Garanti ve Ürün Takibi


Garanti ve ürün takibi yapılan ürünler tek bir ekrandan yönetilebilir. Bu ekran aracılığıyla bir ürün için garanti ve ürün takibi yapabilmek mümkündür.


Yol: CRM > Servis - Garanti > Servis > Garanti ve Ürün Takibi


Dikkat: Garanti ve Ürün Takibi işlemleri için süreçlerde, işlemlerde, ürünler ve servis gibi birçok modülde yetki gereklidir. Aynı zamanda gerekli ürün tanımlamalarının ve parametrelerin de öncül işlem olarak yapılması gerekir.

Parametre tanımlamaları için "Servis-Garanti Parametrik Tanımlamalar" başlıklı yazı okunmalıdır.


Garanti ve Ürün Takibi Listeleme

Listeleme ekranında garanti ve seri no takibi yapılan ürünler listelenebilir, yeni takip kaydı oluşturulabilir ve olan kayıtlar güncellenerek yeni işlemler yapılabilir.

 1. Ürün: Ürünler ekranından sisteme tanımlanmış bütün ürünler buradan seçilebilir. Bu seçim sonucu ürün bazlı garanti ve ürün takibi sonuçları listelenebilir.
 2. Garanti Kategorileri: Garanti Kategorileri parametresinden yapılmış tanımlamalara göre burada seçim yapılabilir. Örnek: Tamir, Yedek Parça vb.
 3. Belge No: Belge numarasına göre filtreleme yapılabilir.
 4. Lot No: Ürün lot numarasına göre filtreleme yapılabilir.
 5. Başlama ve Bitiş Tarihi: Garanti ve ürün takibi başlama ve bitiş tarihlerine göre, bu tarihler arasındaki ürünler listelenebilir.

  Garanti ve Ürün Takibi listesinde her bir ürünle ilgili seri no, ürün, alış-satış garantisi, alış-satış garanti süresi ve gün bazlı olarak kalan garanti süresi bilgileri yer alır. Bu basket alanında bazı detaylar görüntülenebilir ve işlemler yapılabilir;
 6. Seri No: Satırdaki ürünle ilişkili seri numarasına tıklandığında çeşitli seri no detayları görüntülenebilir ve işlemler yapılabilir. Daha fazla bilgi için "Seri No ve Lot Takibi" başlıklı yazı okunmalıdır.
 7. Ürün: Ürünle ilgili birçok detay özet şeklinde yer alır. Stok durumu, stok stratejileri, ürün ek bilgileri, ilişkili ürünler ve alternatif ürün detayları görüntülenebilir. Sağ üst taraftaki butonlar yardımıyla bu ürün hakkında birçok işlem yapılabilir.
 8. Ekleme ve Güncelleme: Bir ürün için yeni bir garanti ve ürün takibi yapılabilir veya listelenmiş ürün için güncelleme işlemi yapılabilir. Sonraki başlıklarda bu iki konuya değinelim.


Garanti ve Ürün Takibi Ekleme ve Güncelleme

Bir ürün için garanti ve ürün takibi, seri no ve lot numarası başta olmak üzere yapılabilir.

 1. Durum: Ürünün garanti durumu alış veya satış olarak seçilir. Sonrasında bu ürünün nerede olduğu seçilir.
 2. Yöntem: Ardışık olarak mı yoksa tek tek mi bu işlemin yapılacağı seçilir.
 3. Ürün: Garanti ve ürün takibi yapılacak ürün seçilmelidir.
  Dikkat: İşlem yaptığınız ürünün detay ekranında "Seri No", "Lot No" seçenekleri için "Takip Ediliyor" seçeneğinin seçili olduğundan emin olunuz. Daha fazla bilgi için "Ürün Detay ve Ürün Genel Parametreleri" başlıklı yazı okunmalıdır.
 4. Miktar: Ürünün ne kadar miktarı için garanti ve ürün takibi işlemi yapılacaksa bu belirtilir.
 5. Departman - Lokasyon: Departman ve lokasyona göre ürün için seçim yapılır.
 6. Alış Garanti Başlama: Ürün alışının garanti başlama tarihi girilir.
 7. Alış Garanti Kategorisi: Alış garanti kategorisi yapılmış olan parametre ayarına göre seçilir.
 8. Satış Garanti Başlama: Ürün satışının garanti başlama tarihi girilir.
 9. Satış Garanti Kategorisi: Satış garanti kategorisi yapılmış olan parametre ayarına göre seçilir.
 10. Süre Uzatma: Garanti tarihinden sonra ne kadar süre uzatma yapılacaksa bu girilir.
 11. Lot No: Ürün için bir lot numarası girilir. Böylece ürün detayında lot numarası takibi yapılıyor olarak seçiliyse garanti ve ürün takibi lot no ile yapılabilir.
 12. Ürün Seri No: Seri numarası girilir böylece seri numara bazlı olarak garanti ve ürün takibi yapılabilir. Ürün detayında seri numarası takibi yapılıyor olarak seçilmelidir.
 13. Ürün Seri No'lar: Birden fazla ürün seri numarası girilebilir.

Detaylar verildikten sonra ürün için garanti ve ürün takibi "Kaydet" butonuna tıklanarak yapılabilir.


Garanti ve ürün takibi yapılan ürün için listeden gidilerek güncelleme işlemi yapılabilir. İstenirse sağ üst tarafta yer alan baskı butonuyla bu garanti belgesinin detayları "Garanti Belgesi Basım" şablonuyla yazdırılabilir.


Ürün Detayından Garanti Bilgisi Ekleme

Ürün ve Stoklar > Ürünler ekranına giderek ilgili ürün detayına gidilir. Sağ üst taraftaki seçeneklerden Diğer > Garanti Bilgisi seçilir. Buradan garanti ve ürün takip sayfasına benzer süreçler takip edilerek ürün için garanti bilgisi eklenebilir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler