Güvenlik


Güvenlik sayfası üzerinden sistemin yönetimi açısından ilgili yetkilendirmeler ve kısıtlandırmalar başta olmak üzere işlemler yapılabilir. Kullanıcıların hangi modüllere erişim yetkisi olacağı, bu moduller üzerinde ekleme,güncelleme veya silme işlemlerine yetkilerinin olup olmayacağı gibi tanımlamalar dışında, kullanıcıların spesifik olarak bir belgeye erişimide kısıtlanabilir. Modul - sayfa erişim parametreleri dışında sistemde kullanılacak şifreleme parametreleri, şifre yenileme takvimi, Dijital varlıkların - belgelerin erişim yetkileri gibi birçok fonksiyonu barındırır.


Yol: Kontrol Paneli > System > Güvenlik


Dikkat: Sadece yetkili kullanıcılar bu sayfalara erişebilir ve değişiklikler yapabilir. Güvenlik sayfasında yapılacak işlem ve tanımlamaların sadece uzman kişiler tarafından yapılması önerilir.1. Yetkiler

Bu başlık altında birçok yetki tanımlanabilir ve kısıtlandırma yapılabilir.

Yetki Grupları: Yetki grupları altında iş ailelerine bağlı modüllerle ilgili yetki grupları tanımlanır.Yetki gruplarında modul yetkilerinin tanımlanması dışında ayrıca 4 adet kısıt tipide set edilebilir: Göremez, Ekleyemez, Güncelleyemez ve Silemez. Bu kısıtlamalarla yetki grubu altındaki kullanıcılar module ve sayfalara erişebilir ancak bu işlemleri yapamaz. 

Not: Bu sayfanın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgiye "Yetki Grupları" başlıklı yazıyla ulaşılabilir.

Blok Grupları: MLM modülü altında blok grupları tanımlanabilir. Örnek: Yüksek Riskli ve Primsiz Çalışan Temsilciler gibi.

Rol Bazlı Sayfa Kısıtları: Sistem üzerindeki rollerin sayfa kısıtları bu ekrandan yapılır. Kısıtlanmış sayfaya ulaşmaya çalışan kullanıcı uyarı ekranıyla karşılaşır.

Kilitli Kayıtlar: Kullanıcıların spesifik bir sayfaya veya belgeye erişimini kısıtlamak için kullanılır Bu işlem sayfadayken Kontrol Paneli > System > Kayıt Kilidi aracılığıyla yapılır.

Not: Daha fazla bilgi için "Kayıt Kilidi" başlıklı yazı okunabilir.

Partner Sayfa Kısıtları: Partnerlerin üye, üye kategorisi veya görev/pozisyon bazlı olarak bazı içeriklere ulaşması bu sayfadan kısıtlanır.

Şifreleme Sistemi: Şifre oluştururken kullanıcıların sağlaması gereken şartlar buradan belirlenir. Örnek: Şifre uzunluğu, küçük harf sayısı, rakam içermesi vs.

Giriş Kontrol Sistemi: Bir kullanıcının banlanmadan önce kaç kez hatalı giriş yapabileceği buradan belirlenir.

Dijital Varlık Grupları: Dijital varlık grupları bu sayfadan oluşturulur. İstenilirse departman bazlı bir gruplama yapılabilir. Buradaki amaç sisteme eklenmiş dijital varlıkların kategorize edilerek sadece belirli pozisyon ve pozisyon tipine sahip kullanıcıların erişimine ve yönetimine sunmaktır.

Çalışan Yetki Tanımları: Her bir çalışan için ayrı yetkilendirmeler bu sayfadan yapılır. Başlıca yetkilendirmeler; kullanıcı yetkileri, muhasebe dönemleri ve şube yetkileridir.

Not: Daha fazla bilgi için "Şube, Depo ve Lokasyon Yetkileri" başlıklı yazı okunmalıdır.

Toplu Yetkilendirme: Tek tek yetki tanımlaması yapmak yerine toplu yetkilendirme yapılmak isteniyorsa bu sayfadan yapılır.

Admin Yetkilendirme: Bazı kullanıcıların admin yetkisi vardır. Bu admin yetkisi pozisyon ID girilerek verilir.

Kişi Bazlı Sayfa Kısıtları: Bazı çalışanların spesifik sayfalara erişimi buradan kısıtlanır.


2. Sistem Login

Sisteme girişle ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.

Çalışan Giriş Kısıtlama: Sisteme girişin toplu olarak bir kategoriye ait kullanıcılar için kapatılması bu sayfadan yapılır.

Kurumsal Üye Giriş Kısıtlama: İstenilen kurumsal üye kategorilerinin sisteme girişi buradan kapatılabilir.

Bireysel Üye Giriş Kısıtlama: İstenilen bireysel üye kategorilerinin sisteme girişi buradan kapatılabilir.

Güvenlik Şablonu: Güvenlik şablonları bu sayfadan oluşturulabilir.

Hatalı Girişler: Hatalı giriş sonucu banlanan kullanıcılara bu sayfadan ulaşılabilir. İstenilirse ban kaldırılabilir.


3. Kredi Kartı Şifreleme Anahtarı

Şifreleme Anahtarları: Kredi kartı şifreleme anahtarı buradan tanımlanır.

Geri Bildirim

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
İlişkili İçerikler