WO: Workcube Objects


Workcube iş nesnelerini URL'den fuseaction olarak çağrılan ya da ajax olarak yüklenen nesnelerdir.


Ana Tipler
WMO: Workcube Main Objects
WSO: Workcube System Objects (Param, System, Maintenance, Utility, Import)
WDO: Workcube Development Objects (dev)
WBO: Workcube İş Objeleri (WBO, Report)


Workcube Object Tipleri
WBO: Workcube Business Objects: Kendi başına çalışabilen çoğunlukla add, update veya list eventleri olan iş objesidir.
Report:  Rapor olarak tasarlanan ve kullanılan rapor objeleridir.
Param: Parametrik ayarlar yapan objeleridir.
System: Sistem genel ayarlarını düzenleyen objelerdir.
Import: Veri aktarım işlemlerini yapan objelerdir.
Export: Veri download veya gönderimi yapan objelerdir.
Period: Mali dönem işlemlerini yapan objelerdir.
Maintenance: Sistem ya da veri tabanı bakım veya manipülasyon işlemlerini yapan objelerdir.
Utiliy: Genel amaçlı faydalı işler yapan objelerdri.
Child WO: Bir WO'ya bağlı çalışan objelerdir.
BackendQuery: POST işlemleri için değer gönderilen sunucu taraflı objelerdir.
Dev: Geliştirim ortamı objeleridir.
Robot: Robotik prosesler için kullanılan objelerdir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?