Çek-Senet


Çek ve senetler iki ayrı tipte vadeli ödeme araçlarıdır. Farkı yasalarla belirlenmiştir. Çek bankalar tarafında düzenlenen ve özel numaralarla kayıt altına alınan ve bir banka hesabı altında banka müşterisine verilir. Senet ise doğrudan iki kişi veya kurum arasında düzenlenir. Bir gerçek veya tüzel kişi diğerine ödeme vadesini ve tutarını yazarak senet verir.


Müşterilerden aldığınız çekleri ve senetleri kasada depolayabilir, bankaya tahsile verebilir, kredilerinize teminat olarak kullanabilir, borcunuzu ödemek amacıyla ciro ederek tedarikçilerinize verebilirsiniz. Çek ve senetlerin üstünde vade tarihleri vardır. Vadesinde ödenmeyen çekler ve senetler karşılıksız statüsünde takip edilir. Borçluya iade edilir, değiştirilir hatta icra işlemleri başlatılır.

İşletmeler kendi çek ve senetlerini yazarak veya tahsilat yapmak için aldıkları çek ve senetleri ciro ederek ödeme yaparlar.

Çek ve senetler bordrolar düzenlenerek alınır, verilir. Çek ve senet bordro işlemleri ayrı yapılır. Bir bordroda birden çok senet veya çek vardır.  Çek ve senetler ayrı ayrı listelenir ve vadelerine göre nakit akım tablosunda ödeme/tahsilat sütunlarında gözükür.


Çek ve Senet İşlemlerini daha iyi anlamak için aşağıdaki tanımlar faydalı olacaktır.

Bordro:
Çek ve senetleri bir işleme tabi tutarken düzenlenen belge.
 

Çek Bordroları:

Çek Çıkış Bordrosu-Ciro
Ciro edilen veya keşideci olunan çekler ile ödeme yapmak için kullanılır.

Çek Çıkış Bordrosu-Banka

Portföydeki çekleri bankaya tahsile göndermek için kullanılır.

Çek Çıkış Bordrosu-Banka Teminat

Portföydeki çekleri bankaya teminata verir.

Çek Çıkış Bordrosu-Tahsil

Portföydeki çeklerin doğrudan banka veya elden tahsil edilmesi için kullanılır.

Çek Giriş Bordrosu

Tahsilat amaçlı alınan çekleri portföye/kasaya koyar.

Çek İade Çıkış Bordrosu

Portföye alınmış kasadaki çeki tahsil edilen kişiye iade eder.

Çek İade Giriş Bordrosu

Tahsil amaçlı ödenmiş çeki kasaya iade alır.

Çek İade Giriş Bordrosu-Banka

Bankada tahsil veya teminat için gönderilmiş çeki kasaya iade alır.

Senet Bordroları:

Senet Çıkış Bordrosu-Ciro

Ciro edilen veya keşideci olunan senetler ile ödeme yapmak için kullanılır.

Senet Çıkış Bordrosu-Banka

Portföydeki senetleri bankaya tahsile göndermek için kullanılır.

Senet Çıkış Bordrosu-Banka Teminat

Portföydeki senetleri bankaya teminata verir.

Senet Çıkış Bordrosu-Tahsil

Portföydeki senetlerin doğrudan banka veya elden tahsil edilmesi için kullanılır.

Senet Giriş Bordrosu

Tahsilat amaçlı alınan senetleri portföye/kasaya koyar.

Senet İade Çıkış Bordrosu

Portföye alınmış kasadaki senetleri tahsil edilen kişiye iade eder.

Senet İade Giriş Bordrosu

Tahsil amaçlı ödenmiş senetleri kasaya iade alır.

Senet İade Giriş Bordrosu-Banka

Bankada tahsil veya teminat için gönderilmiş senedi kasaya iade alır.


 


Çek ve Senet Statüleri: Çeklerin ve senetlerin ne aşamada ve nerede olduklarını gösteren statü etiketleridir.

Portföyde: Çek veya senedin kasada olduğunu gösterir.
Bankada: Çek veya senedin tahsil edilmesi için bankada olduğunu gösterir.
Teminatta: Çek veya senedin bankada teminatta olduğunu gösterir.
Tahsil Edildi: Çek ve senedin tahsil edildiğini gösterir.
Ciro Edildi: Çekin, senedin alacaklı hesaba verildiğini gösterir.
Ödenmedi: Keşideci olduğumuz çek ve senedin ödenmediğini gösterir.
Ödendi: Keşideci olduğumuz çek ve senedin ödendiğini gösterir.
İptal: Keşideci olduğumuz çek ve senedin iptal edildiğini gösterir
İade: Çekin ve senedin iade edildiğini gösterir.
Karşılıksız–Portföyde: Karşılıksız çek ve senedin kasada tutulduğunu gösterir.
Protesto Edildi: Ödenmeyen senetlerin keşideci ve cirantalara protesto edildiğini gösterir.
İcra: Ödenmeyen çek ve senetlere icra başlatıldığını gösterir.


İpucu
Çek ve senetler statülerine göre kendi listeleri dışında nakit akım tablosunda ve borç alacak dökümleri üzerinde takip edilir. Çek ve senetler projeler seçilerek projelere göre gruplandırılabilir.


Dikkat
Çek ve senetler bordro işlem tiplerine ve statülerine göre muhasebe hesaplarına kaydedilir. Çek ve senetler için muhasebe tanımları kasa ve banka hesaplarına tanımlanır.Kullanıma Geçmeden Önce
W3'de çek senet işlemleri yapmadan önce aşağıdaki tanımları yapmalısınız.

 • İşlem Tipleri ve Yetkileri
 • Banka Hesap Tanımları (Çek ve Senet muhasebe kodları)
 • Kasa Tanımları (Çek ve Senet muhasebe kodları)

Modül Fonksiyonları

 • Çek İşlemleri
 • Çek Listesi            
 • Çek Çıkış Bordrosu-Ciro
 • Çek Çıkış Bordrosu-Banka
 • Çek Çıkış Bordrosu-Banka Teminat     
 • Çek Çıkış Bordrosu-Tahsil         
 • Çek Giriş Bordrosu         
 • Çek İade Çıkış Bordrosu
 • Çek İade Giriş Bordrosu
 • Çek İade Giriş Bordrosu-Banka
 • Çek Transfer
 • Senet İşlemleri   
 • Senet Listesi
 • Senet Çıkış Bordrosu
 • Senet Çıkış Bordrosu-Banka
 • Senet Çıkış Bordrosu-Banka Teminat
 • Senet Çıkış Bordrosu-Tahsil
 • Senet Giriş Bordrosu
 • Senet İade Çıkış Bordrosu
 • Senet İade Giriş Bordrosu
 • Senet İade Giriş Bordrosu-Banka         
 • Senet Tahsilat     
 • Senet Transfer


Diğer Modüllerdeki İlişkili Fonksiyonlar

 • Cari /Cari İşlemler
 • Cari / Cari Hesap Ekstresi
 • Kasa / Kasa İşlemleri (Kasaya tahsil edilen ve ödenenler için)
 • Borç Alacak Yönetimi / Borç Alacak Dökümü
 • Borç Alacak Yönetimi / Kapama ve Yaşlandırma
 • Banka / Banka İşlemleri (Banka hesabına tahsil edilen ve ödenenler için)
 • Nakit Yönetimi / Nakit Akım Tablosu
 • Muhasebe / Muhasebe İşlemleri
 • BI / Standart Raporlar / Tahsilat / Ödeme Raporu

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler