Self Servis Diğer İşlemler


Self Servis Diğer İşlemler uygulamasında satınalma, iç talep, ödeme, personel, seyahat, bütçe aktarım gibi birçok talepte bulunulabilir. Yazışmalar ve onaylar görüntülenir ve talep onay veya reddinde bulunulur.


Yol: Intranet > Diğer İşlemler


Satın alma Talepleri: Satın alma talepleriyle satın alım talebinde bulunulur, aynı zamanda hali hazırda olan satın alım talepleri de görüntülenebilir. Bu talep yöneticinin onay ekranına gelir, onay işleminden sonra işlem gerçekleşir.

İç Talepler: Kurum içinde iç talep oluşturulabilir. Örnek: Talep oluşturulur ve sonrasında Bütçe - Stok Kontrol sürecine geçiş yapılır, birim onayı, yönetici onayı süreçlerinden sonra iç talep onaylanır. İç Talep Süreç aşamaları bu aşamalarla sınırlı değildir, Dashboard > BPM > Süreçler ekranından süreç detayına gidilerek aşamalar değiştirilebilir.

Ödeme Talepleri: Cari hesap, proje, talep tutarı, sözleşme ve sipariş gibi seçimler yapılarak ödeme talebinde bulunulur. Onay sürecinden sonra talep gerçekleşir.

Yazışmalar: Konu, detaylar, gönderilen, bilgi verilen gibi detaylar verilerek yazışma kaydı oluşturulur. Eğer şablon oluşturulmuşsa bu da seçilebilir, böylece metin otomatik olarak gelir. İletişim > Yazışma ekranından da bu sayfaya ulaşılabilir.

İzin Onaylar: Onay bekleyen izinler ekranında IK süreçlerine göre listeleme yapılır bu listede kategori, ad-soyad, izin tarihi, gün, süreç/aşama ve kayıt detayına göre görüntülenir ve yetki dahilinde izinler onaylanır veya reddedilir.

Fazla Mesai Onaylar: İzin onaylar ekranına benzer özellikte olan fazla mesai onay ekranında İK süreçlerine göre fazla mesai onayları yetki dahilinde onaylanabilir.

Verdiğim Hedefler: Performans modülüyle ilişkili çalışan bu diğer işlemde, çalışanlara çeşitli kategorilerde hedefler verilebilir. Çalışanların bu hedefleri tutturma becerisine göre performansları ölçülmüş olur.

Değerlendirme Formları: Değerlendirme formu oluşturulduktan sonra yetkiniz dahilindeyse o oluşturulan değerlendirme formu onay ekranına gelir. Daha fazla bilgi için "Ölçme Değerlendirme Formları" başlıklı yazı okunabilir.

Personel Talepleri: Diğer işlemler ekranından IK modülüyle ilişkili olan personel taleplerinde bulunulur. Bu ekranda personel talebiyle ilgili birçok detay verilir; talep edilen kişi özellikleri, ihtiyaç gerekçeleri, ilgili pozisyondaki çalışan bilgileri, diğer bilgiler, görüş ve onay bölümleri altında tanımlamalar yapılabilir. Not: Bu personel talebi sonrası başvurular yapılır, değerlendirmeler sonucu işe alım süreçler dahilinde gerçekleştirilir.

Avans Onaylar: "Avans Talep Edenler" ve "Gözetimdeki Avans Talepleri" bölümlerinden İK süreçlerine göre onay bekleyen talepler listelenir ve onaylanabilir.

Esnek Çalışma Onaylar: Onay bekleyen esnek çalışma talepleri görüntülenir ve onaylanabilir.

Seyahat Talepleri: Talep edilen ve onaya sunulan seyahat talepleri görüntülenir ve onaylanabilir.

Bütçe Aktarım Talebi: Bütçe aktarım talepleri görüntülenebilir ve bu ekran üzerinden "+" ikonuna tıklanarak yeni bütçe aktarım talebinde bulunulabilir. İlişkili bütçe seçildiğinde o bütçeyle ilgili işlem yapılır.

Performans Değerlendirme: Performans değerlendirme sayfasında çalışanla ilişkili ölçme değerlendirme sonuçları görüntülenir ve yeni değerlendirmeler yapılabilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler