel Tanım: Servis detayda seçilmiş olunan servise ait özel tanımlar listelenir.
 • Arıza Kodu: Servis detayda seçilmiş olunan arıza kodları listelenir.İpucu: Rapor default olarak bütün başvuruları listeler. Sadece aktif başvuruları görmek için filtrede "Aktif" seçilmelidir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler