Kalite Kontrol Tanımları


Bir firma sahip olduğu ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunu kolaylıkla Workcube ile takip edebilir. Kalite başarımları ve kalite kontrol tipleri firmaya uygun şekilde tanımlanabilir, yapılan kalite kontrol çalışmalarının üretim standartlarına uygunluğu raporlanabilir.


Kalite kontrol işlemleri için tanımlamaları yapmadan önce sisteme ürünler kaydedilmelidir.

Bununla birlikte kaydedilen ürünlerin sistemde kalite kontrol takibi yapılmak isteniyorsa ürün detayında “Kalite Takip Ediliyor” kutucuğunun işaretli olması gerekir.
Kalite Kontrol Tanımlarını Oluşturmak


1.Adım:  Kalite Başarımı sayfasına gidilerek kalite başarım tipleri tanımlanır.

Yol: Kontrol Paneli > Sistem > Parametreler > Kalite BaşarımıKalite Başarımı Alanı: Sayfanın sol kısmında daha önceden oluşturulmuş tanımlar bulunur. Bu alanda ilgili başarım tiplerinin üzerine tıklanarak yeniden düzenleme yapılabilir. 

Kabul - Red - Yeniden Muayene: Tanımlanan kalite başarımlarına nasıl aksiyon alınacağı belirtilir. 

Kalite Başarımı: Firmaların kendi kullandığı başarım tiplerini belirlediği alandır. Örneğin: Yüksek Kalite, İkinci Kalite, Iskarta, Hurda vb.)

Renk Kodu: Her bir başarım tanımı için ayrı bir renk kodu bu alandan tanımlanır. Örneğin: Iskarta tipi için FF0000 (Kırmızı) kodu seçilirken, Yüksek Kalite için 008000 (Yeşil) seçilebilir.

Açıklama: İlgili kalite başarımı için ek açıklamaların yapıldığı alandır.

Standart Seçenek Olarak Gelsin: İlgili kalite başarımı için bu kutucuk işaretlendiği takdirde kalite kontrol işlemleri yaparken o tanım default olarak gelecektir. Örneğin: Yüksek Kalite için bu kutucuk işaretlendiğinde kalite kontrol işlemi yaparken sayfa açıldığında bu tanım default olarak gelir. 


2. Adım: Kalite Kontrol Kategorileri sayfasına gidilerek firmanın belirlemiş olduğu kalite kontrol kategorileri tanımlanır. Örneğin: Kimyasal İçerik, Yüzey, Renk, Paketleme vb.

Yol: ERP > Üretim > Üretim Tasarımı > Kalite Kontrol Kategorileri1 numaralı kısımdaki + ikonundan yeni kalite kontrol tanımları eklenir.

Aktif: Tanımlanan kalite kontrol kategorisinde işlem görebilmesi için “Aktif” olarak seçilmesi gerekir.

Tip: İlgili kalite kontrol kategorisinin isimlendirilmesi bu alandan yapılır.

Açıklama: Kategori için ek açıklamaların yapıldığı alandır.

İşlem Tipi: Tanımlanan kalite kontrolün hangi işlem sonrasında yapılması gerektiği bu alandan belirlenir. Örneğin: Bir ürünün üretim sonucu sonrasında Yük Testi yapılması gerekiyorsa işlem tipi “Üretim Sonucu” seçilir. Fakat yapılacak kalite kontrol bir mal alım irsaliyesine bağlı olarak gerçekleşecek ise “Mal Alım İrsaliyesi” seçilir. 

Standart Değer - Ölçü - Tolerans: Bir ürüne ait kalite kontrol işlemi yapılırken belirli sayısal değerlere göre kontroller sağlanıyorsa bu alanlar kullanılır. 

Aksi durumda sayfanın xml ayarlarına gidilerek “Standart Değer, Ölçü, Tolerans Değerleri Gelsin” ayarı “Hayır” olarak seçilir.3. Adım: 2 numaralı + ikonundan ise ilgili kalite kontrol kategorilerine Kalite Kontrol Sonucu tanımlanır. Bu tanım yapılmadığı durumda bir ürün için kalite kontrol kategorisi tanımlansa dahi kalite kontrol işlemleri sayfasında işlem yapılmaz. Sistem “Lütfen Kalite Kontrol Kriterlerini Düzenleyiniz!” şeklinde uyarı verir.

Tip: Hangi kalite kontrol kategorisinin altına kalite kontrol sonucunu ekliyorsak o kategori otomatik olarak bu alana düşer.

Sonuç: İlgili kalite kontrol kategorisinin sonucu olabilecek tanımlama bu alandan yapılır. Örneğin zeytinyağı için oluşturulan Renk kontrolü için ürün yeşil veya altın sarısı şeklinde çıktı verebilir. 

Açıklama: Kalite kontrol sonucu için ek açıklamalar bu alandan yapılır.

Sonuç Değer - Tolerans: Kalite kontrol sonucu sayısal değerlerle ölçülüyorsa bu alanlar kullanılıyorsa ilgili değerler bu alanda tanımlanır.

Tolerans alanları ile birlikte Kabul - Red seçeneği de bu sayfada kullanılmak isteniyorsa sayfanın xml ayarına gidilerek “Tolerans, Kabul Red Seçeneği Gelsin” ayarı “Evet” olarak seçilir.


Sayfaya eklenen selectbox ile Kabul-Red seçeneği seçildiğinde sonuç - değer ve tolerans alanları kapatılır. Böylelikle kalite işlemleri sayfasında ilgili kalite kontrol sonucu kabul veya red seçimlerine göre işlem yapar.


Sayfaya eklenen selectbox ile Tolerans seçeneği seçildiğinde sonuç - değer ve tolerans alanları açılır. Yapılan xml ayarı sayesinde kalite kontrol sonucunun tolerans veya kabul-red prensibine göre çalışıp çalışmayacağı kullanıcıya bırakılır.Ürünlerin Kalite Kontrol Tanımlarını Yapmak


Ürün detayında Kalite Takip Ediliyor kutucuğu işaretlendikten sonra kalite kontrol sayfasına gidilir.

Yol: Ürün Detay > Diğer > Kalite KontrolAçılan sayfada + ikonuna tıklayarak ürün için gerekli kontrol kategorileri eklenir.

Sıra: Ürün için yapılan kalite kontrol işleminin sırasının belirlendiği alandır.

Kontrol Tipi: Ürüne hangi kontrolün uygulanacağının seçildiği alandır.

İşlem Tipi: Tanımlanan kalite kontrolün hangi işlem sonrasında yapılması gerektiği bu alandan belirlenir. Örneğin: Bir ürünün üretim sonucu sonrasında Renk kontrolü yapılması gerekiyorsa işlem tipi “Üretim Sonucu” seçilir. Fakat yapılacak kalite kontrol bir mal alım irsaliyesine bağlı olarak gerçekleşecek ise “Mal Alım İrsaliyesi” seçilir. 

Alan: Kalite kontrol işlemi yaparken kalite ölçüsünün Text, Tarih veya Sayısal değerlerinden hangisi ile belirtileceğinin seçildiği alandır.

Not: Kalite kontrol tanımı sayısal değerlerle ölçüldüğü durumda ilgili sayfada page settings sayfasına gidilerek “Kalite Kontrol Tiplerinde Tolerans Bilgileri Gelsin” ayarı “Evet“ seçilir. 

Kalite kontrolün hangi operasyon aşamasında yapılacağını seçmek için ise “Kalite Kontrol Tiplerinde Operasyon Bilgileri Gelsin” ayarı “Evet” seçilir.


İlgili ayarlar Evet seçildikten sonra sayısal değerlerin ve operasyon bilgilerinin tanımlandığı alanlar aktif hale gelir.Kalite İşlemleri


Üretim Sonucu, Mal Alım İrsaliyesi, İthal Mal Girişi, Servis veya Operasyonlar sonrasında kalite kontrolleri yapılması gereken ürünlerin kontrolleri bu sayfadan yönetilir. Kırmızı ile gösterilen kutucuklar kalite kontrolü yapılmamış işlemlerdir. Yeşil kutucuk ile gösterilen kutucuklar ise kalite kontrolünün tamamı ya da bir kısmı yapılmış işlemlerdir. Liste alanında kontrol edilen ve kalan miktarlar görüntülenir.

Yol: ERP > Üretim > Üretim > Kalite İşlemleri


Kırmızı kutucuğa tıklandığında kalite kontrol sayfası açılır. Örnek verilecek olursa, Zeytin Sızma Yağı için üretim sonucuna bağlı olarak kalite kontrol yapması için ilgili tanımlar yapıldı. Buna bağlı olarak zeytin sızma yağı için üretim sonucu kaydedildiğinde Kalite İşlemleri sayfasına kalite kontrollerin yapılması için kayıt düştü.


1 numaralı alan ürün detayında seçilen kalite kontrol kategorisidir.

2 numaralı alan Renk kategorisinin altında tanımlanan kontrol sonucudur.

3 numaralı alan kontrol sonucu sayfasında Kabul - Red seçeneği seçildiğinde gelir.

4 numaralı alan kalite başarım sayfasında tanımlanan parametrelerdir.

5 numaralı alan yapılan işleme bağlı olarak  toplamda kontrol edilen ürün miktarıdır. 

Not: Bununla birlikte üretim sonuçları listesinden ilgili üretim sonucuna giderek kalite işlemleri yapılabilir.


Yol: ERP > Üretim > Üretim Planlama > Üretim Sonuçları


Üretim sonucu detayında scroll yardımıyla sağa gidilir. Kırmızı kutucuğa tıklandığında kalite sonucu sayfasına yönlendirir. Kontrol edilen miktar ve kalite sonuçları girilerek işlemler tamamlanır.

Not: Üretim sonucuna bağlı olarak yapılan kalite kontrollerin tamamlanması gerekir. Aksi takdirde Stok Fişi oluşturmak istenildiğinde sistem “Kalite Kontrol İşlemi Tamamlanmadan Sevk Edemezsiniz!” şeklinde uyarı verir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler