Çek/Senet Transfer İşlemleri


Çek/Senet Transfer İşlemleri; birden fazla kasa kullanan işletmelerin çek ve senetlerini kasadan-kasaya mantığı ile yaptığı aktarım işlemleridir.

Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Çek-Senet > Senet Transfer
Yol: ERP > Finans-Muhasebe > Çek-Senet > Çek TransferSenet Transfer

Senet transfer işlemleri; senet transfer giriş ve senet transfer çıkış olarak 2 işlem tipinde çalışır. Transfer işlemi için önce çıkış işlem tipi seçilerek senedin çıkış yapacağı kasa için ilgili senet transfer aşamasına getirilir. Bu adımda yapılan işlemde senet henüz transfer aşamasında olduğu için ilgili kasadan çıkışı gerçekleşmez.


  1. Yapılacak transfer için işlem tipi seçilir.
  2. Senedin transfer edileceği kasa seçimi yapılır.

Senet Seç butonuna tıklandığında senedin çıkış yapacağı kasadaki senetler listelenir. Bir veya birden fazla senet işaretlenerek senet/senetler transfer ekranına seçilmiş olur.

İlgili senedin aşamasına ilişkin kayıt senet listelerinde görüntülenebilir.


Senedin transfer kaydı yapıldıktan sonra senedin kasaya geçiş işlemi için senet transfer (Giriş) işlemi ile transfer işlemi tamamlanır ve senet ilgili kasaya aktarılmış olur.Çek Transfer

Çek transfer işlemlerinde de, senet transfer işleminde olduğu gibi önce çek transfer çıkış İşlemi ile çekin çıkış yapacağı kasa için ilgili çek transfer aşamasına getirilir. Ardından aşağıdaki görsellerde olduğu gibi ilgili çek, çek transfer giriş işlemi ile seçilen kasaya transfer edilmiş olur.Kasalara yapılan transferler sonrası kasalardaki mevcut çek ve senetler Standart raporlarda yer alan "Çek Senet Analiz Raporu" üzerinden takip edilebilir. Filtreleme seçenekleri ile hem kasalardaki transfer aşmasında olan çek/senetler hem de transfer yapıldıktan sonra kasalardaki toplam çek/senetler detaylıca görüntülenir.Dikkat: Seçili kasalara ilişkin gerekli çek/senet muhasebe kodları ERP > Finans Muhasebe > Kasa ekranı üzerinden tanımlanmalıdır. Muhasebe kodları tanımlı değil ise sistem Borç-Alacak eşitsizliği uyarısı verecektir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler