Menkul Kıymet Vaka Çalışması


Vaka
1.000.000 USD banka hesabında serbest kullanımda parası olan fon biriktirmiş bir şirket parasını değerlendirmek için bir yatırım danışmanından fikir alır. Danışman şirket yetkilisine bir yatırım sepeti önerisi yapar. Bu öneriye göre şirket;

200.000 USD Google ve Apple hissesi alacak,
200.000 USD 6 ayda bir kupon veren %4 getirili Eurobond tahvili alacak,
200.000 USD 5 Yıl vadeli %5 getirili Devlet tahvili alacak.
200.000 USD ile Gecelik Repo yapacak.
100.000 USD 1 yıl vadeli % 6 getirili mevduata yatıracak.
100.000 USD 3 aylık kira getirili Sukuk fonu yatırımı yapacak.

Yukarıda görüleceği gibi vakanın örneklenmesi hem geliştirici, hem kullanıcılar için anlaşılır olacaktır.


İşlemler

Öncül İşlemler

 1. Menkul kıymet tiplerini tanımlayın.
 2. Menkul kıymet alım ve satımı yapacağınız banka hesaplarının açılmış olduğunu kontrol edin.
 3. Menkul Kıymet Alış, Satış, Reeskont,  Getiri Hesaba Geçiş işemlerinin belge numaraları tanımlayın.
 4. Menkul kıymet alım satımı için aracı kurum kullanılıyorsa kurumsal üyenin açıldığı ve cari hesapi muhasebe kodlarını kontrol edin.
 5. Menkul kıymetlerin muhasebe hesap planı tanımlarını oluşturun.
 6. Menkul kıymetlerin bütçe kalemlerini oluşturun ve muhasebe hesap kodlarını bağlayın.
 7. Menkul kıymet getirilerinin muhasebe hesap planı tanımlarını oluşturun.
 8. Menkul kıymet getirilerinin bütçe kalemlerini oluşturun ve muhasebe hesap kodlarını bağlayın.
 9. Menkul kıymet değer artış ve düşüklüklerinin muhasebe hesap planı tanımlarını oluşturun.
 10. Menkul kıymet değer artış ve düşüklüklerinin bütçe kalemlerini oluşturun ve muhasebe hesap kodlarını bağlayın.
 11. Menkul kıymet alış ve satışı için aracı kurum komisyonu ödeniyorsa komisyonın muhasebe hesap planını oluşturun.
 12. Menkul kıymet alış ve satışı için aracı kurum komisyonu ödeniyorsa bütçe kalemini oluşturun ve muhasebe hesap kodlarını bağlayın.
 13. Menkul kıymet alış işlem kategorisini oluşturun ve işlem yetkilisi çalışanları seçin.
 14. Menkul kıymet satış işlem kategorisini oluşturun ve işlem yetkilisi çalışanları seçin.
 15. Menkul kıymet getiri işlem kategorisini oluşturun ve işlem yetkilisi çalışanları seçin.

Ana İşlemler

 1. Üç ayda bir sabit kira getirisi olan sukuk tipinde bir menkul kıymet alın.
  Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Menkul Kıymetler > Menkul Kıymet Alış
 2. Altı ayda bir kupon getirisi olan bir devlet tahvili alın.
 3. Aracı bir kurum kullanarak hisse senetleri alın.
 4. Üç ayda bir sabit kira getirisi olan sukuk getirisini tahsil edin.
 5. Menkul kıymet olarak aracı kurum kullanarak gecelik repo-likit fon satın alın.
 6. Üç ayda bir sabit kira getirisi olan sukuk tipinde bir menkul kıymetin getirisini tahsil edin.
 7. Altı ayda bir kupon getirisi olan devlet tahvilinden bir getiriyi tahsil edin.
 8. Stoktaki hisse senetlerinizin değerlerini güncelleyin.
  Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Menkul Kıymetler
 9. Stoktaki sabit getirili menkul kıymetlerin getirilerini vadesinden önce reeskont edin ve gelir tahakkuku oluşturun.
  Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Menkul Kıymetler > Menkul Kıymet Getirileri
 10. Stoktaki değişken değerli menkul kıymetlerin değer artış ve düşüklüğü işlemi yapın.
  YoL: ERP > Finans-Muhasebe > Menkul Kıymetler > Menkul Kıymet DAD 
 11. Stoktaki devlet tahvilinden bir miktar vadesinde önce ikincil piyasada satın.
  Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Menkul Kıymetler > Menkul Kıymet Satış

Ardıl İşlemler

 1. Menkul kıymet alış ve satış işlemlerinin muhasebe kayıtlarını kontrol edin.
 2. Menkul kıymet alış ve satış işlemlerinin bütçe kayıtlarını kontrol edin.
 3. Menkul kıymet alış ve satış işlemlerinin banka kayıtlarını kontrol edin.
 4. Menkul kıymet getiri tahsillerinde muhasebe kayıtlarını kontrol edin.
 5. Menkul kıymet getiri tahsillerinde bütçe kayıtlarını kontrol edin.
 6. Menkul kıymet getiri tahsillerinde banka kayıtlarını kontrol edin.
 7. Menkul kıymet işlemlerinde aracı kurum kullanılıyorsa komisyon tutarının masraf kayıtlarını kontrol edin.
 8. Menkul kıymet değer artış ve düşüklüğü işlemlerinin muhasebe kayıtlarını kontrol edin.
 9. Menkul kıymet değer artış ve düşüklüğü işlemlerinin bütçe kayıtlarını kontrol edin.
 10. Menkul kıymet getirilerinin nakit akış tablosunda tarih ve rakamlarını kontrol edin.
 11. Menkul kıymet stoklarının nakit akış tablosunda aktif hesaplarda olduğunu kontrol edin.


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?