Disiplin ve Diğer İşlemler


Disiplin genel düşünce ve davranışlara uyulmasını sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bütünüdür. Disiplin yönetmeliklerinin amacı şirket bünyesinde iç disiplini sağlamak ve huzurlu ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktır. Her işin bir Görev Tanımı bulunur. Bu çerçevede iş şartlarının ve iş şartlarına uymamasının müeyyidelerinin neler olacağını bilen çalışanlar iş şartlarına daha iyi bir şekilde uyarlar.Workcube üzerinde personelin aldığı disiplin cezaları veya ödüller personelin özlük dosyasına işlenir ve e-profil modülünde çalışan detayında görüntülenebilir.

Bu alanın kullanımına başlamadan önce ilk olarak Disiplin Cezası Tipleri ve Ödül Tipleri tanımlanmalıdır. Ödül Tipleri


Yol: HR > Diğer İşlemler > Disiplin ve Diğer İşlemler > Ödül Tipleri

Çalışanı isteklendirilmesi ve gösterdiği ekstra performansa istinaden, şirketin çalışanlarına verdiği ödül tanımlarıdır. Örneğin: başarı belgesi, terfi, prim, hediye çekleri vb.


Disiplin Cezası Tipleri


Yol: HR > Diğer İşlemler > Disiplin ve Diğer İşlemler > Disiplin Cezası Tipleri


İşyerinin düzenini ve disiplinini sağlamak amacıyla düzeni bozan çalışanlara uygulanan yaptırım tipleridir. Örneğin: uyarı, kınama, ücret kesintisi, işten çıkarma vb.


Disiplin Cezaları


Yol: HR - İK > Diğer HR > Disiplin ve Diğer İşlemler > Disiplin İşlemleri 


Disiplin İşlemleri alanından çalışana verilen disiplin cezaları kayıt altına alınmaktadır. Ayrıca bu alandan şirketinizde işleme alınmış tüm disiplin cezalarını da listeleyebilirsiniz.

Sisteme kaydedilmiş Disiplin Cezalarını çalışanınıza imza ile tebliğ ediyorsanız girilen kayıtların detayında bulunan Belgeler alanından imzalatmış olduğunuz evrakları da sisteme kaydedebilirsiniz. 


Ödüller


Yol: HR - İK > Diğer HR > Disiplin ve Diğer İşlemler > Ödüller

Disiplin İşlemleri altından çalışana verilen ödüller de kayıt altına alınmaktadır.

Ödülün konusu, tipi ve tarihi ile hangi çalışana ödül verildiği açıklamasıyla girilir. 


Olay Tutanağı


Yol: HR - İK > Diğer HR > Disiplin ve Diğer İşlemler > Olay Tutanağı


Çalışan için idari ve cezai işlem yapılması gereken durum ve olaylarda oluşturulan kayıtlardır.

Olay Tutanağı ile neler yapılabilir?

  • Savcılığa bildirim yazısı oluşturma,
  • Tanık ifadeleri kayıt altına alma,
  • İşveren çalışanından yazılı savunmasını talep ettiği “Savunma Talep Yazısı” oluşturma
  • Disiplin kurulu kararları kayıt altına alma,
  • Fesih yazısı veya ceza tebliğ yazıları kayıt alma,
  • Olay tutanağını yazıcıdan çıktı alma gibi işlemler yapılabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler