Dinamik Bordro


Workcube Dinamik Bordro Modülü ile organizasyonunuzda bulunan çalışanların puantaj çıktılarındaki kalemlerin kişi bazlı veya şube bazlı işverenin iş karşılığında işçiye yaptığı ödemeyi, tüm vergi ve kesintileriyle birlikte gösteren ve işçi çalıştığı sürece periyodik olarak düzenlenen belgedir. 

Seçilen aya ait tüm bordroların tek veya bütün kalemlerin alt toplamlı bir şekilde verildiği ekrandır. 

Workcube'ün bu fonksiyonu ile sadece yetki verdiğiniz çalışanlar tarafından kullanım imkanı sağlamaktadır ve istenilen tercih sırasına göre sıralanabilmektedir.


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Bordro ve Puantaj > Bordro


  1. Başlangıç ve Bitiş Ayı: Listelenmesi istenilen ay aralığının seçildiği alanı ifade etmektedir.
  2. Hepsi: Bordroya konu olan bütün kalemlerin seçildiği alan.
  3. Excele Getir: Dinamik bordroda istenilen bütün kalemlerin excel dosyası olarak dosyanın indirilmesini sağlar.
  4. Kolonlar: Bu alanda bordroya konu olan Çalışan Bilgileri, Şirket ve Şube Bilgileri, Ücret Bilgileri, Yasal Kesintiler, İşveren Maliyeti, Muafiyetler ve Diğer Bilgiler adı altında yer alan kalemlerden seçim yaparak ilgili verilerin seçilmesini ifade etmektedir.
  5. Daha Fazlası: Bu alandan detaylı filtreleme alanlarına ulaşılır ve dinamik bordrosu alınmak istenen Şirket, Şube vb. filtreleme seçenekleri işaretlenebilir. 

Verilerini almak istediğimiz alanların seçimini yaptığımızda ilgili verileri ekranda görmüş olduk. Şimdi "Dinamik Bordroda" verileri alınmak istenen alanları seçilen seçenek ve sıralarına göre çıkartabileceğimiz bordroya bakalım.Dikkat Edilmesi Gereken Alanlar (Kolonlar)

Kolonlar alını hakkında yukarıda vermiş olduğumuz bilgiler haricinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

  1. Kolon Ekleme ve Kaldırma: Hangi kolon üzerinde değişiklik yapılmak isteniyorsa o kolon seçilerek aşağıda açılan alanlarda aktif olması için ilgili alanın başındaki check box seçilmelidir veya kaldırmak istenildiğinde ise ilgili check box seçimi tıklanarak kaldırılmalıdır.
  2. Sıralama: İlgili alanın yanında yer alan input (rakam yazılı) alanlara dinamik bordroda ilgili verinin hangi sırada gelmesi isteniyorsa o rakam yazılmalıdır.


NOT: Kontrol Paneli > System > Page Settings içerisinde ilgili sayfanın XML seçeneği ile raporun daimi olarak aynı başlıkları içermesi sağlanabilir. Açılacak XML ekranında istenilen başlıklar ve sıraları belirlenmelidir.

Öneriler ve Tavsiyeler

  1. Dinamik bordro alınmadan önce bordroda yer alan kalemlerin istenilen sıraya göre düzenlenmelidir.
  2. Hangi ay aralığında veya ilgili ay için alınması durumunda ay aralığının doğru seçilmesi önem arz etmektedir.
  3. Daha fazla ve kolon ayarları istenildiği zaman veya anlık düzenlenebilir olduğu için istediğiniz zaman diliminde tekrar düzenleme yapabilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler