Sistem Parametre Ayarları


Sistem parametrelerinin bir kısmı kurulumda otomatik olarak, bir kısmı da kurulum sırasında yetkili kişiler tarafından girilen verilerden çekilir. Daha sonra ihtiyaca bağlı olarak özelleştirilmesi veya değiştirilmesi gerekmediği sürece default olarak kurulumdan çekilen değerlerle çalıştırılır. 


Yol: Kontrol Paneli > System > Genel Ayarlar > Sistem Parametre AyarlarıDikkat: Parametrik tanımların Workcube uzmanları tarafından yapılması gerekmektedir. Sayfaların işleyiş ve etki alanlarını bilmeyen kullanıcıların parametrik tanımları yapması olumsuz sonuçlar doğurabilir.


Sistem Parametre Ayarları Açıklamalar

1. Active Directory: Kullanıcıların kişisel Microsoft hesaplarıyla Workcube sistemine giriş yapabilmeleri için gerekli servis aracıdır. Entegrasyon esnasında ilgili bilgi girişi yapıldıktan sonra ilgili parametre değer alanına çekilir. Aşağıdaki tanımların entegrasyon sırasında tanımlanması zorunludur:


2. Buglog: Workcube sisteminde hata oluştuğu anda, hataların ortak bir havuzda birikmesini sağlayan yapıdır. Bu araç sayesinde, hata oluştuğu anda buglog servislerine kaydedilir. Bu servis Workcube'ün hata izleme sistemidir ve true olarak tarif edilmesi Workcube'ün hata takibini sağlar ve çözümlenmesi için geliştirici takımına hız kazandırır.


3. Database: Veritabanı ile ilgili tanım ayarlarının girildiği ayarlardır ve kurulum esnasında ayarlanır. Bu parametreler, veritabanının doğru şekilde işleyişi için temel olan özellikleri belirler.

  • Database Collation: Veritabanı dil setini ifade eder. Bulunduğu coğrafyaya en uygun dil seti seçilmelidir. 
  • Database Folder: Veritabanının barındırıldığı fiziki dosyanın dosya yolunu gösterir. Bu alana veritabanının içinde bulunduğu dosyayı ifade eder.
  • Database Log Folder: Veritabanı log dosyasının barındırıldığı fiziki dosyanın dosya yoludur. Bu alan, veritabanının içinde kayıtların atıldığı dosyayı ifade eder.
  • Database Host: Veritabanının barındırıldığı ip adresidir. 127.0.0.1, lokalhostu ifade eder. Bu durumda uygulama sunucusu ve veritabanı sunucusu aynı sunucuda olmaktadır. 
  • Database Port: sunucunun hangi kapılarından veri giriş-çıkışının yapılacağı ayarıdır. 1433, default SQL server portudur; güvenlik açısından değiştirilmesi tavsiye edilir.

Dikkat: Database alanında kurulumda girilen bilgiler veritabanı değişmediği sürece değiştirilmemelidir.


4. Default Company ID:
Workcube şema bazlı çalışır. Her şirket adını temsil eden id'lerle eşlenik şemalar bulunur. Varsayılan şirket tercihi, yapılan işlemlerin ilgili şirketin şemasına kaydedilmesini sağlar. Genelde varsayılan şirket numarası 1'dir.


5. Default Menu:
Workcube bünyesinde, Holistic ve Watomic olmak üzere iki menü tipi bulunmaktadır. Watomic daha özet ve yalın, sektöre özelleştirilmiş bir menü tipidir. Holistic ise daha kompleks ve kaplamlı bir menüdür, bütün modülleri kapsar. Varsayılan menü ayarıyla, kullanılacak sistemin giriş ekranındaki login ekranı değişir.


6. DIR Seperator:
Workcube, hem Windows hem de Linux işletim sistemlerinde çalışır. Linux üzerinde dizin ayrımları "/" ile yapılmaktayken Windows üzerinde "\" ve "/" ayraçları kullanılmaktadır. Bu sebeple, çoğu kodda bu parametrik tanımlamada girilen ayraç çalıştırılır. 


7. Download Folder:
Bu parametrede, sistem projesinin ana dizini tarif edilmelidir. Workcube'un barındırıldığı klasörü ifade eder.


8. DSN:
Workcube'un ana datasource tanımıdır. Veritabanı ve ColdFusion arasındaki veritabanı-uygulama sunucu ilişkisini sağlar. Bu alanda "dsn" olarak tarif edilir ve bütün kaynak kodlarda da bu şekilde kullanılır.


9. Employee URL:
Kullanılan domain ismini ifade eder. 


10. File Web Path:
Documents dizininin tanımını bildirir. Documents klasörünün nasıl tutulduğunu gösterir.


11. Free Actions:
Workcube, login olmadan çalıştırılamayan bir sistemdir. Fakat parola yenileme ekranı gibi bazı fuseaction'ların login olmadan da çalıştırılabilmesi için free actions parametresi kullanılır. Zaman ayarlı görevler de ayı şekilde login olmadan çalışır.


12. Fusebox:
 Format currency, virgülden sonraki basamak sayısını ifade eder. Use stocks speed reserve, stok rezerve eder. Dynamic hierarchy, süreçlerde kullanılan bir yapıdır. Use period, sistemde dönem şemaları olmayan eski sürümleri kullanan müşteriler için dönem tablosu ayarlarını kontrol etmeye yarar. Server machine list, domain'in "http" mi yoksa "https" olarak mı çalıştığını ifade eder. Workcube log, loglama sisteminin aktif-pasif durumunu kontrol edip log tablolarına kayıt atılmasını yönetmeyi sağlar. Sistem içerisindeki bütün hareketler varsayılan ayarlarda loglanır, eğer veritabanını rahatlatmak için log kayıtları tutulması istenmiyorsa buradan değiştirilir. Use spect company parametresinde spect usulü çalışan şirketlerin id'leri araya virgül konularak yazılır. Process tree control, süreçlerde ağaçlı yapı çalışmasını kontrol eder. Server machine, birden fazla sunucu olması durumunda hangi sunucuda dijital arşiv saklanacaksa o sunucunun id'sinin yazıldığı parametredir. 


13. GIT:
Bu parametreler, özellikle güncelleme olaylarını kontrol eder.
Yeni sürüm çıktığı zaman git parolası değiştirilir ve müşterilere kendi sistemlerini güncelleyebilmeleri için verilir. GIT, temel olarak Workcube kaynak kodlarının dağıtıldığı depo olarak ifade edilir. Git password alanındaki bitbucket ikonu, müşterilerin bilgileri usulüne uygunsa (abonelik bitiş tarihi geçmemişse, abone numaraları eşleniyorsa vs) otomatik olarak git parolasını sürüm notlarından alır ve müşteriden şifre istemez. Müşteriden şifre istenmesi durumunda, müşterinin sürüm alma hakkı bitmiş demektir. Git self pull, kullanıcıların sürüm notları alanından kendi sistemlerini güncelleyebilmelerini kontrol eder. Git branch alanına mevcutta hangi branch üzerinden pullama yapılmak istendiği girilir. Git dir, Workcube projesinin bulunduğu ana dizindir. Username lisans ile verilir, sadece bu kullanıcı ile güncelleme yapılabilir. 

Dikkat: Workcube'ü pull etmek, patch almak veya upgrade edebilmek için geçerli bir bitbucket app password'ünüz olmalıdır.
Workcube kurulu olduğu dosyalar git üzerinde olmalı ve Workcube'ün size verdiği ve belirli aralıklarla güncellediği bitbucket kullanıcı kodunuz aşağıdaki inputa doğru girilmelidir.
Bu erişim kodu doğru ise aşağıda gördüğünüz bitbucket ikonuna tıklarsanız app pasword'ünüzü sistem bitbucket üzerinden otomatik alacaktır.
Bu işlemi bir kere yaptığınızda Workcube'den alacağınız bir sonraki eriğim koduna kadar geçerli olacaktır.

14. Google Auth Login: Giriş ekranında Google hesabıyla giriş yapılabilmesi ayarı bu parametreden yönetilir.


15. Index Folder:
 "Ana dizin\V16/" şeklinde tanımlanması gereken parametredir. V16 klasörünü tarif eder.


16. Is Only Show Page:
Workcube obje mantığıyla çalışır, her sayfaya ait bir fuseaction vardır. Bu parametre ile sadece görüntülenebilir modu ayarlanır. Bu parametre şu anda 0 olarak ayarlanmış olsa bile sistem içerisinde bir kullanıcının çalıştığı ekrana başka bir kullanıcı girdiği zaman "Bu ekranda ... kullanıcısı çalışmaktadır." uyarısıyla beraber sayfanın sadece görüntüleme seçeneğiyle açılması için detay ayarlar bulunur.


17. Is Wrk Visit Report:
Bu parametre, her hareketi loglar. Kullanıcıların işlem yapmasına gerek kalmadan ziyaret ettiği ekranları bile kayıt altına alır. Bu ayar, veritabanında çok fazla yer kapladığından kullanılması tercih edilmeyebilir.


18. Model:
Bu parametrelerde, diğer parametrelerin Model veritabanına kayıt atması için ayarlar yapılır. Diğer veritabanı ayarlarıyla benzer mantıkta çalışır. "Model DB erişim bilgilerini al" ikonu ile abone bilgilerinde tanımlı olan veriler çekilir. "system_ip" parametresi dolu olmalıdır.


19. Mongo: Bu parametrelerde, diğer parametrelerin Mongo veritabanına kayıt atması için ayarlar yapılır. Diğer veritabanı ayarlarıyla benzer mantıkta çalışır. Bu bilgilerin aynı zamanda datasource ekranındaki CF Admin panelinde de tanımlanması gerekmektedir. Paneldeki bilgiler mongo parametrelerine de yazıldığı zaman bağlantı sağlanır.


20. Partner Companies:
Workcube portallar açılarak (İK portali, Kariyer portali vb) kullanılabilmektedir. Bu alandan partner url ve id'leri girilir. Default company parametresinde olduğu gibi, partner alanından belirlenen şirket üzerinden  kayıtlar atılmaktadır.


21. Plevne:
Plevne, Workcube içinde doğrudan çalışan bir web uygulama güvenliği eklentisidir. Bu parametre üzerinden kullanılıp kullanılmayacağı kontrol edilir.


22: Recaptcha:
Google tarafından kullanılan doğrulama sistemidir. Sisteme giriş ekranında gelir. Bu parametreden kullanılıp kullanılmayacağı kontrol edilir.


23. Server Detail:
Ana sunucu ayarı bu parametrede tutulur. Mail adresi ve mail kullanıcısının tam ismi olarak girilir.


24. Server URL:
Default olarak işletmenin domain bilgisine göre www.domain.com şeklinde gelir ve değiştirilmemelidir.


25. Service Data URL:
Workcube'de web servisi üzerinden data servisi alınabilmektedir (Örnek: puantaj ayarları, ülkeler, iller, worktips vb). Data servislerinin alınması istenen url bu parametreye yazılır. Müşteri kurulumlarında release ortamı kullanılırken, isteyenler dev ortamından da data servislerini alabilir. Release ortamı kendi data servislerini dev ortamından almaktadır.


26. Service Upgrade URL:
Bu parametre ise widget, obje ve dillerin dağıtıldığı servis url adresini ifade eder.


27. Standard Process Money: 
Birinci ve ikinci para birimleri bu alanda tanımlanır. 


28. System IP:
Kullanılan sistemin ip adresi girilir. Bu parametreye ihtiyaç duyulmasının sebebi, bazı sistemlerde zaman ayarlı görevlerinin çalışması için kodda isteğin hangi ip adresinden geldiği sorgulanmasıdır. Default ayarlarda 127.0.0.1 ip adresi bulunmaktadır fakat bazı sorgularda farklı ip adresleri gelebilmektedir. Sistemin kendi sunucu adresinden mi yoksa dışarıdan mı istek geldiğinin anlaşılabilmesi için mevcuttaki sunucunun public ip adresi bu alana yazılır.


29. Upload Folder:
"Ana dizin\documents" şeklinde tanımlanması gereken parametredir. Documents alanında bütün dosyalar arşivlenir. 


30. Use Active Directory:
En baştaki Active Directory parametrelerinin kullanıma açılma ayarı buradan yapılır. 


31. Use Password Reminder:
Periyodik şifre yenileme uyarısının çalışıp çalışmaması bu parametreden kontrol edilir.


32. Whops Our Company ID:
Whops, Workcube'un perakende satış uygulamasıdır ve Workcube'a bağlı ayrı bir uygulama olarak çalışır. Bu parametre değerine Whops'tan yapılan işlemlerin hangi şirket üzerine yapılması isteniyorsa o şirketin id'si girilir.


33. Workcube Mode:
Bu parametre 1 ve 0 değerleri alır. 1 durumunda Workcube developer modda çalışır ve ilgili özellikleri aktif hale gelir. Örneğin bazı durumlarda hata çıktıları, bu parametre değeri 1 ise hata geliştiricinin anlayabilmesi için ekrana basılır. Ayrıca sayfalardaki input'ların isimleri dile bağlı olarak ekrana gelir.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler