Sıfır Stok Çalışma Prensipleri


Stok kontrolünde temel amaç malzemenin optimum miktarlarda işletmede hazır bulundurulmasıdır. Buradaki optimum miktarlar işletmelerin niteliklerine, yoğunluklarına, malzeme tüketim hızına ve malzemeye ulaşma hızına göre değişir. Bunun yanı sıra işletmeler siparişlerde aksama yaşamamak adına eksi stok ile de çalışabilirler. Bir ürün sıfır stok ile çalışıyorsa hiçbir stok kontrolüne takılmadan hareket eder. Workcube üzerinde stokların takibine ürün bazında karar verebilirsiniz.


Sıfır Stok Kontrolü, zero_stock_control fonksiyonu ile çalışır.

Workcube sayfalarında stok hareketlerine dair birden fazla parametre bulunur. Bu parametreler sırasıyla,

  1. Basket yapısında bulunan sıfır stok ile çalış parametresi,
  2. Ürün parametresindeki sıfır stok ile çalış parametresi,
  3. İşlem kategorilerindeki "Sıfır Stok ile Çalış" ve "Sıfır stok kontrolü yapılsın" parametreleri
  4. Ürün popup'ında bulunan "Depo ve Miktar Kontrolü yapılsın" parametresidir.

Bu parametrelerden öncelik olarak İşlem kategorisindeki stok kontrolü yapılsın seçeneği gelir. Belgede stok hareketi yapılmıyor ise, diğer parametrelerde bulunan stok kontrollerinin bir anlamı olmayacaktır.

Aynı şekilde, İşlem kategorisindeki sıfır stok kontrolü yapılsın seçeneği de diğer parametreleri etkisiz kılarak işlem yapar. İşlem kategorisinde "sıfır stok kontrolü yapılsın" işaretlenmemiş ise, basket yapısındaki ve ürün popup'ındaki parametreler geçersiz olur.

Dikkat: Sayfa özelinde stok kontrolleri değişkenlik gösterebilir. Sayfada yer alan XML ayarları da kontrol edilmelidir.

Üründe, baskette ve İşlem kategorisinde "0 stok ile çalışma" prensipleri


Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler
İçerik Belgeleri