Ücret Yönetimi ve Özlük


Ücret Yönetimi ve Özlük çözümü altında ücret - ödenek bilgileri, fazla mesailer, avans talepleri, çalışan giriş-çıkışlar ve ücret düzenlemeleri gibi HR fonksiyonları bulunur. Bu fonksiyonlarla beraber insan kaynaklarının ücret yönetimi ve özlük ayağı yönetilir.Dikkat: Ücret Yönetimi ve Özlük çözümü altında fonksiyonların kullanılabilmesi için öncelikle "Rol Planlama" ve "Çalışan Bilgileri" modülü implementasyonlarının tamamlanması daha sağlıklı olacaktır. Ücret - Ödenek bilgilerinin tanımlanabilmesi için öncelikle çalışan kayıtları tamamlanmadır. Ayrıca ücret yönetimine ait süreçlerin, işlemlerin doğru tanımlanması gerekir. Bunların yanı sıra yetki tanımlamalarının da bu çözümde çalışacak kullanıcılar için yapılması gerekmektedir.


Ücret Ödenek Bilgileri | Görüntüleme


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Ücret Ödenek Bilgileri | Görüntüleme


Çalışanlara tanımlanmış olan ücret ödenek kayıtları bu ekrandan görüntülenebilir. Bu ekrana kayıtların gelmesi için takip edilmesi gereken işlemler ve tanımlamalar vardır. Örneğin, Çalışana ait maaş bilgileri, çalışma şekli, (tam zamanlı, yarı zamanlı) ücret tipi, (brüt , net) gibi tanımlamalardır.

Bu işlem ve tanımlamalar "İnsan Kaynakları Çalışan İşe Başlatma" başlıklı yazı okunarak sistem üzerinden yapılabilir.


Fazla Mesailer


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Fazla Mesailer


Sisteme girilmiş olan fazla mesailer bu ekrandan takip edilebilir. Toplu fazla mesai de aynı zamanda birden fazla çalışana fazla mesai girilmesi gerektiğinde bu ekran üzerinden kullanılabilir.


Not: "Puantaj İşlemleri" başlıklı yazıdan fazla mesailer ekranının kullanımı hakkında bilgi alınabilir.


Avans Talepleri 


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Avans Talepleri - Taksitli Avans Talepleri


Avans talepleri Self Servis işlemleri üzerinden, bizzat personel tarafından da oluşturulabilir. Ayrıca Avans talepleri ekranından  HR yöneticilerinin de bu kayıtları oluşturabileceği gibi, self servis üzerinden oluşturulan talepler  onay için bu ekranda listelenir. Bu ekrandan ilgili işlem için yetkilendirilmiş kullanıcılar, avans talebini  reddedebilir, onaylayabilir ve ödeme oluşturabilir.


Not: Buradaki işlemler sırasıyla "Avans Talebi" başlıklı yazı okunarak yapılabilir.

Tip: Avans Talepleri ve Taksitli Avans Talepleri ekranları aynı mantıkta çalışır. Sadece talepler ikiye ayrıldığı için bu taleplerin toplandığı liste ekranları farklılık gösterir.


Çalışan Giriş-Çıkışlar


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Çalışan Giriş-Çıkışlar


Çalışan işe giriş çıkışları; gerekçe, tarihler ve tazminat miktarlarıyla beraber bu ekranda listelenir. İşten çıkış işlemlerinde yönetici onayları yine bu ekran üzerinden verilir. Böylece yönetici tek bir ekran üzerinden personel işe giriş ve işten çıkış işlemlerini takip edebilir.


Not: "İnsan Kaynakları Çalışan İşe Başlatma" başlıklı yazı okunarak bu sayfanın kullanımı hakkında bilgi alınabilir.


Toplu Ücret Düzenlemeleri


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Toplu Ücret Düzenlemeleri


Toplu ücret düzenlemeleri mevcut olan çalışanlara veya yeni çalışanlara bu sayfadan yapılır.

Böylece her bir kullanıcının ücret kartına girerek ücret düzenlemesi yapmaya gerek kalmaz.


Not: "Toplu Ücret Ayarlama" başlıklı yazı okunarak işlemin sistem üzerinde nasıl yapıldığı öğrenilebilir.


Kıdem Bilgileri


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Kıdem Bilgileri


Çalışanların kıdem bilgileri bu ekran üzerinden girilir. Listeleme ekranından çalışanın çalışılan gün sayısına ve kıdem tazminatı miktarına ulaşılabilir.


Not: "İzinler ve Kıdem Bilgileri İşlemleri" başlıklı yazıdan detaylı bilgiye ulaşılabilir.


Seyahat Talepleri


Yol: HR - İK > Özlük-Bordro > Ücret Yönetimi ve Özlük > Seyahat Talepleri


Bu ekrandan çalışanların talep ettikleri seyahatlere ulaşılabilir. Bu ekranda genel seyahat bilgilerinin yanı sıra, bütçe, avans, etkinlik bilgileri, seyahat tercihi, harcırah talepleri ve ilgili belgeler gibi birçok alan yer alır.

Yönetici bu detayları inceleyerek değişiklikler yapabilir ve talebi onaylayabilir veya red edebilir.


Not: Detaylı kullanım bilgisine "Seyahat Talepleri" başlıklı yazıdan ulaşılabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler