Ürün Alış-Satış KoşullarıÜrünlerin  alışında  ya  da  satışında  gerekli  olan  koşulların  belirlenip yönetildiği sayfadır. Bu sayfa üzerinde belirlenen indirim/iskonto oranları sistemde tanımlı olan spesifik bir ürün için uygulanabilir olduğu gibi; marka ve ürün kategorileri bazında da tanımlama yapmak mümkündür.

Ürün, marka veya ürün kategorileri için oluşturulan koşullar, tek bir cari hesap ya da birden fazla fiyat listesi için uygulanabilir.

Bu sayfada  belirlenen koşullar satınalma ve satış işlemlerinin bulunduğu sayfaların basket alanlarını tetikler. Bununla birlikte; talep, sipariş, fatura ve irsaliye sayfaları ile doğrudan ilişkilidir denilebilir.

Koşulların oluşturulması için Ürün Alış-Satış Koşulları sayfasına gidilir.

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Anlaşmalar-Koşullar > Ürün Alış-Satış Koşulları 


Kategori: Koşulun uygulanacağı ürün kategorisinin tanımlandığı alandır.

Marka: Koşulun uygulanacağı marka grubunun tanımlandığı alandır.

Ürün: Koşulun uygulanacağı ürünün tanımlandığı alandır.

Tedarikçi: Ürün detayında tedarikçisi tanımlanmış olan ürünleri filtrelemek için kullanılan alandır. Örneğin, bir X ürününün detayında “Tedarikçi” alanına Y Şirketi tanımlanmış ise; bu şirket seçilip Ara butonuna basıldığında X ürünü liste alanında görüntülenecektir.

Sorumlu: Ürün detayında sorumlusu tanımlanmış ürünleri filtrelemek için kullanılan alandır. Örneğin, A, B ve ürünlerinin detayında “Sorumlu” alanına  Z Çalışanı tanımlanmış ise; bu çalışan seçilip Ara butonuna basıldığında A, B ve C ürünleri liste alanında görüntülenecektir.

Ürün Kayıt Tarihi: Bu alana girilen tarihten itibaren sisteme kaydedilen ürünleri filtreler.

Liste Tipi: Oluşturmak istenilen koşulun Alış ya da Satışa göre tanımlanmasını sağlar. Örneğin, liste tipi Satış seçildiğinde oluşturulan koşul Satış sayfalarındaki (teklif, sipariş, irsaliye ve fatura) basket alanını etkiler. 

Kaynak Liste: Oluşturmak istenilen koşulun hangi fiyat listesi baz alınarak işlem yapılacağının belirlendiği alandır

Hedef Liste: Oluşturmak istenilen koşulun hangi fiyat listesinde geçerli olacağını ifade eder. 

Not:  Fiyat listesi ve cari aynı anda seçilemez. Belirlenen koşul ya fiyat listesi ya cari için geçerli olur.

Ürün: Belirtilen kriterlere göre ürün isimleri otomatik olarak listelenir. Seçilen liste tipine göre Standart Satış ya da Standart Alış fiyatı baskette görüntülenir.

Para Birimi: Ürün detay sayfasında tanımlanan para birimi otomatik olarak baskette görüntülenecektir.

İskonto: Ürünler için beş farklı iskonto oranı tanımlanabilir. İskonto oranları tanımlandıkça iskontolu fiyat alanında otomatik olarak indirimler görüntülenecektir.

Ödeme Yöntemi: Bu alandan ödeme yöntemlerini seçebilmek için daha önceden Ödeme Yöntemleri sayfasında ilgili tanımların yapılmış olması gerekir.

Yol: Kontrol Paneli > System > Parametreler > Ödeme Yöntemleri 

Kopyalanacak Firma: Daha önce bir cariye uygulanmış koşul, başka cari için kopyalanmak isteniyorsa bu alan kullanılır. Koşulu kopyalanacak olan firma bu alandan seçilir.

Cari Hesap: Alış ya da satış koşulunun hangi cari için uygulanacağı bu alandan seçilir.

Geçerlilik Tarihi: Koşulun başlama ve bitiş tarihi bu alandan seçilir.

Anlaşma: Bu alandan anlaşma seçebilmek için daha önceden Anlaşmalar-Koşullar sayfasında ilgili cari hesap için oluşturulan anlaşma seçilir. Bu sayede bir firmaya özel olarak bir ürün için belirlenen koşulların dayandığı anlaşmanın (sözleşmenin) ilişkisi kurulmuş olur.

Yol: ERP > Satış-Dağıtım > Anlaşmalar-Koşullar 

Süreç: Uygulanacak koşulun hangi aşamada olduğu bu kısımdan seçilir.

Yetkili: Bu koşulu yönetecek yetkilinin seçildiği alandır.

İlgili alanlar için tanımlamalar yapıldıktan sonra Kaydet butonuna basılır. Oluşturulan koşullar, ürün detay sayfasında Alış-Satış Koşulları butonundan gidilerek görüntülenir.Açılan pop up sayfasında, ürün için oluşturulmuş koşul varsa Satın Alma ve Satış Koşulları kısmında listelenir. 

Bu ikona tıklandığında önceden oluşturulmuş koşul üzerinde düzenlemeler yapılır. Koşul silme ve güncelleme işlemi buradan yapılır.Örneğin, bir ürün için Satış koşulu oluşturulduğunda, satış işlemi yaparken (fatura, sipariş, irsaliye yoluyla) ürün baskete eklendiğinde koşula bağlı olarak tanımlanmış iskontolar da otomatik olarak gelir.Soru: Bu iskontolara genel tanımlamalar yapıldı ama sadece münferit bir satış veya alış işlemi sırasında elle müdahale edilebilir mi? 

Oluşturulan koşullar sayesinde iskonto oranları basket alanına otomatik olarak düşer. Böylelikle alış veya satış işlemlerini yapan sistem kullanıcıları, cariler veya fiyat listeleri için tanımlanan iskontoları sipariş, fatura ve irsaliyelere hatasız bir biçimde yansıtmış olur.

Bununla birlikte koşullardan bağımsız olarak kaydedilmek istenen bir alış veya satış işlemi için basket alanındaki iskonto alanına elle müdahale edilebilir, manuel tanımlama yapılabilir. Aynı zamanda bir koşula bağlı olarak çalışan alış veya satış işleminde baskete otomatik olarak düşen iskonto oranlarına da elle müdahale edilebilir.

Not: Ürün Alış-Satış Koşulları sayfasında 5 adet iskonto tanımlaması yapılabilir. Bununla birlikte alış veya satış işlemlerindeki basket alanında 10 adete kadar iskonto tanımlaması yapılabilir. 

Not: Basket alanındaki iskonto hücrelerini ekleyip/kaldırmak için ilgili işlem sayfasında Basket Yapısı penceresine giderek seçimler yapılır. Eklemek istenilen iskontolar için ilgili kutucuklar işaretlenir.

Yol: Kontrol Paneli > System > Page Designer > Basket Yapısı


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler