E-DEVLET VAKA ÇALIŞMASI


Mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak yani elektronik belge olarak göndermeleri ve almaları zorunluluğu getirildi. e-Defter içinde aynı şekilde GİB’in duyurduğu format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya biçiminde hazırlanması, bastırılmaksızın kaydedilmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının doğruluğunun garanti altına alınması ve ilgililer nezdinde ispat aracı olarak kullanılabilmesine imkan tanımayı hedefler.

Bu kapsamda Acme Şirketi dijital dönüşüm sürecine girerek Workcube üzerinde e-devlet işlemlerini yürütmeye karar verir.


İşlemler

Öncül İşlemler
 1. e-Devlet Entegrasyon şifrelerini tanımlayın.
 2. Şirket tanımlarınızı yapın.  
 3. GİB sistemine doğru verileri göndermek için KDV vergi kodlarını tanımlayın. 
 4. GİB sistemine doğru verileri göndermek için ÖTV vergi kodlarını tanımlayın. 
 5. GİB sistemine doğru verileri göndermek için ÖİV vergi kodlarını tanımlayın. 
 6. GİB sistemine doğru verileri göndermek için BSMV vergi kodlarını tanımlayın. 
 7. GİB sistemine doğru verileri göndermek için STOPAJ vergi kodlarını tanımlayın.  
 8. GİB sistemine doğru verileri göndermek için TEVKİFAT vergi kodlarını tanımlayın. 
 9. GİB sistemine doğru verileri göndermek için ÖDEME YÖNTEMİ ödeme şekli kodlarını tanımlayın.
 10. e-Fatura ve e-Arşiv Fatura için işlem kategorilerinde Senaryo ve Fatura Tipi seçimlerinizi yapın.  
 11. UNECE standartlarına uygun olarak Birim tanımlamalarınızı yapın.
 12. e-Defter beyanında yer alacak Muhasebeci Bilgilerini tanımlayın. 
 13. e-Defter için Belge Tipi ve Ödeme Şekli ayarlamalarınızı yapın. 
 14. e-Defter için işlem kategorilerinde yaptığınız kayda esas Belge Tipi ve Ödeme Şekli seçimlerinizi yapın.  
 15. e-Fatura Kontrol Raporu üzerinden eksik tanım var ise son kontrollerinizi yapın.
 16. Alış faturalarınız için onaylı bir yapı ile ilerlemek istiyorsanız gelen e-fatura süreç tasarımınızı yapın.

Ana İşlemler
 1. Yapmış olduğunuz satışın türüne istinaden satış faturalarını kesin. , 
 2. İnternet üzerinden satışınız var ise buna uygun olan parametrik tanımlamalara istinaden internet satış faturası kesin. 
 3. Promosyon ya da deneme ürünü olarak verdiğiniz ürünleri Bedelsiz fatura olarak kesin. 
 4. İhracatını yaptığınız ürün var ise ihracat faturası olarak kesin. ,  
 5. Göndermiş olduğunuz e-Faturalarda reddedilen var ise iptallerini yapın.
 6. Göndermiş olduğunuz e-Arşiv Faturalarda yanlış kesilen var ise iptallerini yapın ve iptal raporlarını e-Arşiv sistemine gönderin.
 7. Gelen Faturalarınızı fatura türüne istinaden Alış Faturası veya Masraf Fişi gibi Kabul edip sisteme işleyin.  
 8. Muhasebe fişlerini sıraladıktan sonra ilgili aya ait e-Defterinizi oluşturun.  

Ardıl İşlemler
 1. Göndermiş olduğunuz e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarınızın Görsellerini görüntüleyerek kontrol edin. 
 2. Göndermiş olduğunuz e-Faturaların durumlarını kontrol edin.
 3. Satış Raporları üzerinden faturalarınız takip edin. 
 4. Faturaların muhasebe kayıtlarını kontrol edin. İşlemin mahsup fişini tıklayın. 
 5. e-Deftere konu olan muhasebe fişlerinin belge tipi ve ödeme şekli kayıtlarını kontrol edin.
 6. İşlemin mahsup fişini tıklayın.  (İşlem tiplerine göre muhasebe fişlerini filtre edin)
 7. e-Deftere konu olan; muhasebeci tanımları, belge tipi, ödeme şekli ve kayıtlarını kontrol edin.

Yukarıdaki örnek vaka üzerinden kendi başınıza çalışma, eğitim, geliştirim amaçlı test ve öğrenme faaliyetleri yapabilirsiniz.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?