Maliyet Muhasebesi İşlemleri


Workcube Maliyet muhasebesi işlemleri ekranı ile, bir işletmede üretilen mamul ya da hizmetlerin alım, üretim ve satışına kadar geçen tüm sürede oluşan maliyetlerin sınıflandırılıp izlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanır. 

Dikkat: Maliyet muhasebesi hesapları muhasebeci ve mali müşavirlerin gözetiminde planlanmalı ve işletmenin kendine özgü ihtiyaçları doğrultusunda planlanmalıdır.

Satılan Malın Maliyeti Muhasebeleştirme


Workcube, Satılan Malın Maliyeti Muhasebeleştirme ekranı ile bir işletmenin dönem bazında satılan mallarının üretimde oluşan maliyetleri için, muhasebe fişi oluşturulur.


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Maliyet Muhasebesi > Satılan Malın Maliyeti Muhasebeleştirme

Dikkat: Ürünün maliyet takibini yapabilmek için ürünler ekranında "Maliyet, Envantere Dahil, Üretiliyor" kutucukları işaretli olmalıdır. Detaylı bilgi almak için "Ürün Ağacı Tasarımı" yazımızı okuyabilirsiniz.

Muhasebe fişi kesilecek, satışı yapılan mallar için kesilen fatura tipleri gelir. İlgili fatura tipi seçilir. Birden fazla fatura tipi de seçilebilir. Ve tarih aralığı belirlenerek çalıştır butonu ile sistem arka kısımda otomatik olarak muhasebe fişi oluşturur.

Üretim İşçilik Maliyetleri Yansıtma 


Üretim işçilikleri yansıtma veya üretim maliyetleri yansıtma sayfası işçilik maliyetleri için kullanılmaktadır. İşçilere tanımlanan çalışma maliyetlerine yönelik masrafları üretim sonucuna yansıtma işlemi, Üretim İşçilik Maliyetleri Yansıtma ekranı ile yapılır. 


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Maliyet Muhasebesi > Üretim İşçilik Maliyetleri Yansıtma 

Firma üretim sonuçlarında işçi için zaman harcaması giriyorsa ve bu zaman harcamalarına göre işçilik maliyetlerini yönetiyorsa Üretim İşçilikleri Yansıtma sayfasını kullanır. Firmalarda bu şekilde kullanım, oran olarak azdır. Çoğunluk diğer yöntem olan iş istasyonuna işçilik ile ilgili muhasebe hesaplarını tanımlar ve Üretim Maliyetleri sayfasından işçilik seçip dağıtım yapar. Yani üretim maliyetleri sayfasından hem genel üretim giderlerini hem de işçilikleri dağıtır. 

Üretim sonucuna yansıtılacak işçilik maliyeti için ürüne tanımlanan istasyon seçimi yapılır. Tarih aralığı girilir. Listeleme işlemi yapılır.

İstasyonun detayı görüntülenir. Sonuçları seçerek veya üretim maliyetlerini yansıt butonu ile toplu bir şekilde üretim işçilik maliyetleri üretim sonucuna yansıtılır.

Not: Çalışanın maliyeti, üretim sonuçları ekranında üst menüde bulunan Diğer butonun altında bulunan "Zaman Harcaması Ekle" ekranı ile çalışana zaman harcaması eklenir. Veya insan kaynakları pozisyon detayda saatlik veya dakika üzerinden maliyet tanımlanır. Çalışana dönem bazında puantaj oluşturulabilir.

Tavsiye: Detaylı bilgi almak için "Üretim Sonuçları", "İnsan Kaynakları Operasyonları", "Puantaj İşlemleri" yazılarımızı okumanız tavsiye edilir.

Üretim Maliyetleri Yansıtma


Üretimi sonucu ekranına genel üretim giderleri ve işçilik masraflarını yansıtma işlemi, Workcube Üretim Maliyetleri Yansıtma ekranı ile yansıtılır.


 

Yol: ERP > Finans Muhasebe > Maliyet Muhasebesi > Üretim İşçiliklere Göre İş İstasyonu Maliyetleri

 1. Listeden üretim sonucuna maliyeti yansıtılacak istasyon seçimleri yapılır.
 2. İstasyona, iş istasyonu masraf tanımları yapılır. Tanımlanan muhasebe kodu veya masraf merkezi seçimi yapılır.
 3. Üretim maliyetinin yansıtılacağı genel üretim veya işçilik seçimi yapılır. Üretim sonucu sayfasına ilgili alana maliyet yansıtılır.
 4. Üretim sonucu tarih aralığı girilir.
 5. Tanımlanan masraf tarih aralığı seçilir. Seçilen tarih aralığındaki masrafları, üretim sonucu için seçilen tarih aralığındaki ürünlere yansıtılır

Dikkat: Üretim maliyetleri yansıtma işlemi sadece üretim sonuçlarına yansır. Ürünün maliyetine yansımaz. Bunun için tekrardan maliyet çalıştırılır. Kontrol Paneli > Bakım > Yeniden Maliyet oluşturma yoluyla maliyet oluşturma ekranına gidilir. Detaylı bilgi almak için "Yeniden Maliyet Oluşturma" yazımızı okuyabilirsiniz.

Dikkat: Ürünlerin muhasebe kod tanımlarının yapıldığından emin olunmalıdır. Detaylı bilgi almak için "Ürün Muhasebe ve Bütçe Kodları" yazımızı okuyabilirsiniz.

Ürünlere muhasebe kod seçilirken maliyet muhasebesini ilgilendiren muhasebe hesapları seçilir. Bu muhasebe kodları şunlardır;

 • Hammadde 
 • Fireler
 • Sarflar   
 • Üretim / Mamul
 • Üretim / Yarı Mamul
 • Satılan Malın Maliyeti
 • Hurda Hesabı
 • Direkt İlk Madde Malzeme Hesabı
 • Direkt İlk Madde Malzeme Yansıtma Hesabı
 • Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
 • Üretim İşçilik Yansıtma Hesabı

Üretim Sonuçları Muhasebeleştirme 


Üretilen ürünlerin muhasebe fişleri Üretim Sonuçları Muhasebeleştirme ekranı ile oluşturulur.


Yol: ERP > Finans Muhasebe > Maliyet Muhasebesi > Üretim Sonuçları Muhasebeleştirme

Üretim sonuçlarına muhasebe fişi kesebilmek için tarih aralığı girilerek çalıştırılır ve sistem otomatik olarak muhasebe fişlerini oluşturur.

Dikkat:Ürün, muhasebe kod tanımlarında eksik tanım var ise sistem uyarı mesajı verir. Tanımlama yapılmadan muhasebe fişleri oluşturulamaz.

Üretim sonuçları muhasebeleştirme ekranı ile beş tane muhasebe fişi oluşturulur. Bunlar;

 • Üretimde sarflar için çıkış fişi oluşturulur. 
 • Fire oluşturulmuş ise fire muhasebe fişi oluşturulur.
 • Üretim sonucu iş emri gerçekleştirme fişi, yani hammadde, malzeme ve işçilikleri, üretim yeni mamul hesabına aktarılır. 
 • Genel üretim giderlerini üretime yansıtır.
 • Son olarak ürün maliyet fişi oluşturulur. Üretim yarı mamul hesabından üretim mamul hesabına toplam üretim sonucu maliyeti atar. 

Not: Ürüne fire oluşturulmamış ise dört fiş oluşur. Oluşan muhasebe fişlerini ERP > Finans Muhasebe > Muhasebe Tanımları > Muhasebe Fişleri yoluyla listeyebilir ve mahsup fişleri kontrol edilebilir.

Tavsiye: Yapılan işlemlerin sağlamasını ERP > Üretim > Üretim Planlama > Üretim Maliyet Raporu yoluyla üretim maliyet ekranında üretim tarih aralığı girilerek sağlaması yapılır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler